Какво трябва да направим не само, за да слушаме, но да можем и да чуем?

събеседник,слушаме,едуард де боно

Добрият слушател е почти толкова привлекателен, колкото добрият оратор. С други думи: не може да имате красив ум, ако не умеете да слушате. – Едуард Де Боно

Как да слушаме правилно, за да извлечем максимална полза?

Какво означава да сте добър слушател?

 • Добрият слушател показва, че обръща внимание на казаното.
 • Добрият слушател уважава събеседника си.
 • Добрият слушател показва, че е искрено заинтригуван от чутото.
 • Добрият слушател умее да извлече стойността на чутото и показва, че го е разбрал.

Това се отнася до съвсем реални отношения. Вместо да говорите през цялото време, ще трябва да слушате ако искате да сте пълноценен събеседник и хората да искат да общуват с вас, а и не само…

Затова направете го добре и извлечете максимума от чутото.

Да започнем с така присъщото нетърпение


Не са много примерите за по-грозно нещо от слушател, нежелаещ да слуша и единствено чакащ момента да заговори. 

Нетърпението често е доста очевидно и е обидно за говорещия – в наши дни това е уникално масово явление…

Никой не слуша по дяволите, а бърза да си изръси глупостите!

Ако не желаете да изслушвате другия, тогава защо е необходимо той да ви изслуша? Възможно е да усещате, че това, което имате да кажете, е по-важно от това, което другите искат да кажат – но виждането ви вероятно не се споделя и от останалите.

Затова слушайте старателно и внимателно и ще извлечете много по-голяма полза, отколкото ако просто нетърпеливо чакате момента да изкажете собствените си възгледи.

Извличане на полза…

как да слушаме правилно

Ако слушате старателно и внимателно, ще извлечете повече полза от слушането, отколкото от говоренето.

 • Говоренето може да покаже колко сте умни.
 • Говоренето може да убеди останалите във вижданията ви.
 • Говоренето може да ви помогне да изясните собственото си мислене.

Но то рядко ви дава нещо ново.

Слушането, от друга страна, е способно да ви даде нови идеи – ако се опитате да ги получите. Винаги може да съществува информация, за която не знаете нищо.

Знаете ли, че 95 процента от криминалните случаи в САЩ са уредени чрез извънсъдебни споразумения? Знаете ли, че в много страни повече хора са загинали при катастрофи, причинени от заспали шофьори, отколкото причинени от алкохол?

Може би има гледна точка, която не сте чували…

Пушачите плащат данъчните си налози по същия начин като всички останали. Но често пушачите живеят по-кратко (до осем години по-кратко в зависимост от степента на тютюнопушене). Следователно, пушачите често не получават пълния размер на пенсията, за която са допринесли. Така излиза, че те подпомагат непушачите – доста алтруистично от тяхна страна. Може би съществуват нови прозрения и разбирания…

В САЩ има 27 пъти повече адвокати на глава от населението, отколкото в Япония. Правото е една от най-изучаваните специалности в университетите. В Япония общият брой на адвокатите, имащи право да практикуват, сам по себе си е ограничен от закона.

А защо в САЩ има толкова много адвокати?

Правото е смятано за общовалидна квалификация, която служи както за подкрепа, така и позволява всъщност да извършвате други дейности.

Може да се дължи и на факта, че интелигентните младежи, желаещи умствено предизвикателна професия, но не харесват математиката, се насочват към правото.

Правото е една от малкото професии, които не изискват високи познания по математика като приемно условие.

Имате възможност да натрупате нови, алтернативни възприятия…

Вероятно винаги сте гледали на дадено нещо по един начин, а чрез слушането откривате, че има и друг начин за разглеждане на същото нещо.

Например възприемате пенсионирането като време за почивка.

Новото възприятие, противно на традиционното схващане за пенсионната възраст предполага, че то е времето за дори по-голяма активност – да правите нещата, които винаги сте искали да направите, но никога не сте били способни.

Ако пък сте възприели грубостта на даден човек като акт на агресия, но след това да видите този акт като щит на несигурността му.

Откривате полза в това, да видите как дадена гледна точка, абсолютно противоположна на вашата, е изведена същевременно рационално.

Съпоставете някой, който пресява пръстта, търсейки диаманти, с друг, разхождащ се по брега и наблюдаващ плавея. Търсачът на диаманти трябва да пресее много кал, за да открие дори един-единствен диамант.

Но той знае как изглежда диамантът и знае пазарната (или продажната) стойност на диаманта. Това е като да търсиш позната стойност.

От друга страна, човекът, разхождащ се по брега и вглеждащ се в плавея, не търси нещо с „позната стойност”.

Този човек „открива ценност” в необикновената форма на плавея, която да послужи за изработката на лампа или на бастун.

Следователно, стойността може да бъде дефинирана и разпознаваема, или пък може да бъде онова, което прилагате към нещо, създаващо стойността.

Вероятно нещо, вече присъстващо в ума ви, може да бъде добавено към нещо, което сте чули, за да се получи нова стойност.

🟩 Вижте още и: Успешно влияние при публични изяви!

Следват някои много полезни отправни точки, когато слушате някого….

Ако си водите бележки


Отбелязвайте използваните думи. Обръщайте особено внимание на прилагателните. Те почти винаги са субективни. 

Прилагателните много по-често показват какво даден човек чувства, отколкото обективната реалност.

Това беше едно много отегчително пътуване. (Всъщност пейзажът е бил красив, но човекът го е виждал и преди). Ресторантът беше много екзотичен. (Всъщност ресторантът е бил прекалено претрупан и дори кичозен – в очите на някой друг). Той е арогантен и надменен. (Всъщност човекът е срамежлив и сдържан).

Обръщайте внимание на строежа на фразата и на използваните аналогии. Някои от тях ще ви бъдат полезни в бъдеще.

Повторенията…


Това е много полезна част от слушането. При нея повтаряте пред говорещия онова, което мислите, че е казано. Подобно повторение показва, че сте разбрали казаното…или пък не!

То също изяснява и ситуацията в собственото ви съзнание. Например:

Мисля, че те чух да казваш, че рецесията е добра за бизнеса в дългосрочен аспект, защото неуспешните фирми умират, което оставя повече пазарно пространство за ефективните фирми след края на рецесията. Правилно ли съм чул? Правилно ли те разбрах, че жените могат да се превърнат в по-добри доктори от мъжете, защото жените са по-интуитивни и следователно е по-вероятно да вземат под внимание повече фактори? Това ли е гледната ти точка, че повишаването на наказанието за престъпление всъщност не би представлявало спирачка, ако престъпниците усещат, че шансът да бъдат заловени е много малък?

Като обобщение, сбитото, кратко представяне и проверката на това, което сте разбрали, е ласкаещо за оратора, желаещ да узнае дали съобщението му е било получено.

Така важните въпроси!


Въпросите до голяма степен са част от слушането.

Те показват внимание и интерес. Те позволяват по-нататъшното изследване на определени точки.

Позволяват изясняването на евентуални недоразумения.

Позволяват на оратора да доразвива моментите, представляващи интерес за слушателя.

Те могат да бъдат използвани за проверката на нещата.

Ако оратор каже например: „В Нова Зеландия е установено, че децата от силно разстроени семейства имат по-голяма вероятност да станат престъпници”, твърдението няма да звучи изненадващо. Но ако след това попитате каква е степента на повишената вероятност, вероятно ще бъдете изненадани. Вероятността такива деца да станат престъпници е сто пъти по-висока. Това е огромно число.

Може да поискате повече подробности


Имате възможност да поискате повече подробности за момент, който особено ви интересува. Например: „Можеш ли да ми кажеш повече за тези корейски групи за „самопомощ”? Как функционират?”

Това показва интерес и внимание и ви позволява да извлечете много по-голяма полза от слушането си.

Възможно е ораторът да се опитва да представи дадена позиция, но да няма представа коя част от лекцията му е най- интересна за аудиторията. Зависи от слушателите да задават въпроси, за да получат повече подробности около по-интересните за тях моменти.

Два фокуса

два фокуса

Докато слушате, винаги има поне два фокуса.

Говорещият се опитва да изложи определено становище, да изрази мнение или да представи една от страните в даден спор.

Вие трябва да обърнете внимание на това.

Какво се опитва говорещият да постигне? Доколко успява да го постигне? Съгласни ли сте с основната му цел?

Той достатъчно убедителен ли е?

Да уважавате говорещия означава да слушате какво той се „опитва да направи”. Но в същия момент има и друг фокус…

Нека приемем, че се движите по пътя и искате да стигнете до град „Б”. Докато се движите, минавате покрай старинно селце или карате през исторически обект. И спирате да изследвате онова, което е привлякло интереса ви. Следователно докато слушате, вторият фокус се занимава с интересните неща, появяващи се в процеса на слушане, но имащи непряко отношение към становището, което говорещият се опитва да докаже. Трикът е в това да вземате предвид и двата фокуса, за да извлечете максимална полза от слушането.

Представете си, че се фокусирате само върху главната страна на изказаното твърдение. 

В края ще откриете, че не сте съгласни с него.

Ако сте се фокусирали само върху твърдението, сте спечелили твърде малко. Но ако сте се концентрирали и върху „интересното съдържание” на казаното, вероятно сте придобили важна нова информация, алтернативни възприятия и различен опит.

🟩 Вижте и: 5 неща, които всеки добър презентатор трябва да знае

Как да слушаме: най-важното накратко:

Да умееш да слушаш е един от най-големите комплименти, които можем да направим някому. Няма по-голямо ласкателство от това! – Дейл Карнеги

 1. Добрият слушател обръща внимание и се стреми да извлече максимална полза от казаното.
 2. Има два фокуса на внимание: твърдението, което говорещият се опитва да докаже; и отделната стойност на казаното.
 3. Слушането не е просто нетърпеливо чакане да дойде редът ви да говорите.
 4. Може да получите нова информация и да проучвате за по-нататъшна такава чрез въпроси.
 5. Възможно е да получите нова гледна точка, която не ви е идвала наум преди.
 6. Може да срещнете нови прозрения и схващания, представени от говорещия.
 7. Ще осъзнаете, че съществуват алтернативни възприятия, нови за вас.
 8. Може да научите за съществуването на доводи относно дадена гледна точка, твърде различни от вашите.
 9. Ще научите как хората прилагат ценности, различни от вашите.
 10. Обръщайте внимание на използваните думи и особено на прилагателните, демонстриращи чувствата.
 11. Изградете си навик да повтаряте на говорещия онова, което мислите, че сте разбрали. Това е както полезно, така и важно.
 12. Използвайте въпроси, за да проверявате фактите и изисквайте повече подробности във връзка с интересуващите ви моменти.

🟩 Още от Едуард Де Боно:


Искате ли да растете, независимо от обстоятелствата?

Това са 4 начина, с които мога да ви помогна:

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак
Отстъпки и подаръци за над 450 лв с годишен абонамент за Мастърхак 
ЕДНОКРАТНА ОФЕРТА
4.8 / 5 от 2000+ човека
ПОСЛЕДНИ БРОЙКИ

Отстъпки и подаръци
за над 450 лв с годишен абонамент за Мастърхак

ЕДНОКРАТНА ОФЕРТА