Не слушането, а ИЗСЛУШВАНЕТО може да ви направи супер успешни

изслушване,велики,слушане
Запази за после

Писано е, че в началото беше словото.

Пробле­мът е в това, че никой не е слушал.

Аз вярвам, че универсалната житейска цел, към която се стремят всички човешки същества, е да се научат да обичат и да бъдат обичани.

Но освен нея има и един друг житейски урок – изслушването, – който ми се щеше да бях усвоил много отдавна, още отрано.

„Слушай – ми казваше моята учителка – светът чака да бъде чут.”

Всичко, което трябва да сторите, е да прочетете списание или вестник или да пус­нете телевизора, за да научите как хора, общества, компании и страни не слушат и трагичната цена, която плащат заради това.

Макар да придобиваме 85% от знанията си чрез слушане, учени са установили, че през три четвър­ти от времето ние сме разсеяни, заети с нещо друго или не можем да помним.

Да, ние чуваме какво говорят хората, но не ги слушаме. Не го правим.

До­казателства?

Ето още данни от изследвания:

Помним само около 20% от чутото. Защо?

Защото въпреки че чуваме между 125 и 250 думи в минута, през ми­сълта ни за тази минута минават между 1 000 и 30 думи и докато другите хора говорят, ние мис­лим ли, мислим…

Ето какво пише Уилям Стрингфелоу в месечника „Френдс Джърнъл”:

Слушането е рядко събитие за човека.

Не можеш да чуеш думите на този, който ти го­вори, ако си загрижен за външния си вид, как да го впечатлиш или какво да му отвърнеш, когато спре да говори. Или ако спориш дали казаното е вярно, уместно или подходящо.

Тези неща имат своето място, но само след като сте се вслушали в думата в момента, в който тя е произнесена. Слушането е примитивен акт на любов, при който един чо­век отдава себе си на думите, изречени от друг, като остава достъпен и уязвим за тези думи.

От науката знаем, че две неща не могат да се случат едновременно на едно и също място. Съ­щото е и със слушането.

 • Не можете да мислите и да слушате;
 • да четете и слушате;
 • да мечтаете и да слушате;
 • да пишете и слушате;
 • да се съгласявате,
 • да не се съгласявате,
 • да спорите,
 • да тълкувате,
 • да се досещате,
 • да репетирате,
 • да замисляте,
 • да пла­нирате

Слушането изисква нашето пълно и съсредоточено внимание…

Истинското слушане е знак на уважение към хората. Същинското слушане дори може да им по­могне да се излекуват.

От цитата на Стрингфелоу особено ценя ду­мите:

„Слушането е примитивен акт на любов…”

Те са много важни и значими за мен, защото ме връщат към началото.

Ако целта на всяко човешко същество е да се на­учи да обича и да бъде обичано, тогава слушането ми дава просто, макар и не лесно за усвояване елегантно средство, за да изпълня цел­та на живота си.

Искаше ми се да се бях научил да слушам много, много по-рано…


Искате ли да растете, независимо от обстоятелствата?

Това са 4 начина, с които мога да ви помогна:

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак