Защо мразя училището, но обичам образованието…

образование

В образователната система не съществува нито план, нито цел!

Децата се изпращат на училище, за да получават оценки и запаметяват знания наизуст, а не да се научат на това какво искат от живота.

Каква полза има от училищните оценки, ако човек не може да ги обърне в онова, от което има нужда в живота – в материален и духовен аспект?

От това можем да си направим извода, че нито училището, нито църквата подготвят младите хора за света с практически познания за техните собствени умове. Съществува ли нещо по-важно за едно човешко същество от разбирането и опознаването на силите и обстоятелствата, които влияят върху собствения му ум?

Единственото знание със стойност за всяко човешко същество е практическото познание за неговия собствен ум.

Църквите не позволяват на човек да изследва възможностите на ума, а училищата дори не признават, че съществува такова нещо като самостоятелно мислене.

Преди да продължим, вижте това страхотно видео със заглавие:

Защо мразя училището, но обичам образованието!


——

/В: въпрос, О: отговор/

В: Не са ли църквите и училищата най-върлите противници на злото и невежеството?

О: Техните лидери може и да си мислят така.

Истината обаче е следната, ако искаш да я узнаеш: църквите са моите най-силни съюзници, а училищата ги следват веднага в класацията.

В: На базата на какви конкретни или обобщени факти правите това заключение?

О: Правя го на базата на факта, че и църквите, и училищата ми помагат да изкушавам хората да се носят по течението – без цел и посока.

В: Разбирате ли, че във Ваша власт се намират двете най-важни институции, изградили човечеството такова, каквото то съществува днес?

О: Дали го разбирам? Човече Божи, аз направо се пръскам от радост! Ако училищата и църквите учеха хората как да мислят с главите си, къде щях да съм аз сега?

В: Това Ваше признание ще премахне заблудата пред очите на милиони хора, които са вярвали, че тяхната единствена надежда за спасение е в църквите.

Не е ли жестоко онова, което им причинявате?

Не би ли било по-добре повечето хора да продължат да живеят в заблуда и удобно невежество, вместо да знаят истината за Вас?

О: Какво имаш предвид, като казваш „спасение”? От какво се „спасяват” хората?

Единствената форма на устойчиво спасение, която е от значение за всяко човешко същество, е онази, следствие от признаването на силата на неговия собствен ум.

Невежеството и страхът са единствените врагове, от които човекът има нужда да се „спасява”.

В: Изглежда, за Вас няма нищо свято.

О: Грешиш. Аз почитам единственото нещо, което е мой господар – единственото нещо, от което се страхувам.

В: Кое е то?

О: Силата на свободната мисъл, подплатена с конкретна цел.

В: Да се върнем на училищата.

Вашето признание ясно сочи, че Вие процъфтявате и се прехвърляте от едно поколение на друго чрез хитрия номер да обсебвате умовете на децата, преди те самите да имат шанса да се научат как да използват главите си.

Бих желал да зная какво е сбъркано в училищната система, която разрешава на Дявола да контролира толкова много души.

Освен това бих искал да науча какво би могло да се направи при съществуващата форма на образование, така че да се даде на всички деца възможността да научат, първо, че те имат ум, и второ – как да използват този ум така, че да постигнат духовна и икономическа свобода.

Поставям Ви въпроса достатъчно конкретно зададен и след като самият Вие подчертахте необходимостта от конкретно дефиниране на целта, аз съм тук и в момента Ви казвам, че отговорът на моя въпрос трябва да бъде конкретен.

В нашата система на образование има нещо радикално сбъркано.

Тя ни дава един лист от баланса на живота ни, където безмилостно с червено е отбелязан пътят към саморазрушението така, все едно сме животни, изгубени в джунглата.

Искам да зная две неща за тази система.

  • Първо, коя е основната й слабост?
  • Второ, как тази слабост може да бъде премахната?

Дансингът отново е Ваш!

О: Не ми оставяш друг шанс освен да ти отговоря директно.

Първо, системата на държавните училища подхожда към образованието от погрешния ъгъл. Тази система си умира да научи учениците как да запомнят факти, вместо да им показва как да използват собствените си мозъци.

В: Това ли не й е наред на системата?

О: Не, това е само началото на списъка.

Друга основна слабост на училищната система е, че тя не набива в главите на учещите нито принципа за ясно формулиране на целите, нито пък си дава труда да ги научи на това как да определят каквото и да е.

обучение

Основната цел на всяко училищно занимание е да насилва учениците да натъпчат в паметта си факти, вместо да ги учи на това как да подреждат фактите и да извличат от тях практическа полза.

Тази система на „натъпкване на знания в мозъците” поставя в центъра на вниманието на учещите получаването на оценки, но пропуска важния въпрос как те могат да използват знанието в практическите аспекти на живота си.

Подобна система произвежда зрелостници, чиито имена фигурират на дипломите, но умовете им са напълно лишени от самоопределеност.

Системата на образованието обаче е тръгнала с фалстарт още от самото начало.

Още тогава училищата са били институции за „по-висше знание“, предназначени само за онези деца, чиито семейства са ги определили да се посветят на образованието.

По този начин е еволюирала цялата училищна система – започвайки от върха и стигайки до самата й основа.

Не е чудно, че тя пренебрегва задължението си да учи децата на важността на принципа за ясно дефиниране на целта, тъй като самата система буквално е израснала без всякаква определеност.

В: Какво би поправило тази слабост на образователната система?

Нека не се оплакваме от несъвършенствата й, без да предлагаме реален лек за тях. С други думи, след като говорим за това да сме конкретни, нека предложим конкретно лекарство за болестта?

О: Защо не премахнете църквите и училищата и не си спестите много неприятности?

Не си ли давате сметка, че си пъхате носа в работата на двете основни движещи сили, които контролират света?

Представете си, че докажете, че училищата и църквите са слаби и неадекватни да задоволят нуждите на човешките същества? Какво ще стане тогава?

Какво ще направите, за да замените тези две институции?

В: Престанете да се опитвате да заобиколите въпросите ми със стария трик да задавате контра въпроси! Не предлагам да се заменят църквите и училищата с нещо.

Онова, което предлагам, ако изобщо успея, е да намеря начин, с помощта на който тези две организирани сили да могат да бъдат променени така, че да служат на хората, вместо да ги държат в невежество.

А сега продължете и ми дайте подробен списък на всички промени, които биха могли да подобрят работата на държавните училища.

О: Значи искаш да получиш пълен списък, така ли? Би ли желал да направя предложенията за промени според степента на тяхната важност?

В: Опишете промените, които са необходими, в реда, в който Ви идват на Вас.

О: Караш ме да извърша акт на предателство спрямо самия себе си, но ето списъкът….

Изключително важни насоки, към които да се насочи съвременното образование – прочети внимателно:

пороците на образованието

Обърнете принципа на образование в училищата си така, че да дадете на децата възможност да водят в процеса на обучение, вместо да спазват класически правила, чиято цел е единствено да им натрапи абстрактни знания.

Нека учителите служат на учениците, а учениците да бъдат водещи в учебния процес.

Доколкото е възможно, организирайте цялата училищна работа по определени методи, чрез които учениците могат да се учат практически и водете класните занятия така, че всеки ученик да бъде въвлечен в някаква форма на практическа дейност, свързана с всекидневните житейски ситуации и проблеми.

Идеите стоят в основата на всички човешки постижения.

Учете учениците да разпознават практичните идеи, които биха им били от полза да постигнат своите цели и желания в живота.

Покажете на учениците как да планират и разпределят времето си и, най-важното, учете ги на това, че времето е най-ценният актив, с който разполагат всички човешки същества – а също така и най-евтиният.

Кажете им кои са основните мотиви, от които се влияят повечето хора, и им покажете как да използват тези мотиви, за да придобият основните блага в живота, както и по-големи успехи.

Учете децата какво да ядат, колко да ядат и на това каква е връзката между правилното хранене и доброто здраве.

Обяснете на децата истинската природа и функция на сексуалната емоция и, най-важното, как тя може да бъде преобразувана в основна движеща сила, с помощта, на която човек да постигне върхове в живота си.

Учете децата да бъдат конкретни и определени във всяко нещо – като се започне от избора на главна конкретна цел в живота им!

Научете децата на това какво значи добър и лош навик, използвайки примери, които да илюстрират казаното от вас чрез историите на възрастни и деца.

Разкрийте на децата как навиците стават трудно изкореними и им помогнете да усвоят – още докато са в началното училище – навици, които ще им помогнат да разсъждават самостоятелно!

Научете децата на разликата между временното поражение и провала и им покажете как да търсят семената на възможността, които се съдържат във всеки неуспех.

Обяснете на децата как да изразяват свободно собствените си мисли и да приемат или отхвърлят по своя воля идеите на другите хора, запазвайки винаги за себе си възможността да разчитат на собствената си преценка.

Учете децата да достигат до решения бързо и да ги променят, ако изобщо се налага да го правят, бавно и неохотно – и никога без особено основателна причина.

Разкажете на децата, че умът е инструментът, с помощта, на който човек възприема енергията, съдържаща се в безкрайната банка на знание в природата, енергия, която се формира от определени мисли;

…учете ги на това, че умът не мисли, а служи като инструмент за интерпретация на стимулите, чийто резултат са мислите.

Учете децата колко важно е да поддържат хармонията в техните собствени умове и на това, че тази хармония е постижима единствено с помощта на мисловен самоконтрол.

Обяснете на децата, че съществува закон за нарастващата възвръщаемост, който може и трябва да бъде задействан от тях под формата на навик – като вършат повече и по-добре работата, която се очаква от тях.

Учете децата да не си създават мнение, базирано на нещо друго, освен на фактите и на схващанията, които могат да бъдат сметнати за факти.

Учете децата на това, че цигарите, алкохолът, наркотиците и прекомерната зависимост от секса могат да увредят силата на волята и да накарат човек да се носи по течението.

Не им забранявайте тези пороци – просто им обяснете вредата от тях.

Обяснете на децата, че е опасно да вярват в нещо само защото техните родители, свещениците или някой друг им е казал, че то е вярно.

Покажете на децата как да се изправят срещу фактите, независимо дали те са верни, или не, без да си намират извинение или оправдание, за да ги избегнат.

Учете децата да стимулират развитието на шестото си чувство, като изследват всички идеи, изплуващи в съзнанието им и идващи от непознат източник, внимателно и задълбочено.

Покажете на децата как да си служат умело със закона за компенсациите така, както е бил дефиниран от Ралф Уолдо Емерсън и им покажете как работи този закон в малките, всекидневни ситуации.

Учете децата, че конкретната цел, базирана на точни планове, които се прилагат упорито и с постоянство, е най-ефикасната форма на молитва, която е на разположение за човешките същества.

Учете децата, че пространството, което те заемат в света, се измерва от количеството и качеството на полезните дела, извършени от тях за същия този свят.

Обяснете на децата, че не съществува проблем, който няма подходящо решение, и че често това решение се съдържа в обстоятелствата, причинили проблема.

Учете децата, че единствените реални ограничения са тези, които те си поставят или които разрешат другите хора да поставят в умовете им.

Кажете им, че човек може да постигне всичко, което мисли, и всичко, в което вярва!

Разкрийте им истината, че всички училища и учебници са просто помагала, които могат да им бъдат полезни в развитието на собствените им умове, но единственото учебно заведение, което има истинска стойност, е Великият университет на живота, където всеки човек има възможността да се учи от опита си.

Учете децата да бъдат винаги верни на себе си и тъй като е невъзможно да угодят на всички, да полагат усилия да угаждат на себе си.

[sws_divider_line]

образование

В: Това е внушителен списък, но звучи подозрително фактът, че той пренебрегва практически всеки един предмет, който в момента се преподава в държавните училища.

Нарочно ли е това?

О: Да. Ти поиска от мен списък на предложенията за промени в училищното образование, които биха били от полза за децата…

Е, точно това ти и дадох.

В: Някои от промените, които предлагате, са толкова необичайни, че биха шокирали повечето от хората, ангажирани със съвременното образование – не е ли така?

О: Повечето от хората, ангажирани със съвременното образование, трябва да бъдат шокирани. Един шок често пъти помага на ума, който е бил доведен до състояние на атрофия благодарение на навика.

В: Тези промени, които предлагате в системата на училищното образование, ще дадат ли на децата имунитет срещу навика да се носят безцелно по течението?

О: Да, това е един от резултатите, които подобни промени биха дали, но съществуват и други.

Размисли: Защо тези точки не са част от системата? Как е възможно архитектите на системата на съвременното образование да са се объркали толкова сериозно? Дяволът потвърждава, че училищната система е едно от най-силните му оръжия за създаването и поддържането на неговата огромна армия от хора, които се носят по течението. Възможно ли е това да е истина?

В: Как могат предложените от Вас промени да бъдат натрапени в училищната система на образование?

Вие, разбира се, сте наясно, че е трудно да се вкара нова идея в съзнанието на обучаващите точно така, както е трудно и за един религиозен лидер да промени религията по начин, който да помогне на хората да постигат повече в живота си?

Всеки от вас, който някога се е опитвал да осъществи каквато и да е промяна в системата на училищното образование, вероятно в момента кима утвърдително с глава.

О: Най-бързият и сигурен начин да се вкарат насила практическите идеи в държавното образование е първо те да бъдат представени в системата на частните училища и да се създаде такова търсене и интерес към тях, че държавните училища да ги приемат с радост.

В: Трябва ли да бъдат осъществени още промени в системата на държавното образование?

О: Да, още много трябва да бъде направено.

Важно е децата да бъдат обучавани как да се развиват в живота с минимално съпротивление и най-малко възможни проблеми.

Всяко държавно училище трябва да преподава принципите на индивидуалните постижения, с помощта, на които човек може да придобие финансова независимост.

Класовете трябва да се елиминират напълно.

Те трябва да бъдат заменени от кръгла маса на конферентен принцип, както е в бизнес преговорите.

Всички ученици ще получават индивидуални инструкции и насоки във връзка с предметите, на които да бъдат обучавани по групи.

Всяко училище трябва да има спомагателна група от инструктори, която да се състои от хора от бизнеса и професионалисти в различни области – учени, инженери, артисти, журналисти.

Тези хора ще провеждат индивидуални занимания с учениците и да им предадат практически познания от своята професия или бизнес.

Подобни уроци трябва да се преподават на конферентен принцип, за да се пести времето на инструкторите.

В: На практика Вие предлагате допълнителна система на образование, която да даде на всички деца практически познания от различни сфери на живота, получени директно от професионалисти, практици в своите области.

Това ли е Вашата идея?

О: Изрази се съвсем правилно, а сега ме остави на мира…


P.S. Поднасяме извиненията си на всички, които са изключение от правилото, далеч от налаганото статукво и полагащи усилия да променят системата на образование, въпреки пречките, упорито стоящи пред тях!

© по идея на “Да прецакаш дявола”, Наполеон Хил

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак
Отстъпки и подаръци за над 450 лв с годишен абонамент за Мастърхак 
ЕДНОКРАТНА ОФЕРТА
4.8 / 5 от 2000+ човека
ПОСЛЕДНИ БРОЙКИ

Отстъпки и подаръци
за над 450 лв с годишен абонамент за Мастърхак

ЕДНОКРАТНА ОФЕРТА