Изграждане на добри навици – доказано работещ от Стив Павлина

Стив Павлина

Това е една статия от световно известният Стив Павлина, блогър номер 1 в света и експерт по личностно развитие

Искам да я споделя с вас тъй като лично на мен страшно много ми помогна да изградя два много полезни за мен навика:

Да ставам много рано и да правя упражнения 3 дена в седмицата! След като прочетох това бях доста мотивиран да направя тези две неща в живота си, вярвам че ще мотивира и вас! Наистина човек след това става доста по продуктивен, ето и за какво говоря:

“Научих за 30-дневните проби през годините, когато бях разработчик на софтуер. Програмисти, които прода­ват софтуера си в интернет, често предлагат версии с 30-дневен пробен период, така че потенциалните купу­вачи да изпробват програмата без рискове, преди да ре­шат дали ще я закупят. В края на пробния период много хора си купуват програмата, понеже са привикнали към нея.” – Стив Павлина

Техниката за продажба „пробвай, преди да купиш” е доста ефективна.

Може да използваш аналогична стратегия, за да оформиш нов навик или поведение. Най-трудната част от всеки нов навик е да преодолееш първия месец и осо­бено първите няколко дни. 

Веднъж след като си преми­нал тези първи 30 дни, става много по-лесно да продъл­жиш, защото си преодолял инерцията.

Когато възнамеряваме да променим даден навик за постоянно, често се изнервяме, преди да започнем. Ми­сълта, че трябва да се откажем от нещо за цял живот е почти непреодолима.

Направи 30-дневната проба


Вместо да се подложиш на постоянна промяна, целта ти е да поемеш малък, вре­менен ангажимент.

Тествай новия си навик само 30 дни.

След това си свободен да се откажеш и да се върнеш към стария начин на живот. Това е само един месец от живота ти.

Не е чак толкова зле, нали?

Прави упражнения всеки ден за тези 30 дни. Откажи се от телевизията за 30 дни. Ставай в пет сутринта всеки ден за 30 дни.

Мисли за всеки 30-дневен пробен пе­риод като за развлечение и интересно предизвикател­ство. Просто правиш тест, за да видиш дали ти харесва. 30-дневната проба Все пак изисква известна дисцип­лина и постоянство, но съвсем не до такава степен ка­то постоянната промяна, защото винаги виждаш „све­тлината в края на тунела”.

Имаш гарантиран път за бягство, ако нещата не проработят. Всяка саможертва или лишение, на което се подлагаш, е временно. Напълно си свободен да се завърнеш към стария си начин на жи­вот на 31-вия ден.

Какво става, когато всъщност завършиш един 30-дневен пробен период?


Първо, ще си превърнал новото си по­ведение в навик дотолкова, доколкото да ти е по-лесно да продължиш, ако желаеш.

Второ, ще си разчупил ста­рия модел в тази област, така че старите ти навици ня­ма да оказват такъв натиск върху поведението ти.

Тре­то, ще имаш 30 успешни дни зад себе си, така че вече ще си доказал на себе си, че можеш да го правиш.

И четвър­то, ще се радваш на резултатите от тези 30 дни, а ако резултатите са добри, ще си по-мотивиран да продъл­жиш.

Възможно е да стигнеш до края на 30-те дни и да ре­шиш, че не желаеш да продължаваш. Помни, че това е са­мо пробен период, така че не си задължен да „купиш”, ако не ти харесва.

В този случай може спокойно да изоста­виш навика и да опиташ нещо друго. Няма ранени, няма грешки.

Ако 30-дневният пробен период ти се стори твърде труден, намали го малко.


Пробвай с 5 или 10 дни. След това си почини и направи по-дълъг експеримент, когато се почувстВаш готов.

Може също така да намалиш и нивото на трудност.

Например вместо да се откажеш от кафето за 30 дни, пробвай да пиеш не повече от една чаша на ден в продъл­жение на 30 дни.

Чувствай се свободен да определяш сам нивото си на дисциплина. Позволявай си да се предиз­викваш, но не и да се затрудняваш.

Радвал съм се на голям успех с 30-дневните проби, как­то и други хора, които са прилагали тази техника.

Един от първите ми успехи беше през 1993-та, когато ми ста­на интересно какво би било ако съм вегетарианец.

По това време бях в университета и обикновено се хранех със сандвичи и пица „Пеперони”. Мислех, че би било инте­ресно да пробвам с вегетарианска храна за 30 дни. Бях учил за вегетарианството в часовете по хранене и ис­ках да разбера какво точно представлява.

Честно каза­но, нямах намерение да продължавам след тези 30 дни. Беше ми интересно, но определено не се бях посветил на идеята. През първата седмица от вегетарианството ми за­белязах, че имам много повече енергия, можех да се кон­центрирам по-добре, а мисълта ми е по-ясна.

Преходът беше по-лесен, отколкото очаквах, и не съм се чувствал лишен от нещо. Като минаха 30-те дни, резултатите ми харесваха дотолкова, че продължих. Не съм решавал да ставам вегетарианец.

Навикът просто си остана. Четири години по-късно, през 1997, реших да пробвам да ям чисто вегетарианска храна за 30 дни, което озна­чаваше да спра яйцата и млечните продукти. Тази про­мяна доведе до още по-добри резултати и отново не се наложи специално да решавам дали да продължа. Отто­гава не съм ял животински продукти.

Ето някои идеи за прилагането на 30-дневните проби:


 • Избягвай да гледаш телевизия. Винаги можеш да запишеш любимите си предавания и да ги изгледаш след пробния период,ако се притесняваш да не изпуснеш нещо.
 • Зарежи онлайн форумите и безцелното уеб-сърфиране
 • Къпи се всеки ден и се издокарвай, за да изглеждаш най-добре.
 • Всеки ден се запознавай с нови хора.
 • Излизай всяка вечер и всеки път прави нещо различно.
 • Чисти и подреждай дома и офиса си по 30 минути всеки ден.
 • Разменяйте си съобщения с партньора през ден, така че всеки да получи 15 съобщения.
 • Откажи пристрастия като цигари, газирана бода, лоша храна, кафе, порнография и подобни.
 • Ставай в 5 часа всяка сутрин. (Това е един от най-добрите опити, които съм правил.)
 • Чети по 1 час всеки ден. Това е много подсилващ навик.
 • Учи по 10 нови думи от речника всеки ден.
 • Медитирай поне веднъж или два пъти на ден.
 • Води си дневник.

Можеш ли да правиш няколко проби наведнъж?


Това зависи от теб. Много хора жънат голям успех в прилагането на няколко навика наведнъж, други предпочитат да се фокусират само върху един навик. Аз препоръчвам да ограничиш 30-дневните проби до максимум три нови на­вика, а най-добре, ако тези навици взаимно си помагат, като например промяна в храненето и уп­ражнения.

Когато хората се опитват да придобият че­тири или повече навика наведнъж, обикновено се обър­кват и се отказват от всички още на първата седмица. Може да направиш опитите си по-приятни, като включиш семейството или приятели. Това ще ти осигу­ри подкрепяща група, а освен това може да ви сближи допълнително.

Веднъж направихме със семейството ми такъв 30-дневен опит без телевизия. Сработи добре, за­щото прекарвахме времето в разговори помежду си, в съвместни игри и излизахме на семейни разходки.

30-дневната проба е силна, но проста техника.

Кога­то се отдадете на правене на нещо всеки ден в 30 по­редни дни, е много по-лесно да преодолеете вътрешна­та съпротива и по своя воля да приемете предизвика­телството.

Изберете нов навик, който искате да при­добиете, или стар модел, който искате да разчупите, и започнете с ден първи днес.

Техниката Изкачване на стълби


Изкачването на стълби е прост метод за плавна промя­на на навиците. Вместо да правиш голяма промяна из­веднъж, целиш се в една малка стъпка в правилната по­сока. Когато се почувстваш добре от тази промяна, направи друга малка стъпка. Продължи с бебешки стъп­ки, една по една, докато накрая достигнеш целта си.

Например ако искаш да откажеш кафето, сметни кол­ко кафе пиеш в момента. След това си постави начална цел да го намалиш дневно с 25%. Т.е., ако пиеш четири ча­ши кафе на ден, или ще пиеш само по три, или ще пиеш по четири, но пълни само на две трети.

Поддържай то­ва ниво за около седмица преди следващата стъпка. То­гава намали приемането на 50% от началното количест­во кафе и го прави още една седмица. След това намали на 25% от началното количество, отново за една седми­ца. Накрая ще си готов да спреш кафето изцяло. Ако про­мяна от 25% е твърде много за теб, започни с 10%.

Можете да използвате „изкачването на стълби” по отношение на много навици. Познавам няколко души, ко­ито така са отказали цигарите, намалявайки пушенето по малко всяка седмица, докато стигнат до една цигара на ден (и понякога една цигара на два или три дни), пре­ди да ги спрат съвсем. Друг мой познат използва този метод, за да започне да става по-рано. Нагласяваше бу­дилника си да звъни с по 5 минути по-рано всеки ден, до­като постигна целта си.

Промяната на навиците може да се окаже голямо предизвикателство, така че вероятно няма да успеете да победите всеки навик от първия път.

Както при ша­ха, дори и най-добрите играчи в даден момент срещат достоен противник. Ако не успеете с някоя промяна в навиците, погледнете ходовете, които сте направили в дебюта, мителшпила и ендшпила/термини в шаха/, и вижте дали можете да разберете къде сте сбъркали. Дали не сте се под­готвили добре в дебюта?

Да не би тактиката в мите­лшпила да е била зле изиграна? Да не сте объркали иг­рата в ендшпила с някоя глупава грешка? Какви поуки можете да си вземете, за да изиграете следващата иг­ра по-добре?

Помни, че ти си командир на своя живот. Ти трябва да решиш кои навици ще запазиш и кои не. Експерименти­рай лично, за да разбереш кои навици водят до най-доб­рите резултати за теб.

Кои навици засилват ефектив­ността ти? Кои ти пречат?

66 навика, които могат да ти помогнат да засилиш личната си ефективност

Разгледай ги и виж кой от тях се отнася за теб.

После използвай 30-дневни опити и/или „стълбиците”, за да направиш промените, които желаеш.

 • 1. Ежедневни цели. Поставяй си цели за всеки ден предварително. Решавай какво ще правиш; после го прави. Без ясна цел твърде лесно се разсейваш.
 • 2. Първо най-лошото. За да победиш отлагането, научи се първо да изпълняваш най-неприятната си задача, вместо да я отлагаш за по-късно. Тази малка победа ще сложи началото на един доста продуктивен ден.
 • 3. Пикови часове. Разбери кога са пиковите ти моменти на продуктивност и планирай най-важните си задачи за това време. Работи по-маловажните задачи през не-пиковите часове.
 • 4. Некомуникативни зони. Задели си непрекъсна­ти периоди от време за самостоятелна работа, за която трябва да се съсредоточиш. Планирай леки, прекъсваеми задачи за периодите на отворена комуникация, а по-предизвикателни­те – за по-самотните периоди.
 • 5. На къси етапи. Като се захванеш с дадена задача, определи целта, която трябва да дос­тигнеш, преди да можеш да спреш да работиш. Например ако пишеш книга, може да решиш
  да не ставаш, преди да си написал поне 1000 думи. Достигни тази цел на всяка цена.
 • 6Време, а не обем. Дай си определен период от време – 30 минути ще свършат работа, за част от дадена задача. Не се притеснявай колко далеч ще стигнеш. Просто работи точно толкова време.
 • 7. Групи, Групирай подобните задачи заедно, като например телефонните разговори,
  и ги изпълни наведнъж.
 • 8. Ранно пиле. Ставай рано сутринта, примерно към 5, и се захващай с най-важната си задача. Често преди 8 ще си свършил повече, отколкото повечето хора вършат за цял ден.
 • 9. Пирамида. Прекарвай от 15 до 30 минути в леки задачи, за да загрееш. После се захващай с най-трудния проект за няколко часа. Накрая завърши с 15 до 30 минути леки задачи, за да излезеш от работния режим.
 • 10. Темпо. Предумишлено избирай темпото и се опитвай да се движиш малко по-бързо от нормалното. Ходи по-бързо. Чети по-бързо. Пиши по-бързо… Прибери се по-рано.
 • 11. Бъди подреден. Намали стреса, като премахнеш безредието в дома и офиса си
 • 12. Бележки. Прави ясни писмени бележки за участниците в срещите си. Това категорично подобрява целенасочеността и продуктивността им. Ползвай бележки също и за телефонните си разговори.
 • 13. Принцип на Парето. Това е правилото 80 към 20, според което 80% от резултата на дадена задача идва от 20% от усилието. Фокусирай енергията си върху тези критични 20% и не хвърляй прекалено много усилия за не толкова важните 80%.
 • 14. „Пали бързо”. Намали забавянето, като предпри­емаш действия веднага след като си поставиш целта, дори и да не са добре планирани. Винаги можеш да коригираш посоката си в движение.
 • 15. Човек на минутата. Веднага щом получиш информацията, която ти е необходима, дай си точно 60 секунди, за да вземеш точното решение. Дай си цяла минута, за да се колебаеш и двоумиш колкото си искаш, но излез с ясен избор после. Веднъж щом е взето решението, започни да действаш, за да го задвижиш.
 • 16. Краен срок. Постави си краен срок за завършване на работата и го ползвай като ключов момент, за да си вършиш работата.
 • 17. Обещание. Казвай на другите за ангажиментите си, така че те да те държат отговорен за тях.
 • 18. Точност. Винаги подранявай за срещи. Точността подсилва властта и авторитета /20 бързи съвета за по добро управление на времето!/.
 • 19. Междинно четене. Чети книги или статии, докато чакаш за среща или си на опашка.
 • 20. Резонанс. Представяй си целта като постигната. Постави се в положение все едно си там. Направи го реално в мисълта си и скоро ще го видиш реално.
 • 21. Награди. Давай си често награди за постижени­ята си. Гледай филм, поръчай си масаж
  или прекарай един ден в увеселителен парк.
 • 22. Приоритет. Разделяй истински важните задачи от по-маловажните. Заделяй интервали от време, за да работиш по сериозните задачи – тези, които са важни, но не спешни, като физически упражнения, писане на книга, или намиране на партньор за връзка.
 • 23. Рамка. В края на работния ден, фиксирай първата задача, с която ще се заемеш на другия ден и предварително си приготви материалите. На следващата сутрин веднага започни работа по тази задача.
 • 24. Разпределяй на порции. Разпределяй сложните проекти на по-малки, добре дефинирани задачи. След това се концентрирай върху изпълнението само на една от тях.
 • 25. Самостоятелно изпълнение. Като се захванеш със задача, придържай се към нея, докато
  не завърши. Не променяй задачите по средата. Когато се появят разсейващи неща, записвай ги, за да се занимаеш с тях по-късно.
 • 26. Случаен подбор. Избирай съвсем случайна част от големите проекти и я завършвай. Плати случайна сметка. Обади се един път по телефона. След това избери друга случайна част и направи същото.
 • 27. Недопустимо лош. Разбивай перфекционизма, като умишлено изпълниш задачата си по отвратителен начин. Напиши мнение в някой блог за вкуса на солта, направи ужасно неизползваем уебсайт или състави бизнесплан, който да гарантира едногодишен фалит. С такъв ужасен пръв опит няма накъде да се движиш, освен нагоре…
 • 28. Упълномощаване. Убеди някой друг да изпълни някоя твоя задача. Предложи в замяна нещо равносилно или честно заплащане,
 • 29. „Кръстосано опрашване”. Учи нови умения, които не са свързани с работата ти. Тренирай бойни изкуства, учи чужд език, или се научи да играеш шах. Често ще видиш идеи в една област, които могат много да ти помогнат в друга.
 • 30. Интуиция. Движи се с вътрешния си инстинкт. Той вероятно е верен.
 • 31. Оптимизация. Очертай процесите, които използваш най-често, и си ги записвай стъпка по стъпка. Преработвай ги на хартия за по-голяма ефективност, след това ги прилагай и ги тествай подобрени. Понякога не виждаме какво е по-добре за нас, ако не го разгледаме под микроскоп.
 • 32. Много бавно. Отдавай се на работа по особено неприятен проект точно веднъж на седмица, за точно 15 минути. Подреди едно малко рафтче. Изхвърли десетина дрехи, които не ти трябват. Напиши няколко параграфа. След това спри и изчакай още една седмица,
 • 33. Ежедневие. Задели си точно време от всеки ден, за да работиш по определена задача или навик. Един час на ден може след година ga mu донесе по-здраво тяло, завършена книга или доходоносен уебсайт.
 • 34. Допълнения (Add-ons). Изгради си нов навик, като прикрепиш дадена задача към някой от съществуващите ти навици. Поливай цветята, след като обядваш. Изпращай благодарности, след като си провериш имейла.
 • 35. „Вмъкни” (Plug-ins). Вкарай дадена задача по средата на друга. Чети, докато обядваш. Връщай телефонни обаждания, докато си плащаш смет­ките. Слушай аудиопрограми, докато пазаруваш.
 • 36. Благодарност. Когато някой ти помогне с нещо, изпрати му благодарствена картичка. Става въпрос за истинска картичка, а не по интернет. Това е рядко и запомнящо се, а хората, на които благодариш, ще се стараят да ти предлагат повече.
 • 37. Тренировка. Тренирай уменията си в различни продуктивни навици. Увеличи скоростта си на писане поне на 60 думи в минута. Научи се да четеш бързо. Усъвършенствай комуникативните си умения.
 • 38. Отказ. Просто казвай „НЕ” на маловажните молби, които „ти изяждат” времето, Ако хора­та ти се ядосат, остави ги да си го правят.
 • 39. „Улови” времето. Използвай времето, което другите губят. Визуализирай целите си по време на глупави речи. Прави списък за покупките си по време на безполезни събрания.
 • 40. Квалифициран ум. Обяснявай най-предизвика­телните си проблеми на други хора и приеми всеки съвет, отзив и конструктивен критицизъм, с който можеш да се справиш.
  41. Двайсет. Запиши на лист хартия 20 конструктивни идеи, за да усъвършенстваш ефективността си.
 • 42. Предизвикателност. Умишлено усложнявай задачата си, понеже сложните задачи
  са по-приятни и мотивиращи. Върши домакинска работа, като например подреждане или чистене, с по-слабата си ръка. Пиши поетични имейли, за да си разчистиш входящата кутия.
 • 43. Убежище. Изпълни скучна задача по необикновен или налудничав начин, за да ти е приятно и интересно. Разговаряй рутинно по телефона, като използваш чужди акценти. Записвай бележките си с пастел.
 • 44. Музика. Експериментирай, за да разбереш как музиката може да засили ефективността ти. Опитай с транс или рок музика за имейл, класическа или new age музика за проектите и пълна тишина за креативна работа, изискваща силна концентрация.
 • 45. Чудеса в работата. Преценявай колко време ще ти отнеме дадена задача. После се напъни да я завършиш за половината време.
 • 46. „Предай нататък”. Когато ти се даде нежелана задача, прехвърли я на някой друг.
 • 47. Реконтра. Когато ти поставят привидно безсмислена задача, върни я на този, който ти я е дал и поскай да ти разясни нейната необходимост.
 • 48. Оттегляне. Откажи се от клубове, проекти и абонаменти, които ти отнемат повече време, отколкото заслужават.
 • 49. Декофеинизиране. Кажи „не” на кофеина, изстрадай периода на отказването му и позволи на твоята природно креативна личност да изплува отново.
 • 50. Съзнателно отлагане. Забавяй неналежащите задачи колкото можеш. Много от тях
  ще отпаднат от само себе си и няма да се налага въобще да ги вършиш.
 • 51. Без телевизия. Изключи телевизора, особено новините, и ще си върнеш много полезни часове
 • 52. Хронометър. Определяй време и следи всичките си задачи за цял ден, за предпочитане за цялата седмица. Простият факт, че следиш оползотво­ряването на времето си може много силно
  да усили ефективността ти.
 • 53. Храброст. Отдели тази задача, която те плаши най-много. Събери целия кураж, който имаш, и се заеми с нея моментално.
 • 54. Нонконформист. Изпълнявай поръчки в ненатоварени часове, за да избегнеш тълпите. Пазарувай точно преди да затворят магазини­те и малко след като отворят. Възползвай се от денонощните магазини.
 • 55. Агорафобия (страх от открито простран­ство). Пазарувай чрез интернет винаги, когато е възможно. Прави най-добрия избор, чети коментарите и направи покупката за минута.
 • 56. Подсещане. Настройвай календара си да ти напомня за рождени дни и празници месец или два предварително. Купувай подаръци тогава, а не в последния момент.
 • 57. Действай сега! Повтаряй си тази фраза отново u отново, докато толкова ти омръзне, че да отстъпиш и се захванеш за работа.
 • 58. Инструктор. Наеми си личен инструктор, за да останеш мотивиран, концентриран и отговорен.
 • 59. Вдъхновение. Чети книги и статии, слушай аудиопрограми и ходи на семинари, за да поглъщаш свежи идеи и вдъхновение.
 • 60. Гимнастик. Тренирай ежедневно. Засилвай метаболизма, концентрацията и бистрия си ум по 30 минути всеки ден.
 • 61. Лов на тролове. Пропъди лошите „тролове” от живота си; свържи се с позитивни, щастливи хора. Нагласата е заразна. Бъди верен на исти­ната, любовта и силата, а не на оплакването.
 • 62. Зъл поглед. Тренирай най-злия си поглед пред огледалото и го отправяй към всеки, който влезе при теб и се опита да те прекъсне в най-важните ти задачи.
 • 63. Политик. Пилей пари по проблемите си, докато не отстъпят. Колко от проблемите могат да бъдат решени по-лесно, ако гледаш на тях от финансова гледна точка? Можеш ли да оправдаеш цената за наемането на асистент, детегледачка или чистачка?
 • 64. Моделиране. Намери хора, които вече получават резултатите, към които се стремиш; разпитвай ги; приемай техните отношения, убеждения и поведение.
 • 65. Инициативност. Дори и другите да не са съгласни с теб, действай въпреки това и се оправяй с последствията след това. По-лес­но е да поискаш прошка, отколкото позволение.
 • 66. Реален живот. Остави онлайн дейностите (като играене, четене на блогове или писане по форуми и висене в социалните мрежи) настрани и инвестирай времето в личния си живот, който, ако си геймър, вероятно се задушава под купища мъртви, миризливи орки.

Навиците не са равностойни, така че отделете вре­ме да формирате важните, които наистина ще внесат разлика във вашия и в живота на другите.

Например на­викът да си водите дневник помага да решавате пробле­мите си и да вникнете по-дълбоко в нещата, а навикът да пишете в блога си позволява да споделяте това, кое­то сте научили, с други хора.

И в двата случая аз пиша на компютъра си, но писането в блога е навик с по-голя­мо въздействие.

Често най-лесният начин да си изгради­те по-важен и смислен навик, е да намерите начин да го споделите с другите.

Развивай съзнателно най-автентичните си навици. За всеки свой навик се попитай: „Това аз ли съм наистина?

Съвпада ли това с личността, която искам да бъда?

Ако някоя част от живота ти изглежда фалшива и неистин­ска, тя трябва да бъде подменена с по-истинска иници­атива.

Няма да е лесно, но така е правилно.

Едно от най-добрите решения, които някога съм вземал, е да си изградя навик да работя над собственото си израстване всеки ден.

Първо започнах да чета самоучители и да слушам аудиопрограми; след това започнах да провеждам мои собствени експерименти с израства­нето. По-късно сформирах общност в интернет, за да разучавам личностното израстване заедно с други.

Въп­реки че търпях провали и срещнах препятствия по пътя, навикът да се опитвам да се усъвършенствам поне мал­ко всеки ден ми носеше невероятно удовлетворение.

В заключение:


Ще отделиш много време и енергия за работа с нави­ците си.

Повечето от опитите за личностно развитие вероятно ще са насочени към разбиването на стари мо­дели или формиране на нови.

Навиците ти ще пуснат ре­зултатите на автопилот, затова трябва да си сигу­рен, че тези резултати отговарят на онова, което ис­каш.

Какъв е смисълът да преследваш най-смелите си мечти, ако ежедневните ти навици те саботират? Ако искаш да живееш по-съзнателно, трябва по-съзнателно да развиваш положителните си навици.

Въпреки трудностите, с които ще се сблъскате в тази област, работата ще ви даде огромно преимуще­ство.

Дори един нов навик може да промени пътя на жи­вота ви към по-добро. В крайна сметка целта оправдава средствата.

Добрите навици ще ви помагат много във всички области на живота, включително здравето, връзките, и очевидно, вашата кариера!

Решихте ли вече с кой ще започнете……..”


Стив ПавлинаСтив Павлина е най-успешният блогър в сферата на личностното развитие В Интернет пространството привличайки ежемесечно повече от два милиона читатели. Вместо да се представя за всезнаещ гуру, Стив насърчава хората сами да експериментират в личностното си израстване. Тои е написал повече от 700 безплатни статии, често предизвиквайки читателите си да поставят под въпрос това, на което са били научени, и да погледнат нещата от друг ъгъл. Сайт: www.StevePavlina.com

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак

Влез в клуба c голяма oтcтъпĸa и oгpoмни подаръци: 3 мeceцa FRЕЕ
+ най-полезната книга FREE

Еднократна оферта
Последни бройки
Влез в клуба с голяма отстъпка и подаръци: