Автоматичен контрол на Facebook рекламите с Automated Rules

Facebook

В това ръководство ще ви покажа как да използвате по най-добрия начин новата функция за създаване на правила във Facebook (Automated Rules), чрез която автоматично ще контролирате рекламите и парите, които харчите за тях!!!

СЪДЪРЖАНИЕ:


 1. Какво представляват автоматичните правила?
 2. Как работят автоматичните правила във Facebook?
 3. Как да създадете автоматично правило във Facebook?
 4. Как да управлявате автоматичните правила?
 5. Как Jon Loomer използва тази функция?
 6. Споделете – как смятате да ги използвате?

по материали на Jon Loomer | Powered by © lifehack.bg

Възможността да контролирате Facebook рекламите си чрез т.нар. автоматични правила отдавна е на разположение, но само през трета страна. Тоест ако използвате например AdEspresso вече знаете, че там съществува опция да си създадете автоматично правило, което при настъпване на определени обстоятелства да предприема зададени от вас действия – автоматично. Това обаче до скоро не беше възможно да се прави директно през Facebook платформата, а само през API.

От няколко дни вече и в България можем да се възползваме от новата опция Automated Rules, вградена във Facebook Ads мениджър и Power Editor.

Facebook

Какво са автоматичните правила?

Управлението и мониторинга на Facebook рекламните кампании изисква много ръчен труд. Тези от вас, които имат повече клиенти, бюджети за управление и реклами вече са заринати от тази работа ежедневно.

Това със сигурност ви кара да търсите вариант за автоматизация на онези процеси, които биха могли да минат и без вас, за да спестите малко време. Разбира се, не може просто да стартирате кампания и да я оставите на самотек.

Някои реклами ще превъзхождат други, други ще харчат много повече и т.н. Това налага постоянното оптимизиране и следене – увеличаване на бюджета при успешните, спиране на неуспешните, оптимизация и др.

Вероятно вече имате изградена система за управление на тези промени.

Но какво ако можете да автоматизирате тези процеси?

Точно това е идеята на автоматичните правила.

Докато все още трябва да следите ръчно основните процеси в рекламната си стратегия във Фейсбук, тази функция ще ви помогне да ограничите част от рутинната работа, която вече може да се свърши и автоматично.

Как работят автоматичните правила?

Създаването на правило става като се настроят набор от променливи.

Но за къде са валидни тези правила? Всяко ваше правило може да се приложи за конкретни кампании, рекламни сетове или отделни реклами, които сте избрали или за всички активни кампании, сетове и реклами.

Действието (Action): При изпълнение на зададените от вас условия се извършва действие, предварително зададено от вас.

Тоест при настъпване на условие като например по-висок CTR на рекламата ви от този, който сте задали в правилото, това ще бъде спусък то да се задейства. А действието може да бъде просто нотификация, спиране и т.н.

Ако сте запознати с автоматизирани услуги като Ifttt или Zapier, вероятно ще схванете начина на работа на автоматичните правила доста бързо.

Ето и възможните действия, които да зададете:

 • Turn off – изключи
 • Send notification only – изпрати само нотификация
 • Adjust budget (increase/decrease daily/lifetime budget by…) – регулирай бюджета
 • Adjust manual bid (increase/decrease bid by…)

Условията (Conditions): при какви условия Фейсбук да предприеме действие. Настоящите условия, които са на ваше разположение са:

 • Cost per Result
 • Cost per Add Payment Info (Facebook Pixel)
 • Cost per Click (Link)
 • Cost per App Install
 • Cost per Add to Cart (Facebook Pixel)
 • Cost per Initiate Checkout (Facebook Pixel)
 • Cost per Purchase (Facebook Pixel)
 • Cost per Lead (Facebook Pixel)
 • Cost per Complete Registration (Facebook Pixel)
 • CPM (Cost per 1,000 impressions)
 • Daily Spent
 • Frequency
 • Impressions
 • Lifetime Spent
 • Reach
 • Results

Може да изберете едно или няколко условия.

Във всеки случай ще можете да избирате от следните условия:

 • “is greater than” (е по-голямо от)
 • “is smaller than,” (е по-малко от)
 • “is between” (е между)
 • “is not between” (не е между)

Честотата (Frequency):

Това е колко често Facebook да използва съответното правило. В момента изглежда да не е възможно да използвате друга опция, освен “Непрекъснато” – “Continuously – This rule will run as often as possible (usually every 30 minutes).”

Нотификации (Notification):

Ще бъдете уведомявани автоматично, когато някое от условията, които сте задали предварително е изпълнено и в резултат на това се приложи правилото. Освен нотификациите, може да изберете и да получите мейл.

Членове (Subscriber):

Когато до един рекламен профил имат достъп няколко човека, може да изберете кой от тях да получава резултатите от съответното правило.

Как да създадете правило във Facebook?

Ще ви покажа как да създадете своето първо правило, чрез което да автоматизирате част от мониторинга и управлението на рекламите си. За целта отворете Facebook Ads Manager или Power Editor и потърсете бутона “Create Rule”.

 

Нека създадем първото си автоматично правило!

Когато разглеждате кампаниите, сетовете и рекламите си в Power Editor, изберете една или повече от тях (сложете им тикче за маркиране). След това кликнете на бутона “Create Rule”. Ще ви се отвори прозорец с всички опции на автоматичните правила. Тук вече трябва да настроим правилото.

Facebook


Facebook Ads Manager

Настройките на автоматичните правила изглеждат така:

Facebook

Първо, трябва да изберете за кое да се отнася правилото: за цялата кампания или кампании, за отделен рекламен сет или за единична реклама.

В случая избираме правилото да се отнася за маркираните 3 кампании:

Facebook

Сега следва да изберем действието, което искаме Facebook да предприеме спрямо трите кампании, които сме избрали.

Възможните опции са:

 • Turn off campaigns – Спрете кампанията
 • Send notification only – Изпрати нотификация
 • Adjust budget – Регулирай бюджета
 • Adjust manual bid – Регулирай bid-a

Facebook

Ще можете да увеличавате или намалявате бюджета на кампаниите за всеки рекламен сет. Ако сте избрали дневен бюджет, това ще се отрази само на рекламите, които използват дневен бюджет. Ако сте избрали lifetime бюджет ще се отрази само на рекламите, които използват lifetime бюджет.

(За да видите опциите за бюджета кликнете на Adjust budget)

Facebook

Ако изберете падащото меню “Adjust manual bid,” ще видите опции за увеличение и намаление на bid-a, който сте задали. Ако изберете това условие, то ще е валидно само за онези реклами, за които сте задали manual bid.
Facebook

Нека да използваме увеличение на дневния бюджет за нашия пример (“Increase daily budget by”). Тук може да увеличите само вашия дневен бюджет с мерна единица долар (или каквато валута използвате) или с процент от бюджета.

Facebook

Facebook ви предлага и възможност да зададете максимален дневен бюджет, за да не изхарчите прекалено висока сума (снимката отдолу и отгоре).

Facebook

Настроихме действието – увеличи дневния бюджет ако… Време е да поставим условието, при което ще се увеличи този дневен бюджет!

Когато настъпи определеното условие, Фейсбук ще изпълни действието!

Под опцията “Most Common” ще видите следните възможности:

 • Daily Spent
 • Lifetime Spent
 • Frequency
 • Results
 • Cost Per Result
 • Cost Per Mobile App Install
 • Hours Since Creation

След като изберете едно от тези условия, трябва да попълните стойността му.

Facebook

Имате на разположение и възможности свързани с Facebook pixel-а.

Тези опции включват (само за “Standard Events”):

 • Add Payment Info
 • Add to Cart
 • Add to Wishlist
 • Complete Registration
 • Initiate Checkout
 • Lead
 • Purchase
 • Search
 • View Content

Ако не използвате “Standard Events” не ги използвайте.

Facebook

Под падащото меню “Other,”ще откриете още 5 опции:

 • CPC (link)
 • CPM
 • CTR (link)
 • Lifetime impressions
 • Impressions
 • Reach

Нямам идея каква е разликата между Lifetime Impressions и Impressions – определението за тях е едно и също.

Facebook

Да предположим, че искате да създадете правило въз основа CPC.

Най-честата причина да искате да направите това е, защото имате желание да промотирате съдържание, а не продукт – целите трафик, а не продажби. Затова и тук най-много ще ви е грижа за цената на този трафик.

В примера по-долу искаме Facebook да увеличи бюджета ни ако CPC е под $ 0.10 през последните 3 дни (може да зададете и през последния един ден).

Facebook

Важно: Имайте предвид, че след това Facebook автоматично ще добави Lifetime Impressions на повече от 8000 като условие. Това е така, защото правилото ще се изпълни само при разумен размер на извадката!

Полезно: Тук ще добавим също и “Hours Since Creation > 72 hours” – 72 часа от създаването. Правим го, за да си гарантираме, че правилата няма да бъдат приложени докато не са изминали 3 дни от създаването на рекламата.

Facebook

Следва да изберем времевия интервал.

Това е броят на дните, от които Фейсбук ще взема информация, за да реши дали да изпълни правилото според критериите. Обхватът, който ще използвате трябва да е обвързан с размера на извадката и времевия период на рекламата.

Facebook

Ето и възможните опции:

 • Previous day
 • Last 3 days
 • Last 7 days
 • Last 14 days
 • Last 30 days
 • Lifetime

Facebook

В настоящия пример правилото ще се активира на дневна база в полунощ като тук се очаква да има и други опции за това.

Ще получите и известие във Facebook, когато условието е изпълнено и правилото се активира. Може да изберете също да бъдете уведомени и по имейл.

Facebook

Докато създавате правило, ако Фейсбук забележи кампания, сет или реклама, които в този момент отговарят на условията ви, то ще видите това в долната част.

Facebook

Тогава ако кликнете на бутона Preview ще видите кои кампании, сетове или реклами ще бъдат засегнати от това правило в този момент:

Facebook

Как да управлявате автоматичните правила?

От менюто на вашия Facebook бизнес мениджър вече имате директен достъп до автоматичните правила, които сте създали → Линк.

Facebook

Ще видите списък с правилата, които вече сте създали и следната информация:

 • Applied To
 • Action and Condition
 • Rule Results
 • When Rule Runs
 • Created By
 • Actions

Facebook

От менюто Actions ще можете да видите, редактирате и изтриете правило.

Facebook

От тук може да създадете и правило от нулата, без да е необходимо да селектирате конкретни кампании, сетове или реклами.

Facebook

Ако решите да създадете правило директно от тук, ще можете да го приложите към всички активни кампании, сетове или реклами.

Facebook

 

Как Jon Loomer използва тази функция?

Основната цел, за която го използва към този момент е да увеличава и намалява бюджета на активните си кампании, както и да спира сетове, което не са ефективни. Условието (condition), което използва е с фокус към CPC (link), но само за кампании, в които целта е трафик (прмотиране на статии).

“За целта настройвам автоматичното правило така, че Facebook да увеличи бюджета ми с 50% ако CPC е под $ 0.10, да го намали с 50% ако CPC е над $ 0.20 и да спре рекламата ако цената на клик е над $ 0.25. Това ми помага да подсиля още в началото онези реклами, които се представят добре и да спра тези, които ми излизат по-скъпо или просто не работят.”, казва Луумър.

Той създава подобни правила и за конверсиите, но условието, което използва е свързано с това, което цели да се промотира чрез рекламата.

Разбира се, при тях не може да очакваме същата цена за реализация на продажба, каквато бихме постигнали ако предлагаме например безплатен абонамент.

Е, имате ли вече тази опция? Как смятате да я използвате?

Споделете в коментарите:

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак
Повиши фокуса и резултатите в живота, работата и бизнеса си с удивителните 20% за по-малко от 6 месеца...
0
дни
0
часа
0
минути
0
секунди
Пролетна оферта
Специална пролетна оферта
Последен шанс
0
дни
0
часа
0
минути
0
секунди
Специална пролетна оферта