Всяка ситуация е Дар и във всяко изживяване има скрито съкровище!

съкровище

Защо сме дошли на този свят? За да научим нещо или да покажем това,което вече знаем? Знаем ли кои сме? Готови ли сме да изживеем живота си и да открием скритото в него Съкровище?

Отговорът на тези въпроси може би ще намерите в следващата история:

Имаше едно време дух, който познаваше себе си като светлина.

Той беше нов дух и естествено беше нетърпелив да има изживявания. “Аз съм светлината”, казваше той, “Аз съм светлината.”

Но Цялото знаене и непрекъснатото повтаряне на този факт не можеше да замени изживяването да бъдеш светлина. А в света, в който този дух се беше появил, нямаше нищо друго освен светлина. Всеки дух грееше с блясъка на великолепната му светлина.

Намирайки се в средата на най-величествената светлина, от която той беше част, духът не можеше нито да види, нито да изпита себе си като Този, Който Той Е Наистина.

Случи се така, че духът копнееше ли копнееше да познае себе си.

И копнежът му беше толкова голям, че един ден му казах:

“Знаеш ли, Малкия, какво трябва да направиш, за да задоволиш копнежа си?” “Какво, Боже? Какво? Бих направил каквото и да било!”, отвърна духът. “Трябва да се отделиш от нас останалите”, му казах “и да призовеш върху себе си мрака”. “А какво е мракът, Боже?, попита малкият дух. “Онова, което ти НЕ си”, му отговорих и той Ме разбра.

Духът така и стори.

Откъсна се от Всичкото, отивайки даже в друг свят. В този друг свят духът имаше силата да призове в изживяванията си всякакви видове мрак, което и направи.

Духът в средата на мрака!
Духът в средата на мрака!

Но от средата на мрака духът проплака: “Татко, Татко, защо ме изостави?” Точно както и вие проплаквате в най-черните си времена. А аз никога не съм Ви оставял и съм бил до вас, винаги готов да ви напомня Кои Сте, готов, винаги готов да ви повикам в къщи.

Затова бъдете светлина сред мрака и не го проклинайте.

И не забравяйте Кои Сте в мига, в който сте заобиколени от онова, което не сте. И отдайте почитта си към творението, даже когато се стремите да го промените.

И знайте, че каквото направите по време на най-голямото си изпитание, може да бъде най-големия ви триумф. Защото преживяването, което сътворявате, е изявление за това Кои Сте и Кои Искате Да Бъдете.

Разказах ти притчата за младия дух и слънцето, за да разбереш по-добре, защо светът е такъв, какъвто е и как може да се промени за един миг в момента, в който всеки си спомни божествената истина за най-висшата си същност.

Има някои, които казват, че животът е училище и че нещата, които наблюдавате и преживявате, са ваше обучение. Обяснявал съм го и преди и пак ще ти кажа:

Дошъл си в този живот НЕ за да научиш нещо, а само да покажеш, онова, което вече знаеш. Показвайки го, ще го изпълниш на дело и ще сътвориш себе си наново чрез собственото си изживяване.

По този начин ще оправдаеш живота и ще му дадеш смисъл.

По този начин ще го превърнеш в свято творение.

от “Разговори с Бога” Н. Уолш

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак
Повиши фокуса и резултатите в живота, работата и бизнеса си с удивителните 20% за по-малко от 6 месеца...
0
дни
0
часа
0
минути
0
секунди
Пролетна оферта
Специална пролетна оферта
Последен шанс
0
дни
0
часа
0
минути
0
секунди
Специална пролетна оферта