Как да направим изкуството част от живота на детето

деца,развитие,изкуство
Изкуството създава добри хора, формира човешката душа. – П.И.Чайковски

Наред с развиващи методики като тази на Глен Доман и Мария Монтесори, възпитанието по метода на Макото Шичида (използване на елементи от Теорията за решаване на изобретателски задачи – ТРИЗ педагогика), стана модерно приобщаването на децата към историята на изкуството, изучаването на живопис, ранното запознаване с музиката.

Необходимостта и популярността на такива методи при родителите се обяснява с това, че съвременното общество изисква все повече от човека, като личност.

Да си образован вече не е достатъчно. Важно е да можеш да мислиш творчески и да можеш да решаваш нестандартни задачи лесно и непринудено. Да бъдеш разностранна личност, имаща широка обща култура и собствено мнение.

По време на растежа си, детето все повече проявява активност в процеса на познанието.

Неговите мисли, чувства стават все по осъзнати.

Те оказват влияние върху формиране отношението на подрастващия човек към заобикалящата го действителност, събитията от живота. Активно се развиват процесите на възприятие, памет, въображение, мислене, интелектуално се израства.

Важна съставляваща ръста и развитието е ефективната работа на мозъка, която се осигурява от тясното взаимодействие на лявото и дясното полукълба.

Американският невро психолог Р. Спери в своите работи отбелязал, че всяко полукълбо отговаря за събития по специален начин за познание на света и в повечето случаи действа като самостоятелен мозък. По такъв начин за ефективното функциониране на главния мозък е необходимо активното взаимодействие на полукълбата. Лявото и дясното полукълба трябва да са добре развити в еднаква мярка и да работят в синхрон.

Положително влияние на изкуството при развитието на децата

Как да направим изкуството част от живота на детето

В процеса на развитие на детето, като правило родителите, възпитателите и педагозите отделят много внимание на писането, четенето, смятането, развитието на логиката и изучаването на езици. Всичко това отговаря за лявото полукълбо. За развитието на дясното полукълбо трябва да се занимаваме с музика, танци, живопис и други видове изкуство.

Изкуството е като форма на отражение и усвояване на действителността, форма на чувствено познание,като елемент на културата, оказва влияние върху развитието на личността, помага да се проявяват и развиват творческите способности на човека.

А именно:

 • Формира се личността;
 • Благоприятно влияе на интелектуалния потенциал;
 • Способства за формирането на социално-приемливи нравствени ориентири;
 • Помага на детето да се учи и да мисли творчески;
 • Заниманията с творчество способстват за формирането на положителна самооценка и увереност в детето;
 • В процеса на запознаване с изкуството, детето се учи да наблюдава, анализира и размишлява, да интерпретира;
 • Учи се да трансформира езика на чувствата и емоциите в словесна форма;
 • Развива нестандартно си мислене, памет, реч и внимание;
 • Изкуството като елемент на култура помага за разширяване кръгозора и запознаване с културната среда на целия свят;
 • Изкуството е добър помощник при решаване както на емоционални, така и на психологически проблеми.

Как да направим изкуството част от живота на детето си?

децата и изкуството

 • Нека изкуството да е достъпно за детето. Слушайте музика, танцувайте, рисувайте, пейте, свирете на музикален инструмент.
 • Творете заедно. Ако нямате дълбоки познания и не знаете, как да заинтригувате детето, започнете с това, което е интересно за вас и детето ще тръгне след вас.
 • Организирайте зона, където ще съхранявате необходимите материали за творческа дейност: тебешири, бои, моливи, гумички, пастели, четки, албуми, гланцови блокчета, лепило, пластилин, и т.н.
 • Отделете полица за книги, свързани с изкуството.
 • Четете книги за художници, музиканти, архитекти, скулптори и предметите на изкуството.
 • Разглеждайте репродукции. Обсъждайте, задавайте въпроси, подтиквайте детето към мислене.
 • Посещавайте музеи, театри, изложби, концерти. Обръщайте вниманието на детето към уличното изкуство.
 • Направете у дома мини изложба с детски творби. В качеството си на място за такава мини изложба ще ви е от полза коркова дъска, магнитна дъска и т.н.
 • Направете си специална папка или кутия за съхранение на произведенията на изкуството на вашето дете. Нека то вижда и чувства, че е създател и близките му хора го ценят. Това способства за формирането на увереност и положителна самооценка.
 • Направете традиционни домашни спектакли, музикални концерти.
 • Ако сте забелязали, че детето се интересува от определен вид изкуство, запишете го в кръжок, където той ще може да разбере повече и да придобие необходимите навици.

децата и изкуството

Запознавайки се с изкуството, детето се учи да познава красотата на света, придобива определени нравствени ценности и ориентири. Така започва хармоничното развитие на личността. Ето защо задача за родителите се явява създаването на условия, в които детето ще може не само да се запознае с шедьоврите на световното изкуство, но и да може да намери своето творческо призвание.

Още теми свързани с развитието на децата:

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак

Влез в клуба c голяма oтcтъпĸa и oгpoмни подаръци: 3 мeceцa FRЕЕ
+ най-полезната книга FREE

Еднократна оферта
Последни бройки
Влез в клуба с голяма отстъпка и подаръци: