Да поговорим за ефективното общуване и успешната комуникация

комуникация
Запази за после

Затворете си устата, отворете си очите и четете! Ще Ви бъде полезно…

Често казваме, че добрата комуникация е задължително умение, което успешните хора със сигурност владеят. Тъй като успехът не може да бъде постигнат без входяща информация от други хора, следва, че добрите комуникационни умения са жизненоважна и нужна съставка от неговата формула.

Ако искате да увеличите шанса си за реализация, трябва да осъзнаете, че колкото по-добре комуникирате, толкова повече ще постигнете.

Често погрешно се смята, че добрият комуникатор е човек, който говори добре. По-малко от 10 процента от всяка лична комуникация, която прави впечатление, е вербална.

Очевидно темата за отличната комуникация е много по-обширна от това, просто да можете да говорите добре.

Може да сте абсолютно ясни и недвусмислени, но човекът, с когото комуникирате да ви отговори с неочаквана реакция, което да доведе до пълно неразбиране.

Например:

 •  Комуникиращ 1: „Донесох ти телефонния номер на Поли.”
 •  Комуникиращ 2: „Не мога да се обадя сега. Твърде съм зает.”
 •  Комуникиращ 1: „Не съм те молил/молила да и се обаждаш.”

Тук Комуникиращ 1 е абсолютно ясен, с недвусмислено съобщение, което изглежда невероятно да доведе до неразбиране.

Но той или тя получава неочаквано враждебна реакция от страна на Комуникиращ 2, който напълно погрешно е интерпретирал добрите намерения на Комуникиращ 1.


Можем да правим дълъг анализ на този пример, но бих искал просто да привлека вниманието ви към Комуникиращ 2.

Вие реагирали ли сте по начина, по който той ?

Комуникацията не е само това, което казваме или правим.

Тя е и това, което чуваме и виждаме.

Ако искаме да станем по-добри в тази област, е нужно да отговаряме на другите хора, а не да реагираме. В точно това се състои разликата.

Ако гледате на това, като на рецепта от лекар — ако „отговорите” на лекарството – добре, но ако направите реакция — не е и то трябва да бъде сменено с друго.

Използвайте всичките си сетива

Нека първо идентифицираме начините, по които хората обработват информацията. пет Основните сетива са пет на брой:

 • зрение;
 • допир (усещане);
 • слух (чуване);
 • вкус;
 • обоняние.

Повечето хора, сме щастливи да разполагаме и с петте, но ще се съсредоточим върху трите основни комуникационни области – зрението, допира и слуха.

Важно е да приемем на тази фаза, че повечето хора използват и трите. Те се различават по това, че използват някоя от областите повече, отколкото останалите две!

Как обработвате информацията?

communication

Кое е доминиращото ви сетиво – зрението, допирът или слухът?

Важно е да сте наясно с това. За да напреднете в комуникацията, трябва да можете не само да разбирате страхотно другите, но и да разбирате много по-добре и себе си.

Това е познато още и като „емоционална интелигентност”.

Списък с фрази, който ви позволяват да определите какво е доминиращото сетиво на всеки един човек:

 • Реплики, говорещи за визуален тип: „виждаш ли смисъла”, „изглежда ми, сякаш”, „късоглед”, „очи в очи”;

Доминиращо визуалните типове хора обикновено говорят малко по-бързо, защото мислят в картини. Те се опитват да накарат скоростта на думите им да се синхронизира със скоростта на картините в ума им. Може да ви поздравят, като ви кажат: „Радвам се да те видя”.

 • Реплики, говорещи за тип с доминиращо сетиво за допир: „чувствам се добре”, „захващам се с това”, „ръка в ръка”, „изплъзна ми се от ума”, „да свалим картите на масата”.

Доминиращо допирните типове говорят по-бавно, тъй като реагират на усещанията си и понякога срещат трудности в намирането на точните думи, с които да ги изразят. Може да ви поздравят, като ви кажат „Как си”, което, разбира се, означава „Как се чувстваш?”

 • Реплики, говорещи за слухов тип: „Чух какво каза”, „ясно и отчетливо”, „това е нечувано”, „дума по дума”.

Доминиращо слуховите типове също говорят малко по-бавно, с добре модулиран глас, използвайки думите внимателно и селективно. Може да ви поздравят с „Чух, че ще идваш днес” или да ви кажат „Чувам, че работите вървят добре”.


Вижте още → Не само, за да слушаме, но да можем и да чуваме – Едуард Де Боно


Лесно е да забележите как двама човека, използващи едно и също сетиво като доминантно, могат да комуникират добре един с друг, докато двама с различни доминиращи сетива може да имат предвид противоположни неща, което води до провал в комуникацията и невъзможност за предаване на съобщението.

Ако срещнете трудности в общуването с някой с различно от вашето доминиращо сетиво, какво е разрешението? Много просто – променете общия език на разговора, за да комуникирате по-ефективно.

Използвайте подходящ за съответния човек език, както в писмен, така и в устен вид.

Ако сте човек с доминиращо сетиво за допир и говорите с визуален тип, използвайте изрази като „Аз го виждам по този начин” или „Не ми изглежда наред”, а не „Усещането ми е” или „Не се чувствам комфортно в тази ситуация”.

Подсъзнателният ефект от това често е наричан създаване на комуникационна съпричастност, или, по-разговорно — създаване на „химия”.

Случвало ли ви се е да срещнете някого за пръв път и инстинктивно да не го харесате?

Това често е наричано „лоша химия” или „лоши вибрации“, но често се свежда до факта, че не говорите на един и същ език, когато стане дума за общуване.

Обратното, двама души с едно и също доминиращо сетиво е твърде вероятно да се разбират много добре от самото начало.


Модифицирането на стила на комуникиране наистина е доста елементарно.

Всичко, което трябва да направите, е да се вслушате в типа думи и изрази, които човек използва постоянно.

Това води до едно oт златните правила в общуването: Слушайте, и то добре.

За да бъдете страхотни в комуникацията, не е достатъчно само да можете да говорите и да пишете добре. Също толкова важно е и да бъдете отличен слушател.

Как да слушате добре?

как да слушате

Учим много повече, слушайки, ОТКОЛКОТО говорейки, така че е абсолютно задължително да слушате добре.

Твърди се, че жените могат да проследяват два или три разговора едновременно, докато мъжете могат да слушат само един в даден момент.

Имаме две уши и една уста и точно това е съотношението, в което те най-добре се използват. Ето три важни правила, които да имате предвид, когато слушате някого:

 • Гледайте другия човек в очите.
 • Концентрирайте се изцяло върху това, което ви казват.
 • Проверявайте дали не сте разбрали погрешно дума или фраза.

Бъдете себе си

Нека си представим хипотетична ситуация, при която двама човека се гледат един друг през маса. Присъстват двама души, но шест личности.

От едната страна съм аз — личността, която си мисля, че съм, личността, която създавам впечатление, че съм, и истинското ми аз.

От другата страна си ти — личността, която си мислиш, че си, личността, която създаваш впечатление, че си, и истинското ти аз.

На този етап, за да може да се установи ефективно общуване, от основно значение е да се накарат двамата истински човека да комуникират един с друг.

Как да го направите?

Отговорът е лесен. Първо, бъдете себе си, а не играйте. Второ, контролирайте въображението си — не залитайте към фантазии. Трето, задавайте такива въпроси, с които ще можете да идентифицирате истинската личност срещу вас и наблюдавайте езика на тялото й, когато ви дава отговорите – трябва Ви фокус.

Простете ми, че изтъквам очевидното, но разговорът е двупосочен процес.

Не говори само един човек — а другият евентуално да слуша.

Ако вярвате, че не сте добри в разговорите, най- лесният и ефективен начин да станете по-добри в тази област е следния:

Нека да започнем с това, че трябва да покажете интерес към другата личност, чрез езика на тялото си, чрез контакт очи в очи и чрез тяло, изцяло обърнато към събеседника.

Най-лесният начин да започнете разговор е, разбира се, с въпрос.

И помнете, че един разговор не е разговор, ако единият човек говори, а другият не слуша, а си мисли какво ли да каже след малко.


Да продължим с въображението: страхотно качество и невероятна характеристика на личността, но може и да се окаже пагубно за ефективната комуникация.

Помислете си за журналист, който се опитва да чете между редовете, когато взима интервю от политик, който не дава директни отговори на директните въпроси.

Журналистът и съответно неговите/нейните читатели могат много лесно да получат грешно послание, като по този начин възприемат първоначалния вариант на комуникацията като негативен, а не като позитивен.

Начинът да избегнете това и да установите ефективна комуникация е много прост — кажете го така, както е. Не бъдете уклончиви, не усуквайте около въпроса и не позволявайте на въображението ви да ви отнесе нанякъде.

Положителен отговор ще предизвика положителна реакция.

Същото се отнася и до слушането. Слушайте добре и отговаряйте положително.

Опитайте се да си представяте най-доброто: представяйте си, че хората ще бъдат приятелски настроени, а не враждебни; виждайте доброто, а не лошото.

И винаги помнете, че въображението в отрицателна насока причинява спадове в комуникацията.

Изгонете негативизма

Негативните мисли и реакции са най-големият разрушител на успеха, на потенциалния успех и на щастието. Това, което хората си казват един на друг и което мислят, може да причини огромна вреда – не само за другите, но и за тях самите.

Така че, замислете се как общувате с приятелите, семейството, клиентите си и с хората на работа. Като цяло отрицателни ли сте или положителни?

Ако постоянно реагирате негативно към даден човек и/или го критикувате, може не само да разрушите това взаимоотношение, но и самочувствието на тази личност.

Ефектът може да продължи цял живот!


Вижте още и →  Критиката може да застреля в гръб личностното Ви развитие!


Също толкова деструктивен е начинът, по който мислите, когато казвате сами на себе си „Не съм добър/добра в това” или „Не мога да се справя с това” или каквато и да е друга отрицателна мисъл, която може да ви хрумне.

Заслужава си да наблегна отново върху това, че отрицателното мислене и отрицателната комуникация са сред най-големите разрушители на взаимоотношенията.

Тази статия се отнася именно за успешния начин на комуникиране затова може да я препрочетете няколко пъти, след което просто обърнете на 180° това деструктивно човешко поведение и вижте какви добри резултати ще постигнете.

Важно напомняне:

 • Концентрирайте се, когато слушате
 • Отговаряйте, не правете реакции
 • Контролирайте въображението си и го използвайте ефективно
 • Мислете позитивно и бъдете позитивни – днес и всеки ден оттук нататък

Преди да поставите някого на мястото му, поставете се вие на неговото.

Е, как ви сте струва? Добър комуникатор ли сте или имате нужда от коригиране на някои вредни навици в тази посока?

Надявам се, че този пост поне малко ще ви помогне да бъдете още по-добри в общуването и да провеждате така разговорите си, че да постигате точно това, което искате.


Вижте иДа задържите вниманието – ключ към успешната комуникация

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак