Надграденото учене: най-добрият начин да придобиеш нови и креативни умения

? + Аудио вариант за абонати

Спомняш ли си как учеше в училище?

Всичко в един курс, на един пласт, като еднократен акт.

Дали това наистина беше най-доброто за теб?

Вероятно и ти като повечето хора си направил необходимото, за да се научиш да формираш мнение, усвоил си менталните модели и си разбрал как да вземаш решения. Но обръщал ли си внимание как реално прилагаш тези концепции и коя ти помага най-много в живота?

Как разбираш кое има ефект и кое не?

Отговорът на такива въпроси дава така нареченото надградено учене.

То е най-бързият и ефективен начин да научиш всичко, което искаш да остане трайно в главата ти и да го използваш успешно в живота.

При него идеите, правилата, целите се преоформят в отговор на нови доказателства и реален опит. То е базирано на методиката на Томас Бейс – британски математик (1702 – 1761), известен с теоремата за изчисляване на вероятността на настъпване на дадено събитие, след като вече има информация за него.

Всяка реакция е процес на учене, всеки значителен опит променя виждането на човека. – Хънтър Томпсън

Може би „надградено учене“ ще прозвучи на някого като нов корпоративен жаргон, но то е много повече от това!  Този начин за усвояване на нови умения култивира креативност и иновативно мислене, които са от полза както за служителите, така и за самата фирма.

Прочети до края и разбери как да го приложиш…

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак