Велик урок по лидерство: научи как да обвържеш заплащането с целта

[TheChamp-Sharing count="1"]

? + Аудио вариант за абонати

Животът не предоставя по-върховно удоволствие от това да преодолееш трудностите, като преминаваш от един етап на успеха към друг, формирайки нови желания, виждайки осъществяването им. Усилията на всеки, който се труди в името на голямо и достойно начинание, намират подкрепа първо в надеждата и после в радостта. - Самюел Джонсън

Един от проблемите на лидерството се крие в нещо, което ще наричаме „несъответствие при изпълнението."

Именно то не позволява на много мениджъри да бъдат лидери.

Това е теория, която обяснява защо знанието по правило не се превръща директно в резултати. Обикновено знаем какво трябва да направим, но не правим това, което знаем. Държим се като хора, вместо да се държим като действащи хора.

Много лидери знаят, че трябва ясно да усещат визията си за бъдещето и силно да я внушават на хората, които имат честта да ръководят.

Те знаят, че трябва да предприемат действия, за да развият по-дълбоки връзки с онези, които ръководят.

Проблемът е, че не са успели да изградят в себе си навика да действат.

И по тази причина отлагат нещата, които инстинктивно знаят, че трябва да извършат. Прекарват дните си, заровени в дреболии, а седмиците, месеците и годините им се изплъзват. Този тип лидери никога не осъзнават докрай, че 90% от успеха в лидерството се дължат на прилагането и реализацията на натрупаните знания. Всички повтарят какво щастие е за нас, че живеем в ерата на информацията, но все пак повечето хора не съзнават, че информацията сама по себе си не е сила.

Силата и конкурентното предимство идват само когато полезната информация решително се приложи на практика.

Така че, за да бъдеш наистина лидер, използвай това, с което разполагаш и действай спрямо него, не отлагай!

Нека тази мъдрост още сега стане част от лидерството и живота ти. Само така ще видиш огромни подобрения в ефективността ти като лидер на другите и в продуктивността и резултатите на това, което управляваш.

Както преди много години е казал Херодот:

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак