Как да спреш да вземаш толкова глупави решения [наука + практика]

[TheChamp-Sharing count=”1″]

? + Аудио вариант за абонати

Мозъкът и времето са истински художници. Те премоделират реалността по-близо до желанията на сърцето. – Джон Дюи

Само защото сме „венецът на природата“ ние хората се смятаме за разумни същества, но всъщност не сме чак толкова.

Всички сме в по-малка или в по-голяма степен ирационални!

Всъщност, мозъкът ни живее на предпочитана диета от стабилност, сигурност и последователност, и възприема непредвидимостта, несигурността и нестабилността като заплахи за неговото оцеляване, което на практика е нашето оцеляване! До тук никаква изненада, нали?

Доста дълго време учени и икономисти бяха на мнение, че вземаме логични и добре обмислени решения. Последните десетилетия обаче се установиха сериозни ментални грешки, които саботират мисленето ни.

Да, вземаме логични решения, но много пъти правим емоционални, ирационални и объркващи избори, с дългосрочни последствия.

Тези ментални грешки или когнитивни изкривявания си имат определена функция – те са нашият пряк път към бързите решения.

Но за жалост не винаги са полезни.

Всъщност, мозъкът ни никога не е бил истински рационален!

През него минава прекалено много информация, която трябва да обработи. Затова сме развили поведение на вземане на бързи и лесни решения.

Днес обаче сме изправени пред много повече комплексни избори в сравнение с тези, които трябваше да вземаме преди сто години.

Тогава не ни се е налагало да се чудим кое от 15-те вида сирена да изберем – всяко с уникален вкус и различна цена.

В днешната динамика все по-често, дори несъзнателно избираме онази непосредствената възможност, която ни пести време, тази, която ни дава най-сигурния вариант, че ще „преживеем“ до утрешния ден.

Просто защото не остава време да помислим за друго…

Но да оставим научните разсъждения.

Нека навлезем в реалния живот!

До края на материала ще се фокусираме върху най-важните заблуди на ума, които реално имат въздействие върху нашето поведение, решения и разбира се – качество на живот.

Нарекохме ги – Седемте игри на ума. Тези, които най-бързо и сигурно могат да съсипят живота ти! Понякога необратимо…

P.S. Какво би станало ако можеше да ги контролираш…

Искаш ли? Чети до края!

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак