Този път си обещавам – ще се променя! Но така ми се искаше да зная как…

Може да има милиони начини, но принципите са няколко. Този, който разбира принципите, сам си избира начините, а този, който изпробва различни начини, без да разбира принципите, със сигурност ще има проблеми. – Ралф Уолдо Емерсон

Така стоят нещата и с промяната!

Но преди да разгледаме принципите за нейното осъществяване, нека ти разкажа една истинска история…

Джон Стегнър работил за голяма компания, но нещо го глождело отвътре, не му давало мира, защото виждал, че сума пари се хабят на вятъра: „Смятах, че можем да намалим разходите не просто с 2 %, а с нещо от порядъка на един милиард долара в следващите пет години.“, казва той.

Стегнър знаел, че спестяванията можели да станат факт ако се осъществи промяна в начина на закупуване.

Въпросът бил как да убеди висшестоящите в това, като по-голямата част от членовете на управителния съвет не вярвали в тази възможност.

? Ето какво направил:

Трябвал му крещящ пример за лошите покупателни навици на фирмата. Затова ангажирал един от стажантите със задачата да направи малко „разследване“ само за една стока – какви работни ръкавици носят работниците в повечето фабрики на компанията, на какви цени са закупени и от кои доставчици. Информацията в доклада на стажанта била стряскаща: Фабриките купували 424 различни вида ръкавици! Нещо повече, подбирали най-различни доставчици и си договаряли сами цените.

Така едни и същи ръкавици стрували $ 5 в едната фабрика и $ 17 в друга!

После Стегнър накарал стажанта да се сдобие с по един чифт от всичките тези 424 вида ръкавици, поставил им етикет с цена и ги наредил красиво върху голямата маса в заседателната зала.

Погрижил се и да покани шефовете на отдели да видят тази представителна и интригуваща изложба.

? И сега идва ред на грандиозната развръзка:

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак