Как да постигаме повече с по-малко усилия: най-краткият и ефективен CHECKLIST

Ако искате ефективност и резултати, вероятно знаете, че няма по-силен принцип от 80 / 20 (практическото ни ръководство вижте тук).

Но как да го използвате, за да ви влезе в реална употреба?

Не е сложно! Ще ви споделя най-бързия начин!

Нека заедно да направим една светкавична „80/20 проверка” на най-важните области от нашия живот, която ще ни отвори очите.

Задайте си следните въпроси още сега:

  • Кои се онези 20% от всички ваши клиенти, активности или работни задачи, които водят до 80% от печалбите или продуктивността ви?
  • Кои са онези 20% от вашите клиенти, служебна работа и дневни задачи, на които се дължат 80% от най-големите ви проблеми?
  • Кои са онези 20% от всички дейности, хора и области от вашия живот, чрез които изпитвате 80% от щастието си?
  • Въз основа на това, което сте научили, какво смятате, че трябва да правите по-малко? И какво си струва да правите повече?
  • Кои са онези една, две или три дейности, с които се занимавате и които създават в живота ви много по-големи резултати от очакваните, спрямо времето и енергията, които влагате в тях?

Много от проблемите на фокусирането и концентрацията се решават най-добре като дефинирате какво да игнорирате.

Когато си отговорите на тези въпроси и започнете да усещате тяхното въздействие върху собствения си живот, ще разберете, че да правите повече с по-малко е един от най-важните ключове към богаташкия живот!

Защо? Защото това ще ви даде лукса да имате повече енергия и време, с които да правите онези неща, които наистина ви носят щастие и радост.

Е, след като отговорихте на въпросите от списъка,  просветна ли ви?


Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак