8 доказани практики за оформяне на мислене, фокусирано към работещи решения

Запази за по-късно

Живеем в общество, специализирано в откриването на проблеми.

Понякога обаче се случва така, че когато трябва да намерим решения, процесът се прекъсва. Затова в динамичното ежедневие, изискващо гъвкавост и умения за решаване на проблеми, фокусираното към решения мислене е полезно и много практично

То е част от фокусирания към решения подход.

Фокусираният към решения подход е психологически метод, използващ възможностите и ресурсите на личността за решаване на проблеми.

Подходящ е за справянето с трудности и постигането на цели.

Тук ще разгледаме 8 практики, чрез които да развиете фокусирано към решения мислене. Простотата на идеите му го прави лесно приложимо и усвоимо от всеки. Следващите стъпки могат да бъдат използвани независимо една от друга. Личните предпочитания, както и спецификата на конкретната ситуация са определящи.

🔰 Вижте и: Как да взимате по-добри решения в инфарктни ситуации – точно като космонавтите, самураите, пехотинците и психопатите!


1. Дефиницията – 50% от решението  icon-check 

Първата насока за развиване на фокусирано към решения мислене е полезното дефиниране на проблема. Полезните определения зачитат личностните ресурси и насочват вниманието към предприемането на действия и откриването на възможности.

Способността ясно и конкретно да дефинираме проблемите е от значение, защото описанията и етикетите задават посоката на разсъжденията ни.

За да се справим успешно с тази процедура, добре е внимателно да разгледаме убежденията и нагласите, от които изхождаме.

Понякога поради невнимателно или прибързано поставяне на дефиниция на проблема, спираме потока на идеи, потенциално съдържащи решението. Също така трябва да имаме предвид различните аспекти на ситуацията.

Полезно е да положим усилия да възприемем и проверим различните гледни точки. Поддържането на нагласа, не прибързваща с крайната дефиниция и допускаща възможни промени, може да помогне.

Отговорите, които получаваме, зависят от въпросите, които задаваме. – Томас Кун

Ето и въпроси за прилагането на насока номер 1:

 • „Кое наистина е от значение за мен в момента?“
 • „Описанието ми на проблема достатъчно изчерпателно ли е?“
 • „Какви убеждения разкрива използваното от мен определение на проблема?“
 • „Какви са детайлите относно проблемната ситуация?“
 • „Какви могат да са причините за проблема?”
 • „Как мога да опиша проблема чрез конкретни действия и поведения?“
 • Ако проблемът е свързан с липса на„щастие“ – „Какво е за мен щастието?“
 • Ако проблемът е свързан с „несигурност“  – „Как се проявява моята несигурност“, „Как ще разбера, че съм по-малко несигурен?“ и т.н.

2. Миналото – източник на решения  icon-check 

В миналото се крие нашия опит – всичко, което сме научили от многобройните различни преживявания.

В тази база данни има вероятност да открием полезна информация или цяло решение за настоящия проблем. Понякога забравяме предишните си успехи, колкото и релевантни да са те към сегашната ситуация. Затова един от начините да мислим фокусирано към решения е търсенето на предишни успехи, ценен опит и възможности от личната ни биография.

Миналото е пръчка с два края – на нея можем да се подпрем или да се спънем. – Алексей Бъчев

Въпроси, които ще ви бъдат полезни при прилагането на насока номер 2:

 • „Къде и кога в миналото си съм имал подобен проблем?“
 • „Как преди съм се справял с подобни ситуации?“
 • „Какво ми е помагало в миналото?“
 • „Какви действия съм предприемал?“
 • „Какви полезни умения и опит имам от миналото?“

🔰 Вижте още и: Как да намерите едно решение, което ще премахне 100 други излишни решения!

3. Изключенията – детайлите, които пропускаме  icon-check 

Практиката показва, че има много моменти, в които характеристиките на даден проблем се променят. В тези ситуации проблемът може въобще да го няма или да е с по-малка интензивност.

Те често остават незабелязани от нас поради стреса и напрежението, причинени от негативните последствия от затруднението.

Именно това са изключенията, които фокусираното към решения мислене се стреми да намери. След като бъдат открити е важно да изследваме контекста, в който те се случват и факторите, довеждащи до тях.

Всичко това е източник на ценна информация, в която можем да открием семената на бъдещо решение.

Ако единственият инструмент, който притежаваш е чук, всеки проблем ще ти изглежда като пирон. – Ейбрахъм Маслоу

Въпроси, които ще ви бъдат полезни при прилагането на насока номер 3:

 • „Има ли моменти, в които проблемът го няма?“
 • „В какви ситуации проблемът е с по-малка интензивност?“
 • „Какво е различното в тези моменти?“
 • „Какво мога да науча от тези моменти, което да ми е полезно?“
 • Ако проблемът е свързан с „депресия“ – „Кога състоянието ми по време на депресията е по-добро?“, „ Кога депресията се проявява по-малко“, „Кога съм се чувствал по-добре?“, Какви са особеностите на тези ситуации?“

4. Полезният пример  icon-check 

Човекът е социално животно.

Именно хората могат да бъдат източник на ценни съвети и идеи.

Те са полезният пример, от който можем да заимстваме методи и начини за решаване на проблемите.

Дори влизането в роля или просто да си представим, че сме някой експерт, може да ни е от полза за хрумването на полезни идеи. Решения можем да открием и в изкуството, философията, литературата – зависи от желанието и отворената нагласа, с която се впускаме в процеса.

Не можем да решим даден проблем, използвайки същия начин мислене, който го е създал. – Алберт Айнщайн

Въпроси, които ще ви бъдат полезни при прилагането на насока номер 4:

 • „Познавам ли някой, който е имал подобен проблем?“
 • „Как се е справил той?“
 • „Какво мога да науча от него?“
 • „Какво би направил експертът “Х” при такъв проблем?“
 • „Има ли книга или филм, в който да се решава подобен проблем?“

5. Въпросът „Чудо“  icon-check 

Ако сме фокусирани върху проблема, можем да не се замислим дори как ще изглежда животът ни без него и какво точно трябва да се случи, за да го решим. Въпросът „Чудо“ е добър вариант да започнем да изграждаме различните детайли на решението.

Подобна игра с въображението може да е извор на ценни идеи и насоки за предприемане на действия в правилната посока. Особено подходящ е, когато сме „зациклили“ върху даден проблем. Отговаряйки на него, очертаваме пространството, в което решението вече присъства.

Ето и как сами да си зададете въпроса „Чудо“:

„Прибиратe се вкъщи. Настъпва време за сън и спокойно заспивате. Докато спите се случва чудо, което решава вашия проблем, без вие да разберете. По какво ще разберете, че се е случило чудото?“

Ето и допълнителни въпроси към насока номер 5:

 • „По какво ще познаете, че проблема го няма, когато се събудите?“
 • „Какво ще е различно през деня?“
 • „Какво ще е първото нещо, което ще забележите?“
 • „По какво ще разберат хората около вас, че се е случило чудо?“
 • „Какво ще мислите и правите по различен начин?“

6. Превръщането на проблемите в умения  icon-check 

Много по-лесно е да развиваме умения, отколкото да преодоляваме проблеми. Преодоляването на проблеми се свързва с нещо тежко и мъчително, в някои случаи дори невъзможно.

За сметка на това развиването на умения е присъщо на хората.

От най-ранна възраст ние постоянно се учим и усвояваме нови знания и умения. Ето и няколко примера за преформулиране на проблем в умение:

 • „чувствам се несигурен“ – придобиване на увереност
 • „страх ме е да говоря пред публика“– развиване на ораторски умения
 • „малко продажби“ – придобиване на маркетинг познания
 • „стрес и тревожност“ – придобиване на спокойствие

Не се колебайте, а търсете уменията, скрити в проблемите!

Въпроси, които ще ви бъдат полезни при прилагането на насока номер 6:

 • „Какво е умението, което трябва да развия?“
 • „Какво умение се крие в този проблем?“
 • „Какво умение ще ми помогне в решаването на проблема?“

🔰 Вижте още и: Как да вземате правилни решения във време на постоянна несигурност [моделът Cynefin]

7. Проблемът като процес, а не като константа  icon-check 

Ситуациите в ежедневието, етикетирани като проблеми винаги представляват определен процес. Разглеждайки ги като нещо статично, изпадаме в неблагоприятна позиция за намиране на решения, защото губим нужната гъвкавост. Много често това става несъзнателно поради дадените определения – „депресия“, „липса на мотивация“ и т.н.

Те създават впечатлението за статичност на проблема – стена, която трябва да преодоляваме.

От друга страна процесът или движението предполагат развитие – спадове, но и издигания. В тях е заложен и потенциалът за промяна.

Процесът прилича на врата, през която можем да преминем!

Въпроси, които ще ви бъдат полезни при прилагането на насока номер 7:

 • „С какво започва проблема?“
 • „Какви са отделните етапи на проблемната ситуация?“
 • „По какво ще позная, когато проблемът отмине?“
 • „По какво хората около мен забелязват, че има проблем?“
 • „В какви моменти ситуацията се подобрява?“

8. Най-малката стъпка – път към решението  icon-check 

Случва се да знаем какво е решението, но намираме за трудно стартирането на процеса. Причината за това отлагане може да е най-различна, но последствията са едни и същи. Понякога целта ни се струва толкова голяма, че ни е трудно или просто не знаем от къде да започнем.

Така спираме напредъка си и се обезсърчаваме.

В такива моменти фокусираното към решения мислене стимулира предприемането на действия, но не какви да е действия, а най-малката възможна стъпка в желаната посока.

Малките промени, водят до големи резултати. – Стив де Шейзър

Предизвикателството пред нас е да изберем наистина най-малката стъпка, защото често избраните стъпки не са достатъчно малки. А по какво да разберем, че една стъпка не е достатъчно малка?

Отговор – още не сме я предприели.

Въпроси, които ще ви бъдат полезни при прилагането на насока номер 8:

 • „Какво е най-малкото нещо, което мога да направя за разрешаването на проблема?“
 • „Какво е първото действие в посока на желаната цел?“
 • „До колко тази стъпка е реалистична?“
 • „Това ли е наистина най-малката стъпка?“

Не се страхувайте да експериментирате и бъдете любопитни за последващите резултати. Изследвайте различните насоки и прилагайте тези, които биха били полезни в конкретните ситуации. Фокусираното към решения мислене предоставя големи възможности, които могат да променят живота.

🔥 И помнете:

Говоренето за проблеми създава проблеми,  говоренето за решения създава решения. – Стив Де Шейзър


daniel

Даниел Троев е психолог, провеждащ консултации за постигане на цели и преодоляване на трудности. Организира индивидуални и групови сесии по креативност за отключване на творческия потенциал с цел личностна и професионална реализация.

 • 234
 • 65
 • 45
guest
7 Comments
Inline Feedbacks
Виж всички

🔰 Влез в клуба

👤 Вход / Профил

📗 Библиотека

🏆 ВИП зона

🧰 ВИП Tools

==========

🔥 Facebook група

📜 Тайните на Мастърхак

💰 По-изгоден абонамент

🎁 Подари абонамент

🔴 За Реклама

🦉 За Нас


🔘 Общи условия

🔘 Права за ползване

🔘 Privacy Policy

🔘 Cookies

🔘 Решаване на спорове


LIFEHACK е медия за бизнес и личностно развитие, в която се публикува качествено съдържание по теми като дигитален маркетинг, онлайн бизнес, лидерство, предприемачество, мениджмънт, психология и продуктивност.


Facebook

📩 office@lifehack.bg