8 практики за оформяне на мислене, фокусирано към работещи решения

мислене,развиете,решения

Живеем в общество, специализирано в откриването на проблеми.

Понякога обаче се случва така, че когато трябва да намерим решения, процесът се прекъсва. Затова в динамичното ежедневие, изискващо гъвкавост и умения за решаване на проблеми, фокусираното към решения мислене е много практично, дори задължително

То е част от фокусирания към решения подход.

Фокусираният към решения подход е психологически метод, използващ възможностите и ресурсите на личността за решаване на проблеми.

Подходящ е за справянето с трудности и постигането на цели.

Следват 8 практики...

С тяхна помощ ще развиете мислене фокусирано към решения. Простотата на тези идеи ги прави лесно приложимо и усвоими от всеки. Могат да бъдат използвани независимо една от друга.

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак