4-те стълба на богатството [жокер – не става само с добавяне на стойност]

“Добавяйте стойност” е изтъркано.

Особено ако наистина искате да сте богати!

Нека ви покажа защо…

Честър Карас казва, че “в живота не получаваме онова, което заслужаваме, а това, за което се споразумеем“. Струва ми се прав!

В бизнеса е същото:

Получаваме не толкова, колкото си мислим, че заслужава нашия продукт, а толкова, колкото хората възприемат неговата стойност.

Стойността обаче е само това, което се вижда на повърхността!

Ако не искаме да сме посредствени се налага да копаем по-дълбоко…

Признавам – и аз самият постоянно отбелязвам, че даваме огромна стойност. И въпреки, че това е напълно вярно, то не е достатъчно, за да скалираме бизнеса както ни се иска.

Да, успехът на Мастърхак е безспорен!

Особено сравнен с очакванията ни преди 5 години.

Факт е, че: Парите са едно от възнагражденията, които получаваме за това, че добавяме стойност към живота на другите.

Това обаче не е цялата истина!

В клуб Мастърхак например, добавяме огромни количества полезна информация за абонатите ни (всеки ден) и все още не сме ударили заветния милион. Независимо, че услугата е уникална!

? Каква е причината ли?

Освен изтърканото като стара гъба за чинии – добавяйте повече стойност, съществуват още 4 важни фактора за правене на много пари.

Именно те завършват формулата на богатството!

Не съм я измислил аз, спокойно! Богати хора, много преди мен са го направили. Ето и кои са тези 4 ключа, според тях:

? Уникалност – Колкото по-уникална е стойността, която предоставяте на хората, за толкова повече пари ще може да я размените!

Тук отново се класираме с клуба, но има нещо, което не ни достига и то е:

? Обсег – на колкото повече хора предоставяте уникалността на стойността, която създавате, толкова повече пари ще правите.

Но и обсега сам по себе си не е достатъчен. Нужно ви е и:

? Въздействие – колкото по-голямо значение има това, което правите за живота на другите, толкова повече ще получавате в замяна.

? Възприемане: независимо колко стойност си мислите, че добавяте към света, ще получите пари само за възприетата от клиентите ви стойност, която може да бъде разменена за пари.

Дори и да разполагате с тези 4 съставки от формулата за богатство може и да не изкарате и лев, ако хората не възприемат стойността, която давате.

Ще ви призная нещо:

В Мастърхак имаме такъв проблем!

Струва ми се, че все още не намираме правилния подход да представим продукта си така, че хората да го възприемат и да го разберат, за да проумеят колко много можем да добавим към живота, работата и бизнеса им.


Всички повтарят като папагали:

Давайте повече стойност и ще продавате повече!

Както видяхте, това не е достатъчно.

Помислете: това, което продавате днес отговаря ли е на формулата по-горе?

Ако отговорът е НЕ, то имате нужда от идеи, за да подобрите нещата!

А знаете ли място, което прелива от такива, и то каквито реално може да приложите? Е, аз знам такова уважаеми читатели…

Чувал съм, че там се правело най-доброто съдържание на български!

Било толкова изобилно и полезно, че хората не успявали да му насмогнат.

Затова и много от тях просто се отказвали.

Не им оставало време да се научат как да постигат повече.

Представяте ли си…

Тези, които оставали обаче – постигали невероятни неща!

Искате ли да ви покажа къде е тази златна мина?

Казват, че се намира точно тук

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак