Как да постигнеш истинска промяна – дори, когато тя изглежда невъзможна

🎧 + Аудио вариант за абонати

Тези любители на киното станали неволни участ­ници в изследване на ирационалното поведение на хранене. Ето в какво се състои то:

В пуканките има нещо необичайно.

Те са отврати­телни. Всъщност нарочно са направени такива.

Изпукани са пет дни предварително и са толкова омекнали, че чак скърцат между зъбите. По-късно един кинозрител ги оприличава на стиропор на гранули, а други двама, забравили, че пуканките са им били дадени безплатно, си поискват парите обратно.

Някои киномани са получили пуканки в кутия със среден размер, други - в голяма опаковка, толкова голяма, че в нея можеш да изкъпеш бебе.

Всички до един обаче са получили пуканки!

Така никой не дели нищо с никого.

От какво точно се интересуват учените в този експеримент?

Ав­торите на изследването търсят отговора на един прост въпрос:

Дали хората с по-големия размер кофичка ще изядат повече пуканки от другите? Резултатите са изумителни...

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак