12 сигурни начина да смачкате креативността и как да ги избягвате

Той показва огромна оригиналност, която трябва да бъде обуздана на всяка цена. 
Училищна характеристика на актьора Питър Устинов

Ако лидерът действа правилно, предприемаческият дух ще господства в организацията и ще генерира поток от идеи, водещи до новаторство.

Защо и кога нещата не се случват?

Повечето изпълнителни директори, председатели на бордове и президенти си дават сметка, че техните организации трябва да повишат креативността си и да създават поток от новаторски стоки и услуги.

Те обаче, не подсигуряват необходимото обучение, нито въвеждат нужните процеси, за да се случи това.

Още по-лошо, че може изобщо да не си дават сметка, че много от техните практики спират идеите и задушават новаторството още в зародиш.

Затова събрахме някои от най-честите грешки и начини за смазване на изобретателността и креативността.

Ще ви покажем как да не ги допускате.


#1. Критичност

Естествената реакция на всяка нова идея е да я разкритикуваш, да посочиш някои от слабостите и недостатъците, които ще й попречат.

Колкото по-опитен и интелигентен е човек, толкова по-лесно намира недостатъците на чуждите идеи.

„Decca Records” отхвърлят „Beatles”, „IBM” отказва идеята за фотокопиране, която „Xerox” лансира. „DEC” отхвърлят програмата за електронни таблици, а множество водещи издателства отказват да отпечатат първия роман за Хари Потър.

Същото се случва в повечето организации днес.

Новите идеи обикновено не са напълно оформени и обмислени, така че никак не е трудно да бъдат отхвърлени като „лоши”.

Те се отклоняват от тясната ни представа за бизнеса, така че ги избутваме настрани. Но няма такова нещо като „лоша” идея.

Лошите идеи често са чудесни трамплисни за хубавите идеи.

Всяка организация има нужда от множество лоши, глупави, тъпи, щури идеи, защото съдържат концепциите, които можем да възприемем за създаването на приложими иновации. Нещо повече, всеки път, когато някой дойде при вас с идея и вие я разкритикувате – обезкуражавате човека да продължи да прави предложения.

Този начин на действие изпраща посланието, че новите идеи не са добре дошли и всеки рискува да бъде разкритикуван или осмян.

Това е сигурен начин да смачкате творческия дух на служителите си.


#2. Пренебрегване на брейсторминга

Някои възприемат процеса за генериране на идеи като старомоден и отживял, но качественият брейнсторминг си остава един от най-добрите начини за откриване на свежи възможности и ангажирането на служителите от всички равнища.

Ако компанията ви не провежда редовни заседания за генериране на идеи, с цел откриването на творчески решения, вие изпускате огромна възможност за създаване на нови концепции и изпращате на служителите си посланието, че приносът им не е нужен.

Заседанията за генериране на идеи трябва да бъдат кратки и енергични. Необходимо е да имат ясен фокус и да генерират голям брой идеи.

Нека ги ръководи ентусиазиран човек, който насърчава потока и не позволява мигновеното разкритикуване или осъждане на идеите.


#3. Натрупване на проблеми

Битува представа, че директорите и мениджъри трябва да се нагърбват с отговорността за решаването на основните проблеми на компанията.

Стратегическите въпроси са твърде сложни и важни за обикновените служители. Съществува страх, че ако хората от по-ниските нива знаят пред какви стратегически предизвикателства е изправена организацията, те ще се чувстват несигурни и застрашени.

Но хората на по-ниските нива в организацията, често са по-близо до клиентите и могат да видят кое действа и кое не.

Те имат доста ясна представа за случващото се.

Ако приобщите служителите и им отправите предизвикателство да помогнат в намирането на решения, ще откриете богат източник на нови идеи и споделено усещане за цел.

Ще получите по-добри решения и ще имам по-голяма вероятност служителите да подкрепят инициативи, в чието създаване са участвали, отколкото спуснати отгоре директиви.


#4. Производителността над новаторството

Естествено е, че мениджърите обикновено са концентрирани върху усъвършенстването на бизнес модели.

Всеки процес подлежи на подобрение. Ако се съсредоточим върху това да направим нещата по-добри, може да пропуснем шанса да ги направим различни, което е същността на новаторството.

В крайна сметка новаторството побеждава производителността. Ако произвеждате сметачни линийки, увеличаването на производителността няма да попречи на това, електронните калкулатори да ви сломят.

Трябва да усъвършенствате настоящия процес, като същевременно не спирате да търсите и изпробвате нови методи за удовлетворяване потребностите на клиентите.

Изключителният фокус върху производителността е опасно нещо.


#5. Преумора

Често фокуса върху производителността е свързан с културата на продължително работно време и труд. Заблудате е представата, че усърдната работа сама по себе си ще реши проблема.

Често ни е необходимо да намерим различно решение, вместо просто да работим по-усилено върху стария начин на действие.

Трябва да отделим време да потърсим нови възможности. 

Ако сме съсредоточени върху един начин на действие и работим по цял ден, за да го реализираме, как ще намерим време да изпробваме нови начини за осъществяване на целите си?

Ако правите газови лампи и работите от сутрин до вечер, за да произведете повече лампи, няма да имате време да чуете за електричеството и да създадете електрическата крушка.

В работния ден трябва да отделяме и време за забавление, за новаторско мислене, за щури идеи и за изпробване на нови инициативи.


#6. Не ни е в плана.

Не можем да изпробваме тази идея, защото не е в плана и нямаме бюджет за нея.

Компаниите, които обмислят подробно плановете си и след това се придържат към тях, се поставят в усмирителна риза.

Те се ограничават до представа за света такъв, какъвто са го видели плановиците при създаването на плана.

Пазарите и потребностите се променят толкова бързо, че възгледите ни от миналата седмица днес може вече да са остарели.

Така че колко прецизен може да бъде планът, изготвен миналия декември?

Корпоративните планове трябва да представляват най-обща рамка, която да се използва, като насока, отколкото като подробна пътна карта.

Те трябва да предвиждат внезапни промени в пазарните условия, нови заплахи и възможности, както и експериментаторство.

Планът не бива да се превръща в скривалище за лишените от въображение мениджъри.


#7. Обвиняване

Обвиненията за провалите са сигурен начин да смажете предприемаческия дух. Повечето новаторски проекти се провалят, но въпреки това са стойности, защото само чрез изпробването им можете да определите кои идеи са несполучливи и кои са печеливши.

Ако хората се боят, че ще бъдат обвинени за провала, защо им е да изпробват нещо ново?


#8. Неправилна система за възнаграждение

Ако системата за раздаване на премии е планувана да възнаграждава доказалите се продукти и сфери на дейност, най-вероятно тя изобщо не е подходяща за лансирането на нововъведения.

Обикновено бонусите са процент от приходите и дяловете за тримесечието и се раздават като награди за успех

Но през първите тримесечия новия продукт или услуга може да донесе малко приходи и негативен дял. Необходими са ви различни стимули за екипа, който осъществява новаторски проект.


#9. Внасяне на промяна отвън

Консултантите са в състояние да ви осигурят множес­тво полезни умения и едно от тях е да погледнат бизнеса ви като странични наблюдатели, които не са ограничени от вашите убеждения и представи.

Те ще ви помогнат да видите неща, които би трябвало да са очевидни.

Ако прехвърлите на външните консултанти цялата отговорност за създаването и въвеждането на нови методи, продукти или процеси, ваши служители ще изпитват съпричастие към компанията ви.

Възможно е да възникне отпор срещу идеите на външните хора.

Идеята е да използвате консултантите като катализатори и стимули за новаторство, но още в началото на проекта да ангажирате много от собствените си служители, за да дадат идеите и приноса си.

Служителите от първа линия са по-близо до клиентите и до действието в сравнение със старшите мениджъри или консултантите и могат да помогнат за оформянето на по-приложими идеи. 

Освен това те ще дадат много повече от себе си за осъществяването на успешна промяна, ако са помогнали за планирането.


#10. Издигане отвътре

Издигането отвътре обикновено е добър знак.

То помага за задържането на способните служители и е награда за лоялността и усърдната им работа. Но ако всички мениджъри са издигнати отвътре, това означава, че всички са израснали в една и съща култура. Те по-трудно ще видят недостатъците в работата на компанията.

По-трудно им е да я погледат през очите на външен човек.

Възможно е да попаднете в капана на нагласата „така правим нещата тук”, която се съпротивлява на промените и радикалните идеи.

Малко свежа кръв в мениджърския екип ще ви помогне да откриете други начини на действие.

Когато наемате служители, не търсете хора, които ще „паснат” и ще възприемат корпоративния модел. Търсете хора, които са различни и ще се осмелят да внесат еретични възгледи в организацията.


#11. Възлагане на новаторски проекти на организацията

Грешка в големите организации е да се възлагат новаторски проекти на съществуващите ресорни мениджъри, които ръководят и обичайната работа. Може да ви се струва естествено, но обикновено е фатално.

Новите продукти или услуги са като крехки филизи, които трябва да бъдат отглеждани в оранжерия, докато не укрепнат и не бъдат в състояние сами да се грижат за себе си.

Ресорният мениджър е твърде зает да гони месечни срокове и задачи, за да отдели необходимото внимание на новаторския проект. 

По-добре е да поверите грижите за филизите на специален отдел, понякога наричан иновационен инкубатор.

Този отдел има по-различни цели и задачи, той работи по дългосрочен план и е оглавяван от директор по нововъведенията с висок авторитет в организацията.


#12. Липса на обучения

Всеки от нас може да бъде по-изобретателен, ако бъде научен, как да го прави. Като деца всички сме притежавали богато въображение, но рутината на работата приземява творческите ни инстинкти.

При подходящо обучение хората могат да развият уменията да проверяват, генерират, адаптират, комбинират, анализират и подбират идеите. Те може да преоткрият въображението си.

При подходящо обучение хората могат да развият уменията да проверяват, генерират, адаптират, комбинират, анализират и подбират идеите. Те може да преоткрият въображението си.


Ако търсите растеж в своята сфера…

Това са 3 начина, с които мога да ви помогна:

  • На предприемачите ще осигурим конкретни идеи, примери и инструменти, с които ще развият и популяризират бизнеса си, независимо от обстоятелствата (над 230 мини курса).
  • На маркетолозите и копирайтърите ще споделим най-новите тактики, формати, ресурси и похвати, с които ще отличат работата си и ще се наложат като експерти и иноватори (над 120 мини курса).
  • На тези от вас, които искат да променят живота си, ще им покажем как да го направят. Ще ви споделим и личния си опит, за да се уверите, че е възможно (над 50 мини ръководства).

Нормално е да сте скептични…

Затова вижте тези над 1000 реални отзива за нас →

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак

Влез в клуба c голяма oтcтъпĸa и oгpoмни подаръци: 3 мeceцa FRЕЕ
+ най-полезната книга FREE

Еднократна оферта
Последни бройки
Влез в клуба с голяма отстъпка и подаръци: