Психология на парите: мощният възбуждащ фактор!

Привлекателността, която парите имат във всички общества, е основана на придобит импулс. Такъв, който се научава.

Импулса към парите се придобива рано в живота ни, обикновено когато децата открият, че парите им позволяват да постигнат по-широк обхват от цели, отколкото всяко друго средство. В резултат на множество преживявания, в които парите са пряко или косвено включени, те придобиват ценност като подкрепящ фактор или подбуда за огромното мнозинство от хората.

Много изследователи са се възползвали от универсалната привлекателност на парите.

Например, малко количество пари са използвани при модификацията на поведението като начин да се накарат изследвани лица да приемат форма на поведение, която експериментаторът желае.

Те са били използвани като подбуда в множество психологични експерименти, в които хората са насърчавани да почистват обществен парк, да използват по-малко електроенергия и да пращат децата си на безплатни зъболекарски клиники.

Фактът, че парите могат да се разменят срещу огромно разнообразие от стоки, услуги и привилегии, им дава висока степен на възбуждаща стойност.

Когато изследваните лица са само минимално възбудени, както е вероятно в началото на експеримента, въвеждането на парите подпомага подходящото поведение.

Когато обаче изследваните лица са доведени до относително висока степен на възбуда, допълнителната възбуда от въвеждането на паричните награди изглежда, има разсейващ ефект и следователно пречи на изпълнението.

Парите са особено подходящи за експерименти, защото могат да се изразяват в количествени термини и да служат добре на психологичните изследвания и проучвания.

Психологически експерименти

Калахан-Леви и Месе изследвали мъже и жени, които трябвало да изпълнят задача и след това да посочат колко трябва да им се плати на тях и на други лица.

Откриват, че мъжете са склонни да плащат на себе си повече, отколкото на други мъже и жени, докато жените плащат на себе си по-малко, отколкото на други жени и мъже.

Изследователите интерпретират своите резултати, отразяващи общата тенденция, жените да дават по-ниска икономическа стойност на своите услуги, отколкото мъжете на техните.

Съществуват множество поговорки, че „парите не могат да купят щастие“, но повечето хора говорят и действат така, сякаш вярват, че парите могат значително да увеличат тяхното удоволствие и удовлетворение или всъщност щастие, казано на всекидневен език.

Изследванията представят противоречиви резултати по отношение на това, дали парите подпомагат или пречат на положителните емоционални състояния.

Резултатите на много изследвания, които показват, че доходът е положително свързан с положителни нагласи към себе си и другите и че равнището на заплащане е положително свързано с удовлетворението от работата, съответстват на парадигмата:

повече пари носят щастие“.

Сходни корелации обаче се появяват от съчетаването на мерките за положителни нагласи и образователното равнище.

След като финансовият статус и образователното ниво сами по себе си са положително свързани, не е ясно кое от двете има по-значителен принос за положителните психични състояния.

Резултатите от тези изследвания показват, че получаването или имането на повече пари не изглежда да пречи на щастието.

Няколко изследвания, които имат негативно звучене

Едно от тях е проведено от Брикмън  (1978 година). Изследвани са хора, спечелили от 50 хиляди до 1 млн. долара от лотария.

Обратното на това, което може да се очаква, оценките на спечелилите на своето минало, настояще и бъдещо щастие не са значимо различни от тези, направени от членове на сравнителна извадка от не-спечелили купувачи на лотарийни билети, които живеели в същите квартали.

Нещо повече, хората от сравнителната група, оценили своето удоволствие от всекидневните приятни неща — говорене с приятели, закусване, гледане на телевизия, значително по-високо, отколкото спечелилите на лотария.

В действителност спечелилите на лотария казали, че се наслаждават на всекидневните радости фактически по-малко, отколкото група участници, които били частично или напълно парализирани вследствие на катастрофи.

Някои от спечелилите се оплаквали от напрежение, което се появило в отношенията им с другите след спечелването на голямата награда.

Изследователите посочват, че когато хората си купуват лотарийни билети, се надяват да спечелят, но не го очакват в действителност.

Може би възбудата, която възниква в резултат на спечелването на голяма и неочаквана награда, има тези нарушаващи равновесието ефекти.

Във всекидневния живот парите, платени като гаранция, утвърждават личната отговорност на плащащия.

Хората, които плащат депозит за включване в семинар върху редуцирането на теглото са по-склонни да посещават редовно часовете и оценяват по-високо образователните материали от тези, които не са платили нищо.

В друга пpoгpaма за отслабване пациентите, които платили обичайната такса на терапевта, отслабнали повече, отколкото участвалите в лечението безплатно.

Тоест ние оценяваме много повече това, за което сме платили, а не това, което получаваме безплатно.

Бих се радвал да споделите какво мислите за парите в полетата за коментари и как влияят те на вашия живот? Повечето пари правят ли Ви по-щастливи?

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак