Как повишиш качеството си на живот, без да се налага да ставаш милионер?

„Парите трябва да се управляват, не да им се слугува“ – Сенека

Всички искаме да живеем добре и да бъдем щастливи.

Но колко от нас инвестират в това да имат качествен живот?

Нека първо изясня защо време-пари е един и същи ресурс.

Почти всяка дейност отнема единица време и може под една или друга форма да се остойности. Това как инвестираме своите време-пари определя как ще изживеем живота си.

За някои неща влагаме време, за да се научим да ги правим сами, а за други – пари, за да ги свърши някой друг.

Другото е въпрос на личен избор и предпочитания.

Качеството на живот, от своя страна, е комплексен фактор с много измерения: физическо и психично здраве, ниво на независимост, семейно положение, образование, богатство, морални и религиозни убеждения,  оптимизъм, социален статус, икономическа среда и обкръжение.

Кое определя качеството на живота ни?


На субективното ни възприятие за живота влияние оказват какви ценности и убеждения имаме. Какви са очакванията и целите за собственото ни съществуване. Най-голяма тежест има колко и какви усилия сме готови да положим и колко време-пари искаме да инвестираме, за да имаме очаквания живот.

Българската приказка „Който учи – той ще сполучи“ добре онагледява връзката между качеството на живот и инвестирането на време-пари. Отделяме от този ресурс днес, за да имаме по-добро „утре“.

За повечето хора концепцията за качество на живот може да се сведе до простичкия въпрос: „Колко пари трябва да имам, за да живея както искам?“. И най-често отговорът съдържа по-скоро идеята за богатство, отколкото за финансова независимост.

Изводите са ясни:

Има пари – има щастие. Няма пари – няма щастлив живот.

Алтернативният възглед за щастлив живот e:


Всеки е свободен да тълкува щастието си както желае и да влага в концепцията за „качество на живот“ онова, към което се стреми.

Реших да ви предложа една алтернативна перспектива, при която качественият живот включва, но не се изчерпва с наличието или отсъствието на богатство. Живот, при който искаме да работим, защото обичаме работата си. Тя е част от израстването ни като личности, но и начин да променяме света около себе си.

Искам да направя важното уточнение!

Базовите човешки потребности трябва да бъдат задоволени, преди да търсим нещо „по-голямо“. Това обхваща най-общо добро физическо и психическо състояние, задоволени физиологични нужди, принадлежност към общност и наличие на здравословна семейна и близка среда.

Защото ако сме „гладни“ няма да мислим как да развием потенциала си, нали?

Така първата ни задача е да се погрижим да бъдем сити – и физически, и духовно. Образованият човек има потребност да израства и да се развива, да отдава от себе си.

Да подобрява качеството си на живот, но да допринася и за средата си.

Когато „по-малко“ значи повече


Подходът за качество на живот, който предлагам като алтернатива на самоцелното преследване на богатство, е: бъдете минималисти.

Минимализирайте очакванията към живота и се научете да бъдете благодарни за онова, което имате днес и сега.

Положете усилия да имате и за утре. Ако сте сити, облечени, с покрив над главата си и имате възможност да четете това, то значи живеете много по-качествено от огромна част от човешката раса. Просто сте извадили късмет да се родите тук и сте положили нужните усилия.

Да минимализираме очакванията си от живота не означава бедност, недоимък или лишения.  Означава, че определяме своя екзистенц-минимум така, че да бъдем доволни и щастливи. Ще се стремим да го поддържаме с малко усилия и  с правилни вложения на време-пари.

Има много причини „утре“-то да не ви носи „повече“.

А дали онова, което имате, е чак толкова лошо?

Парите идват и си отиват, независимо дали го искаме.

Това, което остава обаче, изисква малко време-пари и всъщност подобрява живота.


  1. Съдържание

Какво съдържание влагаме в нещата, които „произвеждаме“ –  продукти и услуги, но и поведение  и отношения. Колкото по-качествено е „отвътре“, толкова по-лесно достига до другите. В крайна сметка, всеки вижда първо опаковката, но се „стопля“ от съдържанието.

Онова, което достигне до другите – ще  остане.

Инвестирайте време-пари в това да предоставяте качествено съдържание и ще осмисляте всяко общуване с околните, всеки ден.

  1. Щедрост и споделяне

Променяме ли живота на онези около нас, които имат нужда?

Ако „пазим“ време-парите за себе си, то няма как да отдадем и подобрим средата и себе си.

Когато инвестираме време-пари в щастието и успеха на околните, създаваме около себе си общност от успели и щастливи хора.

  1. Свобода

Да преследваш самоцелно богатството отнема от свободата да избираш как да изживееш дните си. Защото буквално всяка свободна минута е насочена към преследването на тази цел.

Задавайте си други цели, в основата на които е свободата. Инвестирайте време-пари така, че да бъдете свободни и финансово независими.

Ако това ви направи и богати междувременно – ще знаете как да инвестирате още повече – в свобода.

  1. Доверие

Колкото по-морални, по-честни и доблестни сте с околните, толкова повече ще получавате от отношенията си. Усещането, че сте нужни и уважавани, че ви имат доверие и изпитват удоволствие от контакта с вас ще изпълва дните ви с качествено общуване.

Ние сме социални животни и не искаме да живеем в изолация, затова инвестирането на време-пари във качествени връзки е безценно.

  1. Зависимост

Макар да се борим да бъдем независими, умението да зависим от другите всъщност ни прави по-щастливи и по-пълноценни като личности. Защото ни свързва, позволява да оценим значимостта на околните и допуска някой друг да допринесе за качествена промяна в собствения ни живот.

  1. Емпатия и свързаност

Колкото по-голям е фокусът върху богатството, толкова повече ще се отдръпваме от хората – те ще са само инструмент за постигане на целта. Промяната на фокуса върху значимостта на отношенията връща радостта от общуването и споделянето на емоциите. Усещането да си свързан с друго човешко същество стопля, дава вяра в себе си и окрилява. Имаме нужда от другите – щастието е, за да се поделя.

  1. Ресурсност

Очертайте ресурсите, които са ви нужни, за да бъдете щастливи.

Всъщност, не са чак толкова много, нали? В това се крие и най-важният урок за съвременния човек. Да се научи да живее с по-малко и да минимализира очакванията си от живота.

Това е на принципа „колко хляб ти трябва, за да се заситиш“. На практика всичко, което не „изядеш“, не споделиш и не инвестираш, отива на боклука. Всичко си има срок на годност.

Инвестирайте разумно!

Да бъдеш минималист означава да искаш повече качество, а не количество


Ограничавайки нещата, които вярваме, че подобряват живота ни, повишаваме качеството на съществуването си. Но как да разберем, че сме постигнали качествен живот, без да сме милионери?

Задоволявайте своите реални потребности, за да успявате и да сте щастливи.

Качественият живот предполага, че самите вие повишавате добруването на околните чрез доверие, емпатия и свързаност. Чувствате се свободни да правите ежедневно избори спрямо желанията си. Притежавате нужните ресурси от време-пари, за да ги осъществявате.

Придобиването на материално благополучие е част от пътя към качествения живот. Но не е самоцел.

Наличието на финансови ресурси не гарантира качествен живот.

Гарантира, че фундаменталните ви човешки потребности ще бъдат задоволени и ще ви позволи да се насочите към израстването и развитието си като личност.

Как да измерим качеството си на живот?

Ако успявате да развивате своите таланти и да разгръщате потенциала си – то тогава със сигурност имате качествен живот и инвестирате правилно ограничените си ресурси от време-пари.

Бъдете щастливи!


Юлика НовковаАвтор: Юлика Новкова е личен бизнес треньор и организационен психолог. Занимава се с научна дейност и работи в специалност „Психология“ в СУ. Университетски преподавател във ВУЗФ и лектор, води тренинги, семинари и уъркшопи. Създава собствен бранд – Juls’ Psychology, към който има блог за бизнес консултиране. Разработва индивидуални модели за стартиране, управление и развитие на успешен бизнес.

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак