Ей, ревльо, избърши си сополите… Време е да създадеш своето собствено бъдеще

браян трейси

Вие можете да станете толкова силен, колкото е силно контролираното от вас желание, и толкова велик, колкото е велик доминиращият ви страстен стремеж.  – Джеймс Альн

При повечето от правените през годините 3 000 проучвания на биографиите на различни лидери на преден план изниква едно качество, присъщо на всички изтъкнати хора с водачески способности.

Това е визията за бъдещето! Лидерите имат визия. Останалите нямат.

Може би сте чували, че най-важното откритие в човешката история е, че вие ставате това, за което мислите повечето време и което желаете да станете.

А за какво мислят лидерите? Те мислят за бъдещето – към това, къде отиват и какво биха могли да направят, за да стигнат до целта.

А онези, които са им в една или друга степен подчинени или подопечни, мислят за настоящето, за мимолетните удоволствия и за ежедневните си проблеми. Те се терзаят и за миналото, и за онова, което се е случило в него и не може да се промени.

Мислете за бъдещето

Обнадеждаващото е, че и вие, ако съумеете да се научите да мислите в по-далечна перспектива, ще започнете да мислите като лидер и скоро ще постигнете резултатите, свойствени на лидерите.

След едно петдесетгодишно проучване д-р Едуард Банфийлд от Харвардския университет стигнал до извода, че виждането в „дългосрочната перспектива” е най-важният фактор за финансовия и личен успех в живота.

Д-р Банфийлд определя дългосрочната перспектива като:

…способността на човек да мисли и екстраполира няколко години напред в бъдещето, като съобразно това взема оптималните решения в настоящето.

Това е едно от най-важните открития, направени досега.

Само си помислете: колкото по-далеч гледате и виждате в бъдещето, толкова по-адекватни решения ще взимате в настоящето си, така че това бъдеще да стане възможно.

Създайте си петгодишна мечта!

[sws_divider_line]

При личното стратегическо планиране трябва да започнете с дългосрочен обзор на живота си. Мислено си представяйте идеалната за вас ситуация след изтичане на срока.

Най-голямото препятствие при определяне на целите са „самоограничителните стереотипи”.

Тук става въпрос за области, в които вие смятате, че сте в някаква степен с ограничени възможности. Например вие твърде ниско оценявате своите умствени или творчески способности, своя талант, своята индивидуалност и т.н.

По този начин вие се продавате евтино.

Като се подценявате, вие всъщност или не си поставяте цели, или те, целите ви, са много по-ниски от тези, които в действителност сте способни да постигнете.

Представете си че нямате ограничения! Какво толкова…

Като съчетавате идеализацията с погледа към бъдещето, вие неутрализирате процеса на самоограничаването. Само за момент си представете, че нямате никакви ограничителни рамки! Представете си, че имате на ваше разположение неограничено време, талант и способност да постигнете всяка цел, която сте си поставяли.

Няма значение какво е положението ви в живота сега; представете си само, че имате на разположение всичките приятели, контакти и връзки, с помощта на които да отворите всяка врата. Представете си, че нямате никакви ограничения и препятствия по пътя на достигането на значимите за вас цели.

Практикувайте мислене за “синьо небе”

[sws_divider_line]

В проучванията си Чарлз Гарфийлд е направил интересно откритие.

Той е анализирал мъже и жени, които са постигали средни резултати в работата си в протежение на много години, но които от един момент нататък изведнъж са се развихрили, постигайки огромни успехи.

Той открил, че при самия старт на този възход всеки от тези мъже и жени е започнал да практикува тъй нареченото „мислене за синьото небе”.

При въпросния похват, мислейки за неограничените си възможности, в същото време си представяйте, че сте се загледали в ясно синьо небе.

Проектирайки следващите си няколко години, си ги представете неизбежно идеални във всяко отношение. След това обърнете поглед назад, към настоящето, и се запитайте:

„Какво да направя сега, че да си осигуря това оптимално бъдеще?”

Не правете компромиси с мечтите си…

Когато практикувате идеализацията и ориентацията към бъдещето, не правете никакви компромиси с мечтите си и с визията си относно самите вас и това бъдеще.

Не се задоволявайте с по-малки цели или с половинчати успехи. Вместо това мечтайте „на едро” и проектирайте така своя живот, сякаш сте един от най-властните хора на земята. Започнете с кариерата си. Представете си, че след пет години вашият професионален живот напълно ще съответства на мечтите ви.

Отговорете на следните въпроси:

 • Как би изглеждало това?
 • С какво по-точно ще се занимавате?
 • Къде ще работите?
 • С кого ще работите? Каква степен на отговорност ще поемете?
 • Какви знания и умения ще притежавате?
 • Към какви цели ще се стремите?
 • Какъв ще бъде вашият статус?

Практикувайте мислене без ограничения

[sws_divider_line]

След като сте си отговорили на горните въпроси, си представете, че нямате никакви ограничения, че всичко е възможно за вас.

Питър Дракър беше казал:

Ние премного надценяваме личните си постижения за едногодишен срок, но в същото време твърде подценяваме потенциално възможните си постижения за пет години.

Не позволявайте да ви се случва това. А сега си представете вашия оптимален финансов живот в едно обозримо бъдеще и си отговорете:

 • Колко бихте искали да печелите след пет години?
 • Какъв стил на живот бихте искали да имате?
 • В какъв дом бихте искали да живеете?
 • Каква кола бихте карали?
 • Какъв материален лукс бихте искали да осигурите за себе се и семейството си?
 • Колко пари бихте желали да имате в банката?
 • Колко бихте спестявали и инвестирали всеки месец и всяка година?
 • С каква сума бихте искали да разполагате, когато се пенсионирате?

Представете си, че имате магическа черна дъска.

На нея можете да напишете всичко, което си пожелавате да имате, или да изтриете от миналото всичко онова, което не искате да си спомняте, и да нарисувате желателната за вас картина на бъдещето. Можете да избършете дъсчицата по всяко време и да започнете отново. Нямате никакви ограничения.

Представете си перфектния семеен живот. Направете оценка на сегашните си семейни отношения и ги проектирайте за пет години в бъдещето:

 • Ако след пет години семейният ви живот е перфектен, то как би изглеждал той?
 • С кого бихте живели? Кой не искате да бъде до вас?
 • Къде и как бихте живели?
 • Какъв ще бъде жизнения ви стандарт?
 • Какви отношения бихте искали да имате с най-близките във вашия живот хора?

Като си представяте едно идеално лично бъдеще, единственият въпрос, който трябва да си задавате, е „как?”. Това е най-могъщият от всички въпроси.

Задавайки си го периодично, ще стимулирате градивния си подход и пред вас ще изникват нови идеи за това как да постигнете заветните си цели.

Неудачниците винаги се терзаят от съмнения дали дадена идея е възможна или не.

От друга страна, хората, които постигат големи успехи, си задават само въпроса КАК?. И веднага пристъпват към претворяването на своята мечта в реалност.

Идеалното здраве и физическа форма

Направете щателна оценка на своето здраве и физическа форма:

 • Ако след пет години бъдете пример за съвършено физическо здраве, то как бихте изглеждали и се чувствали?
 • Какво би било идеалното ви тегло?
 • Колко време бихте отделяли за спорт и фитнес?
 • Какво би било общото ви здравословно състояние?
 • Какви промени бихте направили още днес по отношение на храненето, физическите упражнения и здравните си навици, за да имате превъзходно физическо здраве в бъдеще?

А сега си представете, че сте влиятелна личност във вашия социален кръг и имате значителен принос в обкръжаващия ви свят.

 • Ако социалният ви и обществен живот беше идеален:
 • С какво щяхте да се занимавате?
 • На какви организации щяхте да сътрудничите?
 • Кои са каузите, в които силно щяхте да вярвате и които щяхте да подкрепяте?

Просто го правете!

[sws_divider_line]

Основната разлика между победители и победени се състои в наличието или не на „ориентацията към действия”. Постигащите върхови успехи в живота си хора са подчертано ориентирани към активни действия.

Те са цял живот устремени към движение напред. Винаги са заети с някаква дейност. Ако им хрумне идея, веднага се активизират за нейното осъществяване до победа.

От друга страна, неудачниците са винаги пълни с добри намерения, но и с извинения за това, защо не са пристъпили към действия веднага, а са прибегнали до отлагане на замисъла си. Добре е казано, че „ пътят към ада е осеян с добри намерения!” Направете преглед на собствения си инвентар от умения, знания, талант, образование и способности.

Ако сте постигнали върховото си развитие (с цялата относителност на това понятие, защото няма предел за човешките възможности), отговорете си на следните въпроси:

 • Какви допълнителни знания и умения бихте придобили след пет години?
 • В коя област бихте могли да бъдете признат за изтъкнат специалист?
 • Какво ви предстои да правите ежедневно, за да развиете знанията и уменията си, които ще са ви необходими, за да бъдете сред първите във вашата професионална област след пет години?

След като си отговорите на тези въпроси, следващият въпрос, който трябва да си зададете, е КАК?

Как да постигнете това?

Изработете си идеалния календар

Изработете си ясна представа за едно оптимално ежедневие. Съставете си възможно най-прецизиран календар от 1 януари до 31 декември, отговаряйки си на следните въпроси:

 • Какво бихте искали да правите през уикендите и ваканциите си?
 • Колко свободно време бихте искали да имате всяка седмица, месец или година?
 • Къде бихте искали да пътувате?
 • Как бихте организирали цялата година, ако нямахте ограничения и имахте контрол върху личното си време?

В Библията е казано:

Без откровение свише един народ върви към гибел.

А това означава, че ако нямате вдъхновена визия за бъдещето си, вие ще „погинете” – ще ви липсва мотивация и ентусиазъм за нови начинания . Обратното означава, че ако визията ви за бъдещето е вдъхновена, ежедневно ще бъдете мотивирани и стимулирани за необходимите действия, водещи към превръщането на тази визия в реалност.

Ключът към щастието

[sws_divider_line]

Помнете, че “щастието е прогресивното осъзнаване и реализация на един достоен идеал.” Колкото поясни и вълнуващи цели и идеали имате, толкова по-позитивно и оптимистично ще бъдете настроен и толкова по-изразена мотивация ще имате всяка сутрин да се залавяте с делата си, тъй като ще знаете, че всяка ваша стъпка ви приближава към поставената цел. През цялото си време мислете за едно идеално бъдеще. Помнете – най-добрите ви дни са пред вас! Най-щастливите моменти в живота ви предстоят! През следващите месеци и години тепърва ще получавате най-високия си доход. При всяко положение бъдещето ви е по-добро от миналото ви.

Няма други ограничения, освен онези, които си налагате вие самите!

Колкото по-наясно сте относно дългосрочното си бъдеще, толкова по-бързо ще привличате хора и обстоятелства около себе си, което ще ви помогне да превърнете планираното си бъдеще в реалност.

Колкото по-ясна представа добивате за това кой, какъв сте и какво искате, толкова повече и по-бързо ще постигате желаните неща във всяка област на своя живот.

 

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак

Влез в клуба c голяма oтcтъпĸa и oгpoмни подаръци: 3 мeceцa FRЕЕ
+ най-полезната книга FREE

Еднократна оферта
Последни бройки
Влез в клуба с голяма отстъпка и подаръци: