Синтаксис на успеха – практически мисловни стратегии за постигане на почти всичко!

? + Аудио версия за абонати

Каква е разликата между „куче ухапа Джим“ и ,Джим ухапа куче“?

Каква е разликата между „Джо яде омар“ и „омар яде Джо“? Тези фрази са коренно различни, особе­но ако вие сте Джим или Джо.

Думите са съвсем същите.

Разликата е в синтаксиса, в начина, по който те са под­редени.

Смисълът на преживяването се определя от ре­да на сигналите, подадени към мозъка. Използвани са същите символи, същите думи, но въпреки това смисъ­лът е различен. Изключително важно е да разберем то­ва, ако искаме да моделираме ефективно резултатите на преуспяващите хора.

Редът, по който се предста­вят нещата, предизвиква запомнянето им от мозъка по специфичен начин.

Това прилича на командите в компю­тър.

Ако програмирате командите в правилния ред, компютърът ще използва всичките си възможности, за да даде желаните от вас резултати.

Ако програмирате правилните команди в различен ред, няма да получите резултата, който желаете.

За да опишем всички тези фактори – видовете вътрешни представи и нужния синтаксис, които при съвместното си действие произ­веждат конкретен резултат – ще използваме думата „стратегия“.

Използваме различни стратегии, за да получим почти всичко в живота – чувството на любов, привличане, мо­тивация, решение, всичко.

Ако открием каква е страте­гията ни за любовта например, можем да извикваме то­ва състояние по желание.

Ако открием какви действия извършваме и в какъв ред, за да вземем решение, когато се колебаем, ще станем решителни за минута.

Нека ги открием…

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак

Влез в клуба c голяма oтcтъпĸa и oгpoмни подаръци: 3 мeceцa FRЕЕ
+ най-полезната книга FREE

Еднократна оферта
Последни бройки
Влез в клуба с голяма отстъпка и подаръци: