Човек и неговия статус – крехката опора, на която се крепи модерното ни общество

🎧 + Аудио версия за абонати

Представете си...

Говорите с атрактивна дама, когато тя изведнъж вижда друг мъж зад вас, усмихва му се и без дори да ви се извини се отдалечава.

В този момент се свивате...

Навеждате отчаяно глава и дни наред не спирате да мислите за случката, питайки се - защо по дяволите така ме пренебрегна?

Друга картина...

Брат ви е военен и снощи излязохте с взвода му да се позабавлявате.

Но през цялото време сте се чувствали като аутсайдер.

Като излишен!

Момчетата са си споделяли бойни истории и казармени случки, а вие не сте имали какво да добавите - мълчал сте като пукал.

А и никой не е искал и да чуе за скучната ви счетоводна работа. В един такъв момент не ви остава нищо друго, освен да си помислите, че сте невидими...или, че все едно сте най-пропадналия тип в града.

Да вземем още един пример...

Преди шест месеца сте били уволнен и все още си търсите работа, но не сте си намерили. До момента не са ви повикали на нито едно интервю. Да, вече сте потънали до уши в депресия, измъчван от чувство за безполезност. Просто никой не ви забелязва.

Никой не ви иска...

Статусът ви е компрометиран!


Докато всички тези сценарии са различни, чувствата, които пораждат са сходни - дълбоко потъване и голяма дупка в стомаха, дезориентация на ума и голяма тежест в гърдите.

Въпреки тежките усещания рационалният и логичен ум се опитва да ви казва да не правите драма, че те не са от голямо значение и че въпреки тези ситуации, вие си живеете сравнително приличен живот.

Но няма как да мислите дълго по този рационален начин при положение, че менгеме здраво е стиснало сърцето ви!

Причината за тези привидно необясними състояния и чувства, с които много хора изпитват затруднения да се справят, се корени в тема, за която съвременната култура нито говори, нито обяснява, а именно:

Статуса!

В следващите редове ще научите нещо изключително важно за успеха в съвременното ни общество, а именно:

Как да разбирате статуса и по-важното - как да го използвате в своя полза, за да постигате повече в конкурентното ни общество.

Важно е!

Много хора го използват ежедневно, но обикновено стават за посмешище, а това обикновено ги води до тежка форма на прегаряне.

Вие може да го приложите така, че да ви служи.

Нека ви покажа как...

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак