Тайната на Никола Тесла за нечовешката му продуктивност и гениална работа

[TheChamp-Sharing count=”1″]

? + Аудио вариант за абонати

Никола Тесла е учен, изпреварил своето време.

Дори без да спи, продуктивността му не намалявала.

За да разбере дали новото му изобретение ще работи, или не, било достатъчно само да визуализира всичко в ума си.

Теорията несъмнено се потвърждавала с практиката.

Работният му подход бил образец за продуктивност. За това красноречиво говори дългият списък с изобретения, които успешно се използват и днес.

Действието дори на най-малкото същество довежда до изменения в цялата вселена.
Никола Тесла

Тесла притежавал невероятно въображение.

За него не съществувало нищо невъзможно.

Достатъчно било да затвори очи, за да може първо мислено, а след това и с дела да създаде онова, което е измислил.

#1. Детайлите

tesla5

В момента, в който изобретателят конструира някакво устройство, за да осъществи назрялата идея, е неизбежно да се окаже в пълна власт на своите мисли за детайлите и несъвършенствата на механизма. Докато се занимава с поправката му, той се отвлича и от полезрението му излита първоначално заложената идея. Резултатът може да е постигнат, но с цената на загуба на качеството. Моят метод е друг. Не бързам да пристъпвам към практиката. Когато се ражда идея, веднага започвам да я развивам във въображението си: променям конструкцията, правя подобрения и мислено задвижвам механизма. За мен не е важно дали управлявам турбината в мислите си или я тествам в работилницата. Дори забелязвам, че балансът й се нарушава. Типът на механизма няма никакво значение, резултатът ще е същият. По такъв начин мога бързо да развивам и усъвършенствам концепцията, без да се докосвам до нищо. Когато са взети под внимание всички възможни мислими усъвършенствания на изобретението и не се наблюдават никакви слаби места, придавам на този краен продукт на мислената си дейност конкретна форма. Изобретеното от мен устройство работи така, както съм си го представял. За 20 години не е имало нито едно изключение. Защо трябва да е по друг начин? Никола Тесла

Тесла смятал, че идеята не трябва да се осъществява до момента, докато проектът не бъде обмислен до най-малките детайли. Това съвсем не означава, че трябва да зацикляте върху подробности, довеждайки до съвършенство на формата.

Но основните принципи трябва да бъдат обмислени.

Представете си, че сте физик-практик и работите над новото си изобретение или проверявате дадена теория. Веднага ще станете по-внимателен и ще пресмятате няколко хода напред. Все пак физиката е сериозна наука и не е най-добрият вариант за проба и грешка. Защо с вашия проект всичко да бъде по друг начин? Защо да пускате онова, което е мислено незадълбочено?

Останалото ще ви подскаже практиката…

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак