Как да правите гигантски скокове в развитието си с помощта на експоненциалното мислене

Не използвам само мозъка, който имам, но и всеки друг, който мога да взема назаем.
- Удроу Уилсън

Ако направим 30 нормални стъпки напред, все още ще сме някъде по пътя. Но ако вместо това предприемем 30 експоненциални стъпки, ще обиколим Земята повече от двайсет пъти.

Това е видът мислене, застъпван от Навин Джаин.

Той е носител на технологичното отличие „Алберт Айнщайн“ и основател на някои от най-иновативните компании в света като Moon Express (първата частна компания, получила разрешение да кацне на Луната), World Innovation Institute, iNome, TalentWise, Intelius и InfoSpace.

Експоненциалното мислене е, когато започнете да виждате нещата от друга мисловна нагласа - каза ми Джаии. - Не става дума за някакъв вид разчупено мислене извън кутията. Става дума за съвсем различно мислене в съвсем различна кутия.

Тук обикновеният гений започва да граничи с безграничния гений.

Както Джаин обяснява, линейното мислене (видът мислене, който повечето от нас използват) ни кара да застанем срещу проблема и да потърсим решение. Може да погледнем на проблема от редица ъгли.

Може да си сложим различни шапки и да го разрешим, мислейки в различен контекст. И дори можем да открием отговор, който да донесе ефективно решение на проблема и да ни придвижи напред.

Всичко това е значим прогрес.

Но какво, ако...

Вместо това разгледаме самата причина за проблема и разрешим нея?

Резултатът ще е експоненциален прогрес, носещ глобална промяна.

Архимед
"Дайте ми достатъчно дълъг лост и опорна точка и аз ще повдигна земята..." - Архимед

Джаин дава пример с липсата на питейна вода в много части на света. Човек би могъл да се опита да се справи с този проблем от редица гледни точки, включително да намери начини за подобряване на филтрацията и създаване на системи за придвижване на питейна вода от места, където я има в изобилие, до места, където е оскъдна.

Но какво, ако вместо това установите, че сред различните причини за недостиг на сладка вода най-важната е, че голяма част от нея се използва за нуждите на селското стопанство, а не за пиене?

Бихте се опитали да разрешите проблема по съвсем различен начин.

Ами ако можете да използвате значително по-малко вода за селското стопанство, да кажем, чрез някаква комбинация от аеропоника, аквапоника или други техники, които в момента се тестват или още не са изобретени?  Това би довело до такова изобилие от питейна вода, че първоначалният проблем, който си бяхме поставили, веднага ще се разреши. Ето това се нарича експоненциално мислене.

И неговата стойност е очевидна.

? Вижте още и: Как да намериш едно-единствено решение, което да премахне нуждата от всички останали решения?

Когато Джаин стартира компанията си Viome, целта му е да атакува всеобхватния характер на хроничното заболяване, което той смята, че стои в основата на световната здравна криза.

Той разбира, че имунната система на всеки индивид е различна, и следователно начинът, по който всеки човек обработва консумираните храни, може да варира значително.

Заедно с екипа си разработват инструмент за анализ на микробиома на червата на всеки отделен индивид. Целта е да можете „да разберете кои храни са подходящи за вашето тяло и да откриете как оптимизирането на дейността на червата ви може драстично да подобри здравето ви.

Навин Джаин оперира в най-големия мащаб.

Той е успешен предприемач, който никога не е стартирал две компании в една и съща индустрия. Един от основните му работни принципи е:

Създаването на компания за милиарди е просто въпрос на решаване на проблем за 10 милиарда долара.

Повечето от нас не мислят в такъв голям мащаб.

Но все пак можете да използвате експоненциалното мислене, за да упражните ума си и да обезграничите личния си гений.

? Ето как да го приложите:

И така, как един човек мисли експоненциално?

Прилагането на експоненциално мислене води до реална промяна в обучението, бизнеса или личния ви растеж.

Но как едно мислене, което е по-малко линейно и повече експоненциално, може драстично да преустрои живота ви?

Първата стъпка е:

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак