Цели, награди, мотивация: как да постигнеш всичко, което поискаш (според науката)

🎧 + Аудио вариант за абонати

  • Възможно ли е да мотивираме хората, без да им даваме някакви пари или награди?
  • Възможно ли е наградите да ги мотивират по-малко и да блокират креативното им мислене?
  • Какво по-различно можем да направим, за да пожелаят да дадат най-доброто от себе си?
  • Възможно ли е поставянето на цели да бъде нещо лошо?

СЪДЪРЖАНИЕ:


  1. Целите, наградите и мотивацията в дълбочина 
  2. Как наградите могат да саботират целите ви 
  3. Как наградите пречат на мащабното мислене и целите?
  4. Ключът за поставянето на правилните цели е…
  5. Бонус съвет за поставяне на цели от Христо

Клуб MASTERHACK | Създадено от Христо Стоянов © lifehack.bg


Какво би могло да бъде по-ценно от това да имаш цел?

Още от ранно детство учители и родители ни съветват да си поставяме цели и да работим усилено за постигането им – и с основание.

Целите вършат работа.

Те ни помагат да се абстрахираме от разсейващите обстоятелства, карат ни да правим по-упорити опити, да работим по-дълго и да постиг­аме повече. Неотдавна обаче група учени от Харвардската бизнес шко­ла, Школата по мениджмънт „Келог“, Колежа по мениджмънт „Елър“ към Университета на Аризона и Школата „Уортън“ към Университета на Пенсилвания се усъмнили в ефикасността на тази ре­цепта.

Толкова много авторитетни учени да се усъмнят в поставянето на цели? Тези хора луди ли са?

Това си е богохулство в света на личностното развитие…

Или пък не?

Ще ви подскажа, че доста ще се изненадате!

И сами ще пожелаете промяната…

Нека проверим:

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак