Цели и мотивация: забрави това, което правиш! Приложи това, което откри науката!

В този материал ще научиш за грешките, които правим при поставянето на цели и мотивирането. Ще разбереш как понякога целите могат да бъдат ограничаващи и покваряващи! Ще видиш и как целеполагането може да ограничи мащабното мислене и да намали вътрешната мотивация.

И всичко това подкрепено със солидни експерименти и доказателства от науката!

СЪДЪРЖАНИЕ:


  1. Целите, наградите и мотивацията в дълбочина [научен експеримент] ?
  2. Как наградите могат да саботират целите ви [научен експеримент] ?
  3. Как наградите пречат на мащабното мислене и големите цели? ?
  4. Ключът за поставянето на правилните цели е... ?
  5. Бонус съвет за поставяне на цели от Христо ?

VIP клуб MindHACK, част от MASTERHACK | Създадено от Христо Стоянов © lifehack.bg

🔘 За Нас

🔘 За Реклама


🔘 Общи условия

🔘 Права за ползване

🔘 Privacy Policy

🔘 Cookies

🔘 Решаване на спорове


LIFEHACK е медия за бизнес и личностно развитие, в която се публикува качествено съдържание по теми като дигитален маркетинг, онлайн бизнес, лидерство, предприемачество, мениджмънт, психология и продуктивност.


Facebook

📩 office@lifehack.bg