Бележка: ако искате да премахнете от поръчката си излишен абонамент, може да го направите от тук.

💡 ВАЖНО: фактури се издават до 5 календарни дни след направено плащане!

За въпроси 💌 club@lifehack.bg или директно във Facebook Messenger