Нулев хоризонт: как да успяваме в живота и бизнеса в новия свят без перспектива

Представете си, че всяка сутрин се събуждате в един нов свят, в който моделите и рутинните действия, които определят това, което правите, това в което вярвате и цените, внезапно се пренареждат.

Този нов напрегнат живот изпълнен с непрекъснати смущения, нестабилност, несигурност и хаос, не е някаква мрачна научна фантастика. Това се е превърнало в реалността на 21-ви век, където всеки ден изисква от нас или да действаме, или да бягаме.

А бъдещето е толкова близо, че вече дори не е дестинация.

Хората са най-адаптивният вид на планетата…

  • Но колко промени можем да понесем за толкова кратко време?
  • Какво ще се случи, когато достигнем до предела?
  • Как ще разберем кога сме стигнали до него?

Днес много хора и бизнеси са се качили на все по-ускоряващата се бягаща пътека на съвременния живот, чиято скорост започва да надхвърля способността ни да тичаме.

Но не можем да я спрем, за да слезем от нея.

Тя просто ще ни изхвърли.

Изправяме се пред безпрецедентен темп на промяна със същите мозъци и тела, с които хората са разполагали в продължение на хилядолетия.

Свят, в който такава масивна промяна се е разпределяла между поколенията. Докато сега тя ни се стоварва наведнъж.

Само на нас…

Съвременните хора като че ли не сме създадени за живот, който изисква почти постоянно приспособяване в реално време.

Нали еволюирахме…, защо се получава така?

Защо продължаваме да живеем в среда, в която постоянно трябва да се оглеждаш през рамо и да се страхуваш?

С членовете на клуб Мастърхак вече водим разговори около тази концепция, като обсъждаме как тя влияе върху бъдещето на бизнеса и в каква посока ще тласне поведението на потребителите.

Това ни доведе до убеждението, че днес живеем в епоха, която ще наречем свят на “Нулевия хоризонт”.

Какво означава Нулев хоризонт?

За много бизнеси земята изчезна от хоризонта… Ще се присъедините ли към тях?

Означава, че промените се случват дори по-бързо, отколкото можем да възприемем, че това, което се смята за ново, може да стане старо само за едно завъртане на Земята.

В момента потребителите се чувстват като самолети, които няма къде да кацнат и как да се ориентират, защото пистата се мести постоянно.

Този свят на нулев хоризонт е причината за така нареченото “голямо пренастройване” или “голямо преосмисляне“, което се представи като потребителска нагласа след COVID-19.

Вярваме, че това е симптом на нещо по-голямо от самата пандемия.

Това е кумулативният ефект от все по-сложните иновации в технологиите, начина по който възприемаме предателството на нашите институции и намаляващото богатство на потребителите.

Същите тези потребители искат да слязат от бягащата пътека, но за разлика от тях фирмите трябва да продължат да се движат.

При нулевия хоризонт доверието се превръща в основна мерна единица за стойност за тях и то трябва да се чува в разказа на бизнеса ви много по-силно, отколкото функционалните нужди, които задоволява той.

Доверието в собствената ни идентичност може да бъде първото нещо, което се проваля, когато се сблъскаме с твърде много промени за твърде кратко време. Виждаме, че това се случва под формата на преосмисляне на кариерата, взаимоотношенията и други житейски избори, които някога са били възприемани като “очаквани”, а днес са импулсивни.

Много потребители са загубили ориентация за това кои са и как да преценяват какво да бъде важно за тях сега.

Объркването за това на кого и на какво да се доверят води до силно безпокойство. По тази причина сега брандовете трябва да играят роля в разсейването на тези тревоги и в създаването на сигурност и стабилност. Признаването на “света на нулевия хоризонт” създава възможност за фирмите да предложат перспектива, към която си струва да се насочат хората. Перспектива, на която си струва да се доверят.


За бизнеса ръста в света на “нулевия хоризонт” означава да се изправи срещу собствените си тревоги от промяна.

“Това, което е”, може да не е това, което “трябва да бъде” в условията на постоянно променящите се потребителски нагласи и ценности.

Умението и желанието да се променя перспективата или да се прави завой, за да се запази актуалността, е новото статукво в света на нулевия хоризонт, но само по себе си това не е достатъчно.

Брандовете трябва да преформулират образа на целевия си потребител от дефиниция, ориентирана към състоянието на нужда, към дефиниция, ориентирана към състоянието на справяне и подкрепа.

Вярваме, че днешните потребители трябва ясно да заявят своята идентичност и да упражнят контрол върху всички нови възможности за избор, които имат, а не да приемат рефлексивно разказа на миналите поколения от рода на: “повече е по-добре / по-ново е по-добре”.

Бизнесите, които ще успеят в условията на нулев хоризонт осигуряват убежище от нежеланата промяна, защото ограничават новото в рамките на своя разказ, вмъквайки го в история, която се разгръщат удобно и сигурно, мотивирайки аудиторията да иска още и още.

Растежът е свързан с привличането на нова аудитория към вашата история и запазването на нейната лоялност, а не със съобразяване с тенденциите. Прочетете това изречение два пъти и след това се сетете за клуб Мастърхак, за да разберете какво точно правим!


Историята е всичко!

А трудното е да я създадете, да я предадете, да я усъвършенствате и да я поддържате релевантна, емпатична и свежа.

Доверието се поражда от целостта на разказа с течение на времето, преживян от потребителя от първа или втора ръка, чрез създаването на история, която си струва да бъде разказана.

В света на “Нулевия хоризонт” противоотровата срещу тревогата и безпокойството е използването на човешката ни потребност да се свързваме чрез истории, които ни вдъхновяват, придават ни смисъл, представят идеали и насърчават споделена идентичност.

Разказът ви трябва да е устойчив, а не да се променя според ситуацията, за да издържи, въпреки постоянните външни промени.

А ползите за потребителите трябва да са също толкова устойчиви, което означава да са повече емоционални, отколкото практически.

Това винаги е било вярно и винаги ще бъде.

Запомнете едно:

Ако историята за вашата марка се фокусира само върху “удобство”, “вкус” или “стойност”, това е погрешна тактика и дните ви са преброени…


Как да откриете нови хоризонти?

Ако търсите подкрепяща общност и клуб, чиято ценност е да ви помага да се адаптирате в тази постоянно променяща се обстановка – присъединете се към Мастърхак, за да откриваме заедно нови хоризонти.

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак
Отстъпки и подаръци за над 450 лв с годишен абонамент за Мастърхак 
ЕДНОКРАТНА ОФЕРТА
4.8 / 5 от 2000+ човека
ПОСЛЕДНИ БРОЙКИ

Отстъпки и подаръци
за над 450 лв с годишен абонамент за Мастърхак

ЕДНОКРАТНА ОФЕРТА