Как да напишем препоръка за работа – какво трябва да съдържа

работа ,съдържание,препоръка за работа

Препоръката за работа е документ, който представлява отзив за търсещия работа от страна на неговия бивш ръководител или сътрудник, написана от професионална гледна точка. Тя съдържа кратка характеристика на работните навици, постижения на човека, неговите основни успехи по време на стаж или редовна работа, силни страни и т.н.

С помощта на препоръката, новият работодател може да придобие по-ясна картина за професионалната дейност на кандидата, да разбере мнението за него като за сътрудник от страна на хората, които са работили с него.

Препоръката за работа не се изисква от всеки работодател, но при търсене на нова работа е по-добре да се погрижите за това тя да е налична и заедно с мотивационното писмо да я приложите към автобиографията си – това ще придаде голяма доза солидност на кандидатурата, още повече, че малко хора предоставят подобни препоръки.

За току що завършилите университет, хора без практически опит, препоръчител може да бъде преподавател, декан на факултета, а за човек с опит – неговия непосредствени ръководител, директор на организацията или колега ( заемащ по-висока позиция) на предходното работно място имал пряк досег с обекта на препоръката.

Малко е говорено за тази по-особена задача, която се пада не на служителя, а на неговия началник.

И ако ви се наложи да искате подобно нещо от него, той може да не е съвсем наясно какво точно трябва да съдържа един подобен документ. Затова, когато решите да напускате и вече сте го обявили (и разбира се сте в добри отношения с ръководство и колеги), поискайте, от когото е удобно да ви напише препоръка. Ако човека отсреща не е сигурен какво трябва да съдържа тя, споделете му тази статия!

Препоръка за работа – от ръководителя към служителя  icon-check 

Съставянето й се осъществява съгласно общата структура на деловото писмо.

Негови задължителни реквизити са фирмена бланка на компанията, подпис на препоръчителя, печат, дата на съставяне, а ако искате да сте безупречни – изходящ номер на документа.

Структурата на препоръката за работа е следната:

 1. Заглавие
 2. Наименование и сфера на дейност на компанията, период на работа и заемана длъжност на препоръчания служител.
 3. Описание на длъжностните задължения, кариерно развитие, кратко описание на проектите, в които сътрудника е взимал участие. Възможна е и оценката на резултатите след извършената работа.
 4. Характеристика на личностните качества, проявени по време на работа.
 5. Причина за напускане на работното място ( желателно, но може и да се пропусне).
 6.  Препоръка и пожелания
 7. Трите имена, длъжност, дата, контакти на работодателя: по възможност се подписва и подпечатва от ръководителя.
Пример за втора точка
Госпожа Иванова И.П. от януари месец 2006г. до февруари 2011г. е работила в Софийскя отдел на банка X като заемаща длъжността главен касиер на касовия център по операционно управление.
Пример за трета точка
Г-жа Иванова И.П. е създала касовия център в Софийския отдел на Банката Х. При нейното непосредствено участие беше подобрена работата в съответствие с изискванията от Централната Банка, създаден е обект за обмяна на валута на територията на банката. Всички проверки дали положителна оценка за работата на касовия център и обекта за обмяна на валута. В задълженията на г-жа Иванова влизаха и касово обслужване на физически и юридически лица, парични преводи, работа с дебитни карти, валутно-обменни операции.
Пример за четвърта точка
Г-жа Иванова е квалифициран специалист, способен да взима решения и да носи отговорност за крайния резултат. Присъщи са и високата работоспособност, комуникативност, доброжелателност. Особено искам да подчертая умението й да се разбира с хората и безконфликтно да решава възникващите въпроси.
Пример за пета точка
По настоящем в Банката има реорганизация на дейността на управленския персонал и значително съкращаване на щата, при което длъжността на г-жа Иванова И. П. се съкращава (разбира се, това е само един от вариантите).
Пример за шеста точка
Професионалните навици и личностни качества на г-жа Иванова позволяват да я препоръчаме за по-нататъшна работа в банковия сектор. Ръководството на Банката се надява, че придобития опит ще позволи на Иванова И.П. да бъде търсен специалист и й желае бъдещи успехи в професионален план.
[su_spacer size=”35″]

Образец на препоръка за работа на служител  icon-check 

Препоръка за работа

Иван Иванов Петров е работил в ООД “X” под мое ръководство от 20 май 2009 г. до 25 септември 2013 година, като в периода от 20 май 2009 г. до 10 май 2011 година е заемал длъжността Мърчандайзер, а от 11 май 2011 г. до 25 септември 2013 г. е бил търговски представител. Неговите задължения като мърчандайзер бяха да контролира подредбата на товара по стелажите, подредба на рекламните материали в търговските точки и контрол над тяхното целево използване и състояние, осигуряване на необходимото количество стоки, подготовка на отчети за извършената работа.

Като търговски представител – работа със съществуващата клиентска база, търсене и привличане на нови клиенти, водене на преговори със собствениците на заведения, сключване на договори за сътрудничество, осигуряване на изпълняването на плановите показатели, ежемесечни отчети свързани с дистрибуцията.

За времето, което е работил в компанията Иван се представи като акуратен, добросъвестен работник, ползващ се с уважение и авторитет в колектива. Той самостоятелно и успешно е провеждал делови преговори с управителите на търговски точки, както и е презентирал качествено стоките. Показвайки себе си като трудолюбив, изпълнителен, инициативен и успешен сътрудник в длъжността си на мърчандайзер, след две години той бе повишен в длъжността Търговски представител.

Иван Иванов Петров е запознат с пазара на стоки за масово потребление, владее технологията за ефективни продажби, умее успешно да провежда преговори, способен е бързо да усвоява нова информация. Затова смятам, че той може да претендира за длъжността на мениджър по продажби в друга компания.

К. Петров
Директор продажби ООД”Х”
тел. 000 000 111
02 октомври 2013 година

Препоръчително писмо от организация за организация  icon-check 

Препоръка за работа

ООД „У” е наш партньор в областта на строителството и архитектурата вече от 5 години.

За това време ООД „У” е показала своята способност с пълна отговорност да подхожда към поставените задачи, да изпълнява възложената работа качествено и в срок. Отличителна черта в работата на ООД „У” е високият  професионализъм, организираност на сътрудниците на компанията и силен колективен дух.

Препоръчваме ООД „ У” като надежден и стабилен делови партньор.

М.Димитров
Генерален директор ООД „Z”
тел. 000 000 111
02 октомври 2013 година

Прочитайки вашите препоръки за работа, мениджърът човешки ресурси често се свързва по указаните координати с препоръчителя – за да провери достоверността на написаното.

Често написването на препоръка за работа е приемано като формалност: нередки са случаите, когато служителят пише препоръката си сам, а ръководителят просто се подписва. Затова, когато кандидатствате за работа или пък ви се налага вие да правите характеристика за някого подхождайте отговорно – и от двете страни.

Оставете коментарите си по темата във Facebook страницата ни или в Google+ профила на lifehack.bg!


[su_box title=”Още за търсещите и предлагащи работа” style=”soft” box_color=”#ffffff” title_color=”#8b8b8b” radius=”2″]
 1. Как да оцелееш на интервю за работа – и да излезеш с нея в ръцете си?
 2. 7 от най-често срещаните грешки при онлайн кандидатстването за работа
 3. Как да откриете работата, която обичате и успехът, който заслужавате?
 4. Как да намерите работата, която ще Ви направи щастливи?
 5. Висока младежка безработица или високи нива на младежки мързел?
 6. Страх, лъжи и притеснение от страна на кандидата, надменност и величие у работодателя
[/su_box]

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак

Влез в клуба c голяма oтcтъпĸa и oгpoмни подаръци: 3 мeceцa FRЕЕ
+ най-полезната книга FREE

Еднократна оферта
Последни бройки
Влез в клуба с голяма отстъпка и подаръци: