Какво искат хората? Защо купуват…

Специалистите, изследващи потребителското поведение, и психолозите знаят какво искат хората.И въпреки че не всички изследо­ватели са съгласни с всяко откритие, има осем основни пот­ребности – общовалидни за всички тях. Вижте кои са те.