Да бъдем свръх ефективни като бъдем проактивни – на практика

Разковничето да бъдем проактивни се крие в действието. Кови ни предоставя на нашето  внимание няколко добри практики.

Използвайки ги ние ще придобием увереността, че използваме правилно първия принцип на високоефективните хора, а именно да бъдем проактивни.

Така ние даваме живот на първата вътрешна победа, която ще ни помогне да преминем от нивото на зависимостта към независимостта.

Започваме практическия курс с установяването на кръга на загриженост и този на влияние. Тези два кръга ще ни покажат на  практика къде и как насочваме времето си и енергията си в нашия живот.

Според Кови кръгът на загриженост обхваща целия спектър от неща, които ни въздействат пряко в живота. Независимо дали искаме или не.

Здраве, работа, кариера, деца, хобита, международното положение, религия, семейство, политика, парични потоци.

Това са само част от нещата, които ни заобикалят и оформят.

Кръг на загриженост

Кръгът на загриженост се формира от онези условия, които ни засягат умствено и емоционално ПРЯКО.

Най-често ние се интересуваме от наличието на доходи, от тяхното oползотворяване в бита, от създаването на условия за почивка и добре прекарани преживявания,

…от създаването на семейство, от търсенето на нови хоризонти и прогрес, от най-различни развлечения и хобита.

Тези неща отнемат голяма част от времето ни. В тях се крият никак не малко проблеми, които търсят своите решения.

Някои от проблемите не зависят пряко от нас.

Например ние не можем да предвидим с точност каква ще е политическата обстановка, въпреки че имаме своята позиция по въпроса.

Други от проблемите, обаче се намират в нашия си обсег.

Ако имаме финансови проблеми, можем да ги разрешим като потърсим по-платена работа или започнем частен бизнес.

Точно тези проблеми, които се решават от нас образуват втори по-малък кръг от този на загриженост, който Кови нарича кръгът на влияние.

Кръг на влияние

За проактивните хора кръгът на влияние е изключително важен. Защото те насочват фокуса на своето внимание само и единствено към него.

Те работят над нещата, които могат да бъдат променени от тях.

Природата на това действие по правило е положителна. Тя нараства прогресивно напред и така спомага за разширение на Кръгът на Влияние.

А колкото този кръг е по-голям, толкова повече успехи човек ще има в живота си. Този феномен Кови нарича проактивен фокус.

Кръг на влияниеЗатова и първата стъпка днес е да видим:

  • своите кръгове на загриженост и влияние
  • да направим анализ на самите себе си
  • да видим къде отива нашето време
  • какво творим и какви резултати постигаме

Важно е да изберем своя кръг на влияние сега и да се възползваме от положителната енергия, която носи работата в него.

За реактивните хора кръгът на влиянието, не е важен. Защото те действат в кръга на загриженост. Там те се фокусират върху другите хора , върху обкръжаващата среда и обстоятелствата, които не могат да контролират.

Като резултат от това те получават само отрицателна енергия. Мрънкането, завистта и оплакването на собственото битие.

Такъв е живота на РЕАКТИВНИЯ ЧОВЕК.

Действието в кръга на загриженост формира все по-малък и по-малък кръг на влияние. Този феномен Кови нарича реактивен фокус.

Ето защо прекаленото фокусиране върху проблемите на заобикалящата ни среда, не могат да ни дадат положителния, проактивен начин на мислене и действие.

По този начин ние не можем да вземем инициативата в свои ръце и живота ни продължава да се лута като сал попаднал в океанска буря.

Така в живота си внасяме чувството на безпомощност и безполезност.

За да действаме добре в полето на проактивния фокус е нужно да познаваме проблемите, които ни съпътстват в живота.

В този смисъл Кови формира три основни вида групи проблеми:

Преки, Косвени и Неподлежащи на Контрол проблеми.

Преките проблеми са тези, които изискват нашето действие. Косвени са онези проблеми завързани с действието на други лица. Неподлежащи на Контрол са тези проблеми, които са извън нашия обсег на въздействие.

Проактивният човек има властта да разреши всички видове проблеми.

Използвайки силата на своето действие, той крачи първата стъпка по разрешаването на всичките си проблеми в кръгът на влияние.

Върху преките проблеми работим с навици 1,2 и 3.

С разрешаването на тях, ние постигаме ВЪТРЕШНА ПОБЕДА. Косвените проблеми са обект на действие на навици 4,5 и 6.

Там ние променяме нашите методи на влияние и постигаме външни победи.

Според Кови човек използва не повече от три или четири основни метода за влияние като убеждение, схватка или примирение със ситуацията.

А съществуват над 30 различни метода, които ще бъдат разгледани по натам.

Неподлежащите на Контрол проблеми изискват от нас промяна в начина, по който ги приемаме. Така ние не позволяваме на тях да ни контролират.

Господи дай ни смелост да променим нещата, които можем да променим. Боже дай ни спокойствие да приемем нещата, които не можем да променим. Господи дай ни мъдрост да различим едните от другите и да действаме – Молитва на Анонимните Алкохолици

Независимо какъв тип е проблемът, първата крачка в процеса по решаването му зависи само и единствено от нас. Промяната на навиците ни, на методите ни на влияние и начина по, който виждаме нещата влизат в нашия кръг на ВЛИЯНИЕ.

Изборът на цел, даването на обещание и спазването му

Изборът на цел, даването на обещание и спазването му.

Това е добра практика за действие на проактивният човек. Кови адмирира тази практика, като препоръчва тя да бъде внедрена в живота на човек.

Според него това става, като първо опитаме да действаме проактивно в рамките на месец. След това опитаме отново – месец след месец, докато не превърнем действието в навик. Нека рамките на следващия месец да бъдем водени от принципите на проактивността. Нека да се видим в живота си като решение на проблема, а не като част от него.

Да не съдим околните, а да ги окуражим. Да не търсим грешките в другите, а да вникнем в собствените. Да се опитаме да действаме, творейки своята по-добра реалност. Да успеем да оползотворим своята изначална свобода, а не да продължаваме да изпълняваме нечия друга програма.

Опитайте в рамките на месец проактивно действие.

След края му, нека продължим за още един месец.

И така до момента, в който променим нагласите си, мислите си и добрите неща започнат да идват уж от само себе си.

Но, те ще са плода на нашето действие. Те са отговор на нашето търсене. Те са семената, които посети днес ще дадат богата жътва след време.

Месецът на проактивните действия започва с тези ефективни стъпки:

Първо нека се вслушаме в рамките на ден в езика на обкръжаващата ни среда и в собствения си. Колко често слушаме реактивните „Само Ако”, „Не Мога” или „Трябва да”. Помислете и разработете на ум някаква случка и реакцията ви по нея.

Вижте дали реагирате реактивно? Ако да, то помислете за проактивната реалност и разработете вариант на ваша проактивна реакция. Вижте някой проблем от вашата зона на Влияние, който ви тревожи. Вижте какъв тип е.

Помислете за първата стъпка, която можете да направите във вашия кръг на влияние, за да решите проблема. Осъществете я.

След края на месеца на проактивния човек, дали има промяна във вас, вашия език, вашите действия и вашия кръг на влияние? Споделете в полето за коментари…

Вижте и останалите 2 части от поредицата: Екстракт от концепцията на Стивън Кови и втора част → Силата на навика – преглед на 7-те модела от високоефективните хора.

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак
Отстъпки и подаръци за над 450 лв с годишен абонамент за Мастърхак 
ЕДНОКРАТНА ОФЕРТА
4.8 / 5 от 2000+ човека
ПОСЛЕДНИ БРОЙКИ

Отстъпки и подаръци
за над 450 лв с годишен абонамент за Мастърхак

ЕДНОКРАТНА ОФЕРТА