Интернет на Нещата – как го правят в Amazon?

интернет на нещата
Запази за после

Какво означава Интернет на нещата?
Революционната промяна на начина, по който живеем!

Простичко казано Интернет на нещата е концепция, при която устройствата, които използваме имат вградени модули за връзка с интернет, а от там и способност да комуникират с нас и помежду си. Това включва смартфони, кафе машини, перални, осветление, хладилници (компанията Либхер вече разработва интелигентен хладилник), здравеопазване и т.н. Обобщено това е мрежа, в която устройствата си “говорят” и работят, без да се налага човешка намеса.

В момента Интернетът на нещата е може би най-голямата възможност за развитие на компаниите от началото на ерата на интернет и е твърде възможно да надмине по значение самия интернет. Според прогнозите на фирмата за проучвания на пазара Гартнер, до 2020 г. Интернетът на Нещата ще обхване почти 20 милиарда устройства и ще донесе на фирмите за IoT-продукти над 300 милиарда долара оборот. Впечатляващ пазар, нали?

интернет на нещатаЗа да се използват успешно тези възможности, независимо дали става дума за свързаност, съхраняване на данни в облак, обработката и анализа им или пък машинно обучение (machine learning), трябва да се направи план.

В книгата си „The Amazon Way on IoT“ Джон Росман, отговарял 4 години за планирането и управлението на пазара на Амазон, споделя:

интернет на нещата„Преди да започнете да търсите отговорите, трябва да разбирате въпросите. За да изведеш един екип до успеха, трябва да разбираш конкретните стъпки и постижимите резултати, да си даваш сметка за нужните ресурси, както и за възможните рискове и зависимости. Това означава, преди да започнеш с дизайна на хардуера и софтуера при IoT проекта и да мислиш как да назначиш разработчиците, да съставиш списък с точните въпроси.“

Според Росман има три ключови фази при изграждането на успешна IoT – стратегия. Въпреки, че ще разгледаме стъпките в тяхната последователност, той подчертава, че в реалната практика много от тях се предприемат и случват едновременно, подхождайки по най-различен начин. Да видим:

#1. Развийте и оптимизирайте вашата стратегия


интернет на нещата„Първо трябва да ограничите и приоритизирате опциите си. IoT предлага широк кръг от възможности и успехът зависи от това дали разбирате Вашия пазар, дали оценявате шансовете обективно и дали знаете къде и кога точно да се включите.“ – Джон Росман

 • Анализ на конкурентната среда

Всичко започва с този анализ – познаване на пазара и конкурентите Ви в дълбочина – силни и слаби страни, шансове и рискове (SWOT-анализ). Това ще Ви помогне да видите глобалните тенденции и движещите сили на Вашия пазар.

интернет на нещатаИзготвянето на анализ на конкурентната среда и добавената стойност във Вашия бранш са ключов елемент. Трябва да изследвате пазара:

 • Какво казват за IoT във Вашия бранш;
 • Кои са най-лошите Ви моменти с клиентите – къде се разочароват, кои данни или кои събития водят до подобряване на преживяването на потребителя;
 • Къде има възможност тези данни да се предоставят със сензори или IoT?

Росман

 • Анализ на стойността и обсега на печалбата

Следващата стъпка според Росман е да се направи анализ на стойността и на обсега на печалбата за съответния бранш. Трябва обаче да се внимава да не се изпадне в състояние на гледане само напред, а да се търсят също възможности и встрани по отношение на съответния бизнес.

В някои случаи може да е необходимо да се започне бизнес в една част на веригата на стойността, за да може да има поглед върху останалата част от веригата и да се идентифицират други възможности за бизнес.

 • Анализ на партньорите, конкуренцията и доставчиците

интернет на нещата„Направете карта на другите фирми, които предлагат решения във Вашия бизнес, за да придобиете ясна картина, какво точно прави всяка от тях, кои са нейните основни клиенти и как изглеждат IoT предложенията й.“, препоръчва Росман. „Можете да интервюирате някои от клиентите и да използвате процеса да маркирате нуждите им – кои от тях вече са удовлетворени и къде има пролуки, поле за действие от Ваша страна.“

 • Какви са нуждите на клиентите?

интернет на нещата„Следващата стъпка е да се документират точно тези специални неудолетворени нужди на потребителя и да се идентифицират най-важните пробойни, на които се натъкват в момента Вашите евентуални бъдещи клиенти. Ако проследите пътя от началото до желаните резултати ще можете да набележите детайлите и приоритетите, които или се надценяват или се пропускат.“

„Изработването на убедителни профили на клиентите и потребителски пътеки (customer journeys) e трудоемко и трябва да започнете много пъти отначало, за да получите адекватни резултати. Най-голямата грешка, която се допуска, е “пътеката” да се направи просто за показване и да не бъде основа, върху която да работите. Не мислете дали резултатите ще бъдат хубави накрая, а по-скоро се концентрирайте върху това да достигнете до нужните знания, изводи и прозрения като използвате разговорите с клиентите, оцените Вашите резултати с други хора, които може да Ви дадат друг поглед върху нещата и да насочат вниманието Ви към предизвикателствата.“ – Джон Росман

 • Оценяване

Определете начините, по които да оценявате успеха на усилията Ви.

интернет на нещата„Към това спада и разбирането за постижимостта и преходните моменти на един проект и как той се интегрира в другите стратегии на бизнеса Ви. Понякога когато фирмата  е нова в областта Connected Devices (свързани устройства), то тогава успехът на проекта може да бъде измерен по-скоро по това какво можете да научите, а не по класическото разбиране за успех.“, смята бившият мениджър на Амазон. – Джон Росман

Според него си струва да се започнат ранни IoT инициативи само заради събирането на опит, без да се очаква възвращаемост на инвестицията.

#2. Пътната карта на Интернет на нещата


интернет на нещата


След като сте обяснили Вашата гениална бизнес идея и комуникирали по убедителен начин, защо фирмата трябва да се захване с нея, на втора стъпка трябва да изготвите пътна карта на IoT, която ще Ви помогне да планирате и да покажете на останалите участници посоката на  „пътуването“, какво ще бъде изградено и как ще функционира. Росман препоръчва при съставянето на пътната карта да се ползва една от най-предпочитаните стратегии на Амазон:

интернет на нещатаМислете глобално, но залагайте с нисък разход на енергия.“ или с други думи:

Трябва Ви голяма визия, но не искате да се хвърляте с всички сили в дълбокото. – Джон Росман

Какво означава това:

Правене на малки „залози“, за да се провери дали сте в правилната посока, което може да бъде например създаване на прототип, на Minimum Viable Product (MVP) или съвместна разработка на проект със съществуващи клиенти и партньори.

Росман предлага четири метода за успешно артикулиране на пътната карта:

 • Планиране на прес съобщенията:

Разработете просто и точно обявяване на продукта в пресата. Това ще избистри визията и ще Ви подтикне да направите представянето му доста по-нагледно и ясно.

 • FAQ за Вашия IoT план:

Помислете за въпросите относно продукта, с които бихте могли да се сблъскате и направете списък с възможните най-често задавани въпроси и съответните много добре описани отговори към тях.

 • Ръководство на потребителя:

Разработете първоначална версия на ръководство за Вашeто IoT-устройство, предназначено за крайния потребител. Ако предлагате и API за продукта, то трябва да направите и допълнително книжка за разработчика.

 • Харта на проекта:

Напишете харта на проекта, която дава цялостен поглед върху него и очертава най-важните му аспекти. Така ще сте наясно какви ресурси са Ви необходими, кои са най-важните крайъгълни камъни и как изглежда времевия план.

#3. Идентифицирайте изискванията на IoT


интернет на нещатаПоследната стъпка касае определянето на IoT изискванията и тяхното нагледно представяне, което на практика означава да се скицират техническите изисквания, за да бъде приложено решението в практиката по успешен начин.

Росман споделя, че фирмите използват различни подходи за документиране на изискванията като например “use cases”, опит на потребители, начини на протичане на процесите, профили, специфики на архитектурата и т.н.

Независимо от избора на подхода обаче е важно да се отговори на въпросите по отношение на прозрения (insights) – данни и резултати, анализи и препоръки, представяне, околна среда и оперативни разходи.

За различните теми трябва да се търсят отговорите на специфични въпроси:

Прозрения (insights)

 • За кой проблем/ситуация на потребителя трябва да се намери решение?
 • Кои прозрения биха били от значение за клиентите?
 • Кои препоръки или подобрения с помощта на данните биха били ценни и важни за клиентите?
 • Какви данни трябва да се събират?

Анализи и препоръки

 • До каква степен трябва да са гъвкави напасванията и подобренията (да се даде и съответното време за изпълнение)?
 • Доколко комплексна ще бъде „математиката“ и програмирането, които са в основата на разработката?
 • Ще бъдат ли постоянни и установени нотификациите, логиката, „математиката“ и алгоритмите или трябва да останат с опция за конфигуриране, актуализиране и управление?

Представяне

 • Какво ще бъде количеството данни, което ще се пренасят за определен период от време – час, ден?
 • Какви ще са последствията ако данните не сe събират?
 • Какви ще са последствията данните да се събират, но да не се пращат?

Изисквания относно околна среда и eксплоатация

 • Какви са експлоатационните условия за уреда и сензора – например температура, влажност, налягане, достъпност и вибрация?
 • Какви са рисковете по отношение на физическата сигурност за уреда?
 • Ще бъдат ли интегрирани в друг уред IoT устройството или сензорите или ще останат като самостоятелно устройство?

Разходи

 • В коя част от списъка с разходите се позиционират тези за един уред?
 • В коя част от списъка с разходите са тези за свързаност за един уред?
 • Какъв е размерът на допълнителните разходи, които фирмата може да отдели за финансиране на бъдещата оперативна инфраструктура?

интернет на нещата„Когато правите плановете си помислете за това, че IoT може и да бъде най-важната част от пъзела, но не и златния билет.“, съветва Росман.

„Да измислите просто едно IoT решение, няма да Ви донесе успех. Успехът би бил по-вероятен ако се концентрирате върху това да давате добавена стойност на клиентите си чрез нови или подобрени продукти или услуги, да оптимизирате бизнес процесите във фирмата, да създадете нови или по-ефективни бизнес модели.“ – Джон Росман

Източник: cio.de


интернет на нещатаАвтор Ангелина Иванова: Учене, учене и пак учене във всичките форми и проявления! Може би това е второто нещо след любовта, което дава такъв живец и мотивация и минава като червената нишка през живота ми. Върви заедно с радостта от прилагане на наученото, удовлетворението от това да виждам положителна промяна и прогрес, благодарността към всички учители, възторга и почудата от промяната вътре в мен. Чуждите езици ми отвориха първи вратата към непознати светове и култури, туризмът ме вдъхнови да покажа красотата на България на чуждите туристи, а моята най-нова любов се казва “Дигитален маркетинг”. Нея смятам да я отгледам с много търпение и финес, за да плувам без страх и с лекота в морето от предизвикателства и новости всеки ден. 

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак