Какво да направиш, за да избегнеш големите разходи, ако ти се повреди дизеловата помпа

С всяка изминала година използването на автомобили с дизелови двигатели у нас набира все по-голяма популярност – по-икономични са, имат по-голяма производителност и са изключително надеждни. Когато обаче се наложи ремонт на горивната система на дизеловия двигател, добре е да се потърси експертната помощ на дизел сервиз за ГНП, който разполага с модерно оборудване и квалифицирани специалисти.

И по-конкретно ще разгледаме въпросите:

 • Какви са признаците, че нещо не е наред с дюзите на дизела ви?
 • Какво трябва да знаете за ремонта на дизеловите помпи?
 • Най-важното за ремонта на дюзи DENSO?
 • Какво включва диагностиката и ремонта на инжекторите?
 • Защо инжекторите се износват?
 • Какво включва проверката на горивната система на дизеловия двигател?

Да започваме…

Какви са признаците за повреди в инжекторите?

Ето поради какви причини възникват неизправности в дизеловите дюзи:

 • Деформиране на материалите вследствие продължителен срок на експлоатация;
 • Използваното гориво е с ниско качество. В него често са включени допълнителни компоненти, които оказват деструктивно въздействие на дизеловите дюзи.

Случай на нужда от ремонт на дизеловите дюзи на вашия двигател може да възникне, ако установите, че са налице някои от следните проблеми:

 • поява на странен шум в двигателя;
 • загуба на мощност;
 • увеличаване на количеството изгорели газове при експлоатация на автомобила;
 • тракане в ауспуха;
 • повишен разход на гориво.

Ако забележите, че някоя от изброените неизправности е налице, необходимо е незабавно да потърсите добър дизел сервиз за ГНП помпи и дюзи.

Стойността на диагностиката и ремонта на дизеловата помпа или дюза ще е пъти по-нисък в сравнение с основния ремонт на двигателя на вашия автомобил. Колкото по-рано решите проблема, толкова повече финансови средства и време ще спестите.

Подмяната на дюза в дизеловия двигател се извършва в случай на повреда, причинена от естественото увеличаване на диаметъра на дюзата. Смяната на детайла с нов или рециклиран е необходима, когато почистването му е непрактично, тъй като устройството вече не може да разпръсква адекватно горивото.

Почистването и ремонтът на инжектори от вида Common Rail трябва да се извърши в добър дизел сервиз в София, който разполага със специализирано оборудване.

В някои случаи ремонтът на тези елементи от горивната система няма да може да бъде изпълнен – изисква се премахване, подмяна и монтиране на нови устройства.

Каква всъщност е ролята на дюзите при дизела?

Дюзите осигуряват стабилната работа на двигателя. Те са изключително важна част от горивната система, тъй като отговарят за правилното разпръскване на горивната смес и адекватното протичане на процеса на горене при работата на двигателя.

При инжекторите се наблюдава изключително голямо натоварване, тъй като горивото се подава под високо налягане. Непрекъснатата работа на дизеловите дюзи може да доведе до възникването на дефекти след продължителна експлоатация и нужда от ремонт.

Обслужването на вашия дизелов двигател следва да бъде направено в дизел сервиз за ГНП, в който се извършва проверка и ремонт на всички видове инжектори.

? София Дизел Център” предлага услуги по проверка, подмяна и ремонт на инжекторите на автомобили с дизелови двигатели. В този специализиран център работят квалифицирани специалист, които познават специфичните изисквания при ремонта на инжектори на различните производители.

Ремонт на дизелови помпи

Дизеловата помпа с високо налягане е един от ключовите елементи за горивната система на дизеловия двигател. ГНП помпата създава определено налягане за горивото, което е необходимо за равномерното впръскване на горивната смес в цилиндрите.

Ако количеството дизелово гориво, което постъпва в цилиндрите е недостатъчно, то мощността на двигателя съществено ще се понижи.

Най-често този признак говори за възможно замърсяване на филтриращите елементи в горивната система. Необходима е проверка на нивото на налягането в горивопроводите и възможно най-бързо почистване на проблемния възел.

Ако липсва голямо количество изгорели газове от изпускателната система при спадането на мощността на дизеловия двигател, това означава, че функционирането на една от буталните двойки е нарушено.

За отстраняване на повредата и възстановяване на производителността на двигателя е необходимо да се свали и ремонтира горивонагнетателната помпа с високо налягане. Ако отделените газове от ауспуха са прекалено голямо количество, това от своя страна показва, че горивната смес не се разпределя правилно.

Вниманието в такъв случай трябва да бъде заострено върху възможни проблеми при работата на дизеловите инжектори на двигателя.

Ремонт на дюзи Denso

При ремонта на инжектори Denso в някои случаи е възможна замяната само на един от детайлите на дюзата. Често повредата на само един елемент влияе негативно на работата на всички останали части на дизеловата дюза. Своевременната замяна на повредения детайл ще помогне за отстраняването на проблема.

Инжекторите Denso представляват сложна горивна система, която изисква специално внимание към детайлите. Всяка дюза Denso, която дойде за проверка или ремонт в “София Дизел Център” преминава специален тест за оценка на стенд, за да бъде определен бъдещият обхват на работа. След извършване на рециклирането или ремонта на дюзата тестът се повтаря, за да се избегне възникването на възможни бъдещи грешки и да се провери качеството на изделието.

Ако дюзата е кодирана, тя ще получи нов код.

Най-често ремонтът на дюзите Denso е необходим поради износване на частите. Повредите в тях възникват като резултат от износването на горивната помпа, която започва да генерира метални стружки и изважда извън строя инжекторите.

От момента, в който започнете да шофирате на всеки 150-200 000 километра, е необходимо да се извършва контролна диагностика на помпата и дюзите на превозното средство. Освен това е необходимо да се знае, че първоначалната причина за повредата на автомобила може да не е в инжектора, а в друг компонент на двигателя или автомобила. Специалистите от “София Дизел Център” ще ви посъветват коя от опциите е по-добра: да поправите повредената част или да я замените с нова.

На клиентите, които търсят сервизни услуги за извършване на ремонт на инжекторите, винаги първият зададен въпрос е:  “Какво точно се случва с вашия автомобил?”.

Този въпрос се задава, за да могат специалистите от сервиза за ремонт на дюзи да помогнат за разрешаването на проблема с колата ви, а не просто да сменят или поправят дюзите. Често се наблюдава ситуация, при която неизправността в машината изобщо не се дължи на проблеми с инжекторите, а се крие в незадоволителната работа на други компоненти и системи. Разбира се, може да се наложи ремонт и на дюзите, но те в доста случаи не са основната причина за повредата.

Етапи на диагностика и ремонт на инжекторите

Дизеловата дюза може да се повреди поради редица фактори, които се отразяват по такъв начин, че тази част губи своите първоначални свойства.

Работата по извършване на проверка и ремонт на инжекторите на дизеловия двигател на автомобила се разделя на няколко етапа:

 • Първоначално почистване на проблемната дюза с пясъкоструен апарат и ултразвукова вана;
 • Първа диагностика на тест-стенд за проверка и изчисляване на естеството на възможните повреди на инжектора;
 • Обсъждане на повредите с клиента и предлагане на възможни решения на проблема;
 • Демонтаж, възстановяване или подмяна на частите на дюзата, за да бъде възстановена нейната правилна работа;
 • Отстраняване на неизправности по отделните компоненти на дюзата;
 • Монтаж на дюзите и последваща регулировка на детайлите;
 • Крайна диагностика на специализиран стенд за проверка на качеството на ремонтираната дюза.

“София Дизел Център” извършва сервизни услуги по ремонт на дизелови дюзи на производителите Bosch, Delphi, Denso, Siemens VDO и Lucas. С процесите на ремонт или рециклиране на инжекторите се занимават професионалисти, познаващи тънкостите при ремонтите на различните марки производители. Компанията е известна като най-добър дизел сервиз за София, който разполага със специализирани тест-стендове и модерно оборудване за проверка и ремонт на дюзи и помпи, благодарение на което постига изключително качествени резултати.

Защо инжекторите могат да се износят преждевременно?

Дизеловите дюзи и всяка друга част от различните системи на автомобила имат срок на годност и експлоатация, без да са необходими диагностика и ремонт.

Наред с това, съществуват редица фактори, поради които дюзата може да загуби своите експлоатационни свойства предварително:

 • наличие на вода в използваното дизелово гориво;
 • попадането на чужди тела или течности във вътрешността на дюзата.

Независимо от конкретните особености на дизеловия двигател и използваните детайли на различни производители в него, своевременното обслужване и качественият ремонт са необходими сервизни услуги, осигуряващи безпроблемната работа на горивната система за продължителен срок от време.

Проверка на работата на горивната система на дизеловия двигател

Дизеловият двигател работи под много по-голямо налягане в сравнение с бензиновите мотори. От изключително значение е качеството на използваното гориво да се проверява, тъй като некачествената горивна смес често провокира необходимостта от ремонт на различните системи на дизеловия двигател. Проверката на частите на дизелова система – помпа и дюза, с помощта на специализирано оборудване включва:

 • проверка на равномерното подаване, нивото и количеството гориво в горивната система с помощта на инжекторите;
 • измерване на работните показатели на горивонагнетателната помпа с високо налягане;
 • оценка на картерните газове;
 • проверка на ритъма на подаване на гориво в различните секции на ГНП помпата;
 • проверка на работата на дюзите и откриване на възможни изтичания на дизелово гориво по време на работа на двигателя.

В резултат на отстраняване на неизправности в различните възли се прави обективна оценка на състоянието на цялата система за подаване на гориво, както и на параметрите на работа на коляновия вал. Определят се последователността на работа и обемът на разходите при извършване на ремонт на дизеловата помпа или инжекторите.

Липсата на редовно техническо обслужване от квалифицирани специалисти  – смяна на филтри и масло, проверка на работоспособността на всички важни възли и елементи в горивната система, постепенно води до излизане на техниката от строя.

Ако проверката на помпите и дюзите не се извършва редовно, собственикът на автомобила има по-малки шансове да бъде навреме предупреден за възникнали сериозни повреди в различните системи на двигателя.

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак

Влез в клуба c голяма oтcтъпĸa и oгpoмни подаръци: 3 мeceцa FRЕЕ
+ най-полезната книга FREE

Еднократна оферта
Последни бройки
Влез в клуба с голяма отстъпка и подаръци: