ВЛЕЗ В КЛУБА

FAQ: Как проектът ви губи финансиране от $10 000 всеки месец?

 • 2
 •  
 •  

Запази за по-късно

ВАЖНО! Препоръчваме първо да прегледате ИНФОГРАФИКАТА за Google AdGrants субсидията. Дава пълна яснота за програмата и отнема не повече от 4 минути.

След първа и втора част на материалите ни за Google Ad Grants получихме много запитвания на мейла на lifehack.bg с най-различни въпроси свързани със субсидията. Заради това, помолихме партньорите ни от 120000.bg да отговорят на най-често задаваните от вас въпроси.

Пригответе се за много полезна информация и know-how:

Преди да продължите обаче, вижте:

#1. Какъв е шансът от Googlе да ни отпуснат финансиране?

Към юли 2016 г. имаме 100% успеваемост на всички подадени проектни предложения и над 40 успешно одобрени проекта от различни области с привлечена субсидия от по $10 000 на месец по програмата Google AdGrants за всеки проект.

Това са над $4 500 000 на година под формата на AdWords бюджет за реклама.

За всеки от проектите, изпълнил условията за AdGrants Pro, успяхме да увеличим субсидията до $40 000 на месец. Въпреки това можем да дадем 99% гаранция, а не сто, защото финалното решение е на екипа на Гугъл.

Важно е да отбележим, че с екипа ни сме крайно критични към проектите, с които започваме да си партнираме. Причините са няколко:

 • Ние ви възприемаме не като клиенти, а като партньори. Поставяме се на ваше място и осъзнаваме колко е важно вашият проект да прогресира. Знаем, че той е като ваше дете, което искате да порасне. Ние преживяваме нещата по същия начин, когато става дума за нашите проекти. Затова разбираме притесненията ви прекрасно.
 • Една от основните ни причини да правим инвестиция под формата на know how, финанси и време в резултатното завършване на вашия проект е успехът. С всеки следващ успех, който постигаме за вас, ние самите прогресираме, защото успехите са един от най-големите мотиватори.
 • За нас е критично важно да запазим 100% ефективност на успешните партньорски проекти.
#2. Проектът изцяло ли се подготвя от вас?

ДА. Проектът изцяло се подготвя от нашия екип и завършването му отнема около 2 месеца.

Ние създаваме документите за фондацията и придвижваме вписването й във всичките нужни 5 администрации, през които следва да премине. Последващо разписваме и подаваме проектното предложение, което представлява връзката между сайта и фондацията. По време на него ревизираме и сайта, който цели получаването на субсидията.

Вие следва да инвестирате общо 3-4 часа, разпределени в отделни седмици за малко имейл комуникация с нас и една среща при нотариус за заверяване на част от документите по фондацията.

#3. Какво, ако вече имам фондация (или сдружение)?

Чудесно! Най-важно е да е в обществена полза.

Към февруари 2016 г. може да проверите тук, ако не знаете дали сдружението/фондацията ви е в обществена полза. Ние също може да направим проверката за вас, ако ни предоставите БУЛСТАТ номер и наименование.

Съответно следващите стъпки са:

1. Ако е в обществена полза, следва с екипа ни да проверим дали спрямо своите ценности и мисия, даденото сдружение/фондация е подходящо за свързване с конкретния сайт, който цели получаване на субсидията.
2. Ако сдружението/фондацията е в частна полза, има два варианта и правилният избор зависи от състоянието на дадената организация към конкретния момент и сайта, с който се кандидатства: или сдружението/фондацията да се преобразува в обществена полза или да се учреди нова организация. Ние можем да ви съдействаме за правилния избор.

#4. Фондация или сдружение трябва да имам, за да взема финансирането?

И фондациите, и сдруженията са вид НПО (неправителствена организация) или както ги определя законът – юридически лица с нестопанска цел. И двете правни форми са подходящи за програмата Google AdGrants, стига дадената организация да е регистрирана като такава, осъществяваща дейността си в обществена полза.

Съответно, ако вие вече имате някоя от двете правни форми и след нашата проверка се установи, че тя е подходяща за успешния завършек на проекта, можем да пристъпим директно към разработването на проектното предложение.

#5. Колко струва?

Индивидуализирано е за всеки проект.

Преди да започнем работа, с екипа ни правим първоначална оценка на проекта, с която определяме шансовете за одобрение спрямо опита ни до момента. Последващо при интерес от ваша страна, изготвяме индивидуализирано предложение. Ако ви устройва, подписваме договор, издаваме фактура и стартираме дейностите по проекта.

Стойността, която получавате от работата си с нас, е:

 • $10 000 на месец за неограничен период от време безвъзмездни.
 • Google Apps for Work за организацията ви безплатно.
 • YouTube профил за НПО с платени функционалности отново безвъзмездно дарени.
 • Учредена и готова за използване фондация с всички познания за правилното й управление.
 • Консултация за ефективното юридическо структуриране на проекта/ите ви.
 • Know how за правилното управление на AdWords кампаниите след спечелването на бюджета.
 • Възможност за увеличение на маркетинговия бюджет до $40 000 на месец.
 • Практични съвети от content, design и маркетинг характер за подобрение на сайта ви.
 • Достъп до нашата база данни от програми за финансиране.
#6. Каква е ролята на другите две лица, които са в органите на фондацията (общо 3)?

Те са необходими за запълване на законовия минимум на органите на фондацията.

Може, както физически, така и юридически лица (фирми) да са.  Учредителят на фондацията е едно от трите лица. Законодателството позволява учредителят да има т.нар. “запазени права” във фондацията, съответно изготвяне документацията на фондацията по начин, че практическият и формален контрол да е в ръцете на партньора (учредителят в масовия случай).

Няма законодателна пречка другите две лица да са близки до основателите/собствениците и тяхната роля да е чисто формална.

#7. Това не е ли само за нон профит организации (НПО, неправителствени организации)?

Законодателната рамка в България позволява едно НПО (фондация например) да бъде учредено от търговско дружество (фирма, ЕООД например), както и едно НПО да си създаде фирма.

Така че отговорът на този въпрос е – формално ДА, практически НЕ.

2/3 от всички организации, на които до момента съдействахме са търговски дружества поначало. Другата 1/3 нямаха правна форма зад проекта си. ВАЖНО е проектът (сайтът на проекта) да не е чисто комерсиално насочен, но и с висока добавена стойност за обществото, която да е с нестопански, например информационно-образователен елемент. Програмата на Гугъл има за цел да подкрепи развитието на проекти, които подпомагат развитието на обществото в една или друга област или които разрешават обществени проблеми.

Част от нашата работа е да учредим нужната организация, като ние препоръчваме фондацията като по-съвършена правна форма, която после да бъде свързана с конкретния проект и неговия уеб сайт.

Накратко – това не следва да ви безпокои. Решението го имаме и то е законно и според правилата на Гугъл.

 

mail

Разбери как да вземеш чудовищната субсидия от Google Adgrants за твоя проект – стъпка по стъпка

Заяви безплатна онлайн консултация

 

#8. По какъв начин фирмата ми е обвързана с новосъздадената фондация?

По какъвто решите. Може да е обвързана, може и да не е.

Една фондация може да бъде учредена от търговско дружество, както и едно ТД може да бъде учредено от фондация.

Може и търговското дружество да участва в органите на фондация без да е учредител. Решението за обвързването следва да е предопределено най-вече от бъдещото развитие на проекта.

При фондациите и сдруженията няма дялове, както при търговските дружества.

Дяловете при търговските дружества са вид собственост на лицата, които ги притежават.

Те мога да бъдат продадени, както например един апартамент или автомобил. Вид имущество са. Фондациите и сдруженията се създават с целта да работят в полза на обществото и формално не може да бъде установена собственост върху тях.

Фондациите са по-добрият избор поради много причини, една от които е именно по-лесният начин да станат “собственост” на практика на търговско дружество. Ако вие например сте едноличен собственик на капитала в едно ЕООД, а то е учредител на фондация със ЗАПАЗЕНИ ПРАВА за ЕООД-то като учредител, вие на практика може да имате пълен практически контрол за бъдещото на фондацията и макар и формално да не е, практически фондацията е актив на търговското дружество и е под негов пълен контрол, а пък търговското дружество е под ваш контрол.

Важно е да знаете, че независимо как ще поставите основите на вашата фондация, всичко в последствие може да бъде променено в полза бъдещото развитие на проекта ви. Няма значение дали ще я учредите като физическо или юридическо лице. Да, после имате административни занимавки, но те преследват някаква крайна цел – привличане на инвестиция или продажба например.

#9. Какво е необходимо, за да започнем процедурата по учредяване на фондация?
Основно са ни необходими адрес в София, данни на три лица за органите на фондацията (един от тях да е представляващ/управител), наименование. С представляващия на всяка от фондациите имаме една среща при нотариус за заверяване на част от документите. Ако нашето предложение ви устройва, подписваме договор, издаваме ви фактура и след плащането ние придвижваме всичко по фондацията като документация и работа по администрациите.

#10. Вие ли правите оптимизацията на платформата, така че да добие...

…необходимите изисквания и т.н., за да бъде максимално съвместима с критериите за одобрение на предложения проект?

Ние учредяваме фондацията и разписваме и подаваме проектното предложение. Част от проектното предложение е ревизия на сайта, с който се свързва фондацията преди подаването му. По време на нея ние даваме конкретни предложения за подобрения спрямо изискванията на Гугъл, за да повишим максимално много шансовете за одобрение.

Това, което НЕ правим ние е да разписваме съдържанието.

Силно съветваме с тази част да се заеме партньора или член на неговия екип, който е най-добре запознат с дейността по същество. Ние можем да ви предоставим know how как ефективно да създавате и управлявате съдържанието, изработен и използван успешно в pravatami.bg с екип от 60+ автора и 400+ публикувани уникални като съдържание материала за 3 години.

При нужда можем да съдействаме и за създаването на сайта (дизайн и функционалности) иуправлението на кампаниите в Google AdWords след одобрението на проекта.

#11. Колко време приблизително отнема завършването на проекта?

Около 2 месеца.

Основното време е за регистриране на фондацията в пет администрации. Времето, което вие като наш партньор следва да инвестирате е около общо 3-4 часа, разпределени в отделни седмици за малко имейл комуникация и една среща при нотариус.

В случай, че вече имате сдружение/фондация в обществена полза, проектът може да бъде изцяло завършен за няколко седмици.

#12. Ако бъда одобрен, ще мога ли да управлявам този огромен бюджет?

Обективно погледнато – абсолютно ДА. Но като всяко нещо и това изисква време.

Докато свикнете и навлезете в детайл, ще са ви необходими по няколко часа на седмица, които с времето значително ще намалеят. Със сигурност, независимо дали ние ще го управляваме или друго лице/организация, вие ще може да се справите с управлението на бюджета, защото ние ви изпращаме необходим know how в областта, голяма част от който е разработен от Гугъл.

Крайната цел е развитие на проекта ви.

Този know how включва:

Помощ за AdWords, как да постигнете успех с AdWords, проследяване на реализациите в AdWords, оптимизация на кампаниите, за какви AdWords правила да се внимава, всичко за ключовите думи, рекламите, кампаниите, отчетите и още практични съвети как да канализирате всички десетки, а последващо стотици хиляди нови посетители на сайтаза нуждите на проекта ви.

#13. Може ли през сайта, който е одобрен по програмата да се продават продукти/услуги?

ДА. Спрямо правилата на програмата няма проблем през платформата, която е участник в Google AdGrants да се продават продукти/услуги. Те обаче следва да са директно свързани с образователната/нестопанска част.

Тоест ако вашата образователна част е свързана със здравословен начин на живот, продуктите/услугите, които продавате през сайта, следва да са свързани със здравословен начин на живот, а не например да продавате коли.

Важно е да знаете, че платформата НЕ следва да има само комерсиално съдържание.

Може да има, но не следва да е само такова.

Некомерсиалното/нестопанско, било то образователно, благотворително, свързано с изкуство, екология, обучения или каквато и да е област, следва да има значително присъствие на сайта, което не е по-малко от комерсиалното.

#14. Този бюджет от $10 000 на месец не е ли много голям за България?

Спрямо нашият опит до момента, максимум на третия месец всеки партньор достатъчно добре е оптимизирал кампаниите си, за да може да го изхарчва. Когато 2 месеца в рамките на шест месечен период от време успеете да изхарчите бюджета, можем да кандидатстваме за увеличението му до $40 000 на месец.

Не е нужно двата месеца да са последователни – може да са например 2-ри и 6-ти месец.

#15. Мога ли да рекламирам и извън България?
ДА. Субсидията не е ограничена от териториален признак. Тоест вие сайта може да го направите на колкото и каквито езици решите, кампаниите в AdWords да са на тези езици и да са насочени към територии, които говорят тези езици.

#16. Имам няколко сайта/проекта. Какво предлагате?

Три варианта.

Вариант I. Всичките проекти се свързват с една фондация.

Това може да се случи, ако проектите имат допирни точки или съответно мисията, целите и ценностите на фондацията са достатъчно широко формулирани. Приложимо е също, когато например имаме един сайт за България и втори, трети и т.н. за други страни.

ВАЖНО! Тогава всичките сайтове, независимо от техния брой, ще разполагат с ОБЩИ $10 000 на месец, всеки месец, за неограничен период от време. Решението как да ги разпределите между отделните сайтове е ваше.

Вариант II. Всеки проект се свързва с отделна фондация.

Така всеки проект/сайт има СОБСТВЕНИ $10 000 на месец. Това е добър вариант, когато проектите са различни като дейности.

Вариант III.

Комбинация от горните два варианта, но ако например имате четири проекта/сайта и учредим две фондации, едната фондация може да е свързана с два сайта и другата с два или първата с три, а втората с един сайт.

Съответно в този вариант броя на сайтовете и фондациите може да варира.

Работим с партньори и от трите типа.

Следва да се прецени спрямо нуждите на конкретния проект и плановете за неговото бъдещо развитие.

#17. Google AdGrants програмата има ли краен срок?

Няма такива индикации, но не се бавете да се възползвате докато е активна.

Понастоящем тя е част от по-глобалната програма на Google, а именно Google for NonProfits и включва и Google Apps for Work безплатно + усъвършенстван YouTube профил с повече функционалности.

Google Apps for Work ви позволява интеграция на домейн адрес на организацията ви с всички приложения на Гугъл, които да използват неограничен брой членове на екипа ви: Gmail, Google Calendar, Google Drive, където btw имаме 30 GB вместо стандартните 15 GB за всеки профил на организацията ви и т.н. YouTube профилът на организацията ви вече ще има повече възможности за брандиране и т.н. вграждане на карти вътре във видеата.

 

mail

Разбери как да вземеш чудовищната субсидия от Google Adgrants за твоя проект – стъпка по стъпка

Заяви безплатна онлайн консултация

 

#18. Проектът ми е извън България (сайтът ми няма бг версия). Приложима ли е програмата?

ДА. Важат всички изброени в настоящия материал правила.

Това, че сдружението/фондацията е учредена спрямо българското законодателство, не значи, че сайтът следва да има българска версия. Добре е в случай, че няма българска версия, сайтът да има и английска освен другия/те езици, на които е.

Може също така да прегледате страните, в които AdGrants програмата е налична на този адрес. Обърнете внимание, че това значи, че имайки НПО спрямо законодателството на някоя от тези страни и разбира се, изпълнявайки останалите изисквания на програмата, имате възможност да кандидатствате по същия начин, както с НПО, учредено спрямо българското законодателство.

#19. Какви правила следва да спазвам, за да продължи бюджетът да се отпуска всеки месец?

Стандартните AdWords правила. Може да ги видите на този адрес.

Нещо, на което Гугъл много държат, но в България силно го пренебрегваме са авторските права, интелектуалната и индустриална собственост. Прегледайте и програмните правила на AdGrants на този адрес.

#20. Какво на практика следва да направя, за да получа субсидията?

1. Свържете се с нас на iskam@120000.bg или през формата на сайта ни www.120000.bg, като ни дадете имейл и линк към сайта на проекта ви, за да сме максимално полезни.

2. Ние ще ви върнем отговор за последващите действия, но отвъд наличието на полезен за обществото уеб сайт, пред нас стоят следните основни стъпки:

А) Да ви учредим фондация зад сайта, ако вече нямате подходящо за целта НПО в обществена полза.

Б) Свързването на сайта и фондацията (НПО-то) чрез разписване на проектно предлоложение към Гугъл за $10 000 на месец за неограничен период от време, безвъзмездни. Това са $120 000 на година с възможност да бъдат увеличени до $480 000 на година ($40 000 на месец) за маркетинг в Google AdWords.

Нашата работа е да ви помогнем да минете през стотиците малки стъпки бързо, ефективно и резултатно, чрез което да ви спестим време и средства. Последващо да ви дадем огромна добавена стойност чрез натрупаните познания на екипа ни през последните 5 години в областта на уеб проектите, неправителствените организации и тяхното финансиране.

#21. Кои сте вие?

Начело на екипа на 120000.BG са Георги Държанлиев и Вяра Молева. В екипа ни имаме софтуерни инженери, юристи, маркетолози. Личности с еднакви морални ценности и устои, перфекционисти в работота си с експертиза в различни области.

georgiПонастоящем дейността на Георги Държанлиев е съсредоточена в инициативата www.120000.bg, която той определя като своя най-голям принос за предприемаческата екосистема в страната и прогресивна възможност за проекта на всеки предприемач, собственик на малък бизнес и НПО. Познат е и като един от двамата основатели на pravatami.bg. Експертизата на Георги е в областта на неправителствените организации, търговските дружества, уеб проектите и тяхното финансиране. Определя себе си като иноватор. През 2015 г. получи грамота “Джон Атанасов – за проекти с голям обществен принос” от Президента на Република България и бе награден като TOYP (Десетте най-изявени млади личности на България) от JCI Bulgaria в категория “Бизнес, икономика и предприемачество”.

***

vjaraВяра Молева е съосновател на R.O. [Rights and Obligations] и 120000.BG. Юрист по образование. Експертизата ѝ е в областта на интелектуалната собственост, търговските дружества, неправителствените организации и копирайтинга. Едно от основните качества на Вяра е творческата й страна. През 2015 г. с проекта R.O. стана победител в първото издание на конкурса Rinker’s Challenge и един от малкото членове на второто издание “Лидерска Академия” на Съвета на жените в бизнеса. Вяра е съдействала на стотици предприемачи да структурират ефективно от юридическа страна проектите си, за да могат да достигат до различни възможности за развитие. Вярва, че няма невъзможни неща, стига да има достатъчно енергия и фокус.

#22. Предлагате ли други юридически услуги?

Нашата експертиза е свързана с:

Фондации, сдружения, дружества с ограничена отговорност, уеб проекти и тяхното финансиране. Имаме също опит и с различни видове договори, търговски марки, администриране на лични данни и др. процедури.

Работейки с нас, вие получавате достъп не само до нашите услуги, но и такива на наши партньори в различни области, с които можем да ви свържем.


 • 2
 •  
 •  

🔰 Влез в клуба

👤 Вход / Профил

📗 Библиотека

🏆 ВИП зона

🧰 ВИП Tools

==========

🔥 Facebook група

📜 Тайните на Мастърхак

💰 По-изгоден абонамент

🎁 Подари абонамент

🔴 За Реклама

🦉 За Нас


🔘 Общи условия

🔘 Права за ползване

🔘 Privacy Policy

🔘 Cookies

🔘 Решаване на спорове


LIFEHACK е медия за бизнес и личностно развитие, в която се публикува качествено съдържание по теми като дигитален маркетинг, онлайн бизнес, лидерство, предприемачество, мениджмънт, психология и продуктивност.


Facebook

📩 office@lifehack.bg

FREE ebook
супер инструмента
за по-лека работа и резултати
100
инструмента
за супер продуктивност
100
Специална оферта:
спести 200 лв от цената за 6 м. абонамент и вземи подарък
Спести 200 лв от цената за 6 м. абонамент + подарък
Welcome Hunter! Get 20% OFF Just for Today
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this